Techniektraject Thorbecke SG en Deltion College

Zwolle – Negen leerlingen van de Thorbecke SG krijgen op woensdag 11 januari a.s. een rondleiding in de techniekvleugel van het Deltion College. Het zijn de eerste leerlingen die “het techniektraject“ volgen, een samenwerkingsproject tussen de Thorbecke SG en het Deltion College.

Nederland krijgt ondanks de huidige economische crisis te kampen met een nijpend tekort aan goed geschoold technisch personeel. Nederlandse werkgevers (VNO/NCW en MKB) hebben in november jl. wederom de noodklok geluid door het aanbieden van een manifest aan de leden van de Tweede Kamer: Toekomst voor Techniek. Thorbecke en Deltion slaan de handen ineen. Door in klas 1 en 2 al te werken met moderne apparatuur worden er ook projecten uitgevoerd op de locatie vmbo PRO en het Deltion College. Leerlingen die in 3 en 4 mavo het examen techniekbreed kiezen, volgen zelfs elke week 2 lesuren op het Deltion College. Met goede studieresultaten is een verkorte mbo-opleiding mogelijk en lonkt een vervolgstudie in het hbo. Zo kunnen studenten dus uiteindelijk via dit techniektraject ingenieur worden.

Leerlingen die kiezen voor het techniektraject kiezen voor een richting met veel toekomstmogelijkheden. Vijf uur in de week staan bouwen en ontwerpen centraal om gereedschappen en materialen te leren kennen. Door proefjes uit te voeren met de zelfgebouwde zeilwagen, robot of elektromotor wordt ook aandacht besteed aan natuurkundige aspecten. Technische principes worden dus vooral geleerd door de handen uit de mouwen te steken. Bedrijfsbezoeken maken duidelijk hoe deze technische kennis in de praktijk wordt toegepast.

Om deze unieke samenwerking te bekrachtigen zullen M. Bilstra, sectordirecteur Techniek & Vormgeving van het Deltion College en A. van Dommele, directeur Thorbecke Scholengemeenschap, na de rondleiding voor de leerlingen een convenant ondertekenen bij Techcovery, een erkend technisch praktijkcentrum in de campus van het Deltion College. Na deze formele gebeurtenis krijgen de leerlingen een speciaal techniekshirt overhandigd.

Artikel delen:

Reageer