Aanpak Katerdijk voor bereikbare binnenstad

Zwolle – Door de Katerdijk het eerst aan te pakken kan al eerder dan gedacht de doorstroming van het verkeer, en met name de bussen, verbeterd worden. Met een Voorlopig Ontwerp voor de Katerdijk wordt zichtbaar hoe de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad de komende jaren concreet vorm gaat krijgen.

Doel van het ontwerp voor deze stadsentree is dat de toegang van de toekomstige parkeergarage Katwolderplein wordt gegarandeerd, dat auto- en busverkeer kunnen doorstromen en dat langzaamverkeer veilig aan het verkeer kan deelnemen. Het VO is tot stand gekomen in overleg met de provincie en belangenorganisaties op het gebied van verkeer en vervoer in het Platform Mobiliteit. Het Voorlopig Ontwerp Katerdijk wordt voor de zomer uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Volgens de planning kan dan nog voor het eind van 2012 met de uitvoering begonnen worden. In de zomer 2013 is de uitvoering gereed. Voorlopig Ontwerp Pannekoekendijk

Voor de nieuwe centrumhalte voor bussen en de herinrichting van de Pannekoekendijk tot en met de kruising met de Kamperpoorterbrug en de Harm Smeengekade wordt momenteel gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Deze is in juni gereed.

De ontwikkelingen aan de Katerdijk en Pannekoekendijk maken deel uit van het programma In de ban van de Ring dat door het college op onderdelen is bijgesteld.

Er zijn drie aanleidingen om de eerder gepresenteerde aanpak voor 2012 bij te stellen:

  1. Het voortzetten van de positief verlopen verkeersproeven bij de parkeergarage Maagjesbolwerk en de busroute station NS – Eekwal.
  2. Een stapsgewijze aanpak van de grootste verkeersroutes aan de westkant van de binnenstad.
  3. Het opstellen van een model voor de grootste verkeersroutes aan de oostkant van de binnenstad.

Nadat in september 2011 de gemeenteraad heeft ingestemd voor het voorkeursmodel voor de aanpak voor het gebied tussen de Pannekoekendijk en het station NS is gestart met de uitwerking van aan aantal verkeersmaatregelen voor het westelijk van de binnenstad gelegen deel. Doel is hier de doorstroming van bus, auto en langzaamverkeer binnen de beperkte beschikbare ruimte te bevorderen. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en infrastructurele maatregelen gaan hier hand in hand.

DVM is het slim benutten van infrastructuur, bijvoorbeeld door weggebruikers duidelijke informatie te geven over alternatieve routes of beschikbare parkeerplaatsen. In oktober 2011 is hier ervaring mee opgedaan bij de verkeersproeven rond de parkeergarage Maagjesbolwerk en de busroute station NS – Eekwal. De eerste indruk is positief, maar een evaluatie moet nog plaatsvinden. Of en in welke vorm de verkeersproeven worden doorgezet wordt dan bepaald.
Uitgangspunt voor de aanpak is: DVM waar het kan, fysiek ingrijpen waar het moet. Bekeken wordt de komende maanden hoe we in Zwolle verder willen gaan met DVM.

Na de zomer wordt een verkeersmodel voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor de oostkant van de binnenstad. 

Dit voorjaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden en belangstellenden over de verschillende (deel)plannen voor de verkeersroutes aan de westkant van de binnenstad. Naast voorlichting over de plannen is er de mogelijkheid om met elkaar en de plannenmakers in discussie te gaan over en te reageren op de voorstellen.
Kijk voor meer informatie over het project In de ban van de Ring op www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad

Artikel delen:

Reageer