Subsidie voor demonstratiewoning in Wanningflat

Zwolle – De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben €25.000 euro subsidie toegewezen aan woningstichting Openbaar Belang voor het inrichten van een demonstratiewoning met energiebesparende maatregelen. De voorbeeldwoning in de geheel gerenoveerde Wanningflat in Zwolle is gedurende twee jaar te bezichtigen door huurders en andere belangstellenden. Zij kunnen hier zien welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om hun energieverbruik te verminderen en zo hun energierekening te verlagen.

De pilot met energiebesparende maatregelen past binnen het woonbeleid van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle, waarin duurzaamheid en energiebesparing als belangrijk thema zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat de betaalbaarheid van woningen niet alleen gemeten moet worden aan huur en hypotheeklasten, maar aan de totale woonlasten, waaronder energie. Aangezien de stijging van energieprijzen het hardst gevoeld wordt bij de laagste inkomens, is het noodzakelijk dat juist voor deze groep de energielasten laag en dus betaalbaar gehouden worden. In de voorbeeldwoning is daarom te zien hoe eigen gedrag van invloed is op het energieverbruik en dus op de energiekosten.

Artikel delen:

Reageer