Zwolle blijft inzetten op veiligheid en leefbaarheid

Zwolle – Door actief en systematisch toe te zien op de naleving van gemaakte afspraken en regels blijft Zwolle ook in 2012 werken aan een veilige en leefbare stad. Burgemeester en wethouders hebben het Handhavingsprogramma 2012 vastgesteld. Veiligheid en leefbaarheid zijn de leidende principes.

Zwolle bepaalt elk jaar welke zaken prioriteit moeten krijgen bij het naleven van bestaande regels. Die prioritering is nodig omdat het onmogelijk is om alles volledig te controleren. De gemeente heeft daarom gekeken waar het houden van toezicht en het handhaven van regels het meest noodzakelijk is. Bij die zogenoemde probleemanalyses is met name gekeken naar hoe de veiligheid en leefbaarheid in de stad zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. Verder is het Handhavingsprogramma samengesteld op basis van de opgedane ervaringen de afgelopen jaren, van landelijke en regionale aandachtspunten en van de prioriteiten die de gemeenteraad en burgemeester en wethouders stellen.

Accenten

Uit het Handhavingsprogramma 2012 komt een aantal accenten naar voren. In de binnenstad wordt ingezet op het op orde houden van de gevelreclames, waar de afgelopen jaren goede resultaten mee zijn geboekt. Op het terrein van milieu wordt ingezet op integrale controles bij geselecteerde bedrijven. Een nieuw, onbemensd geluidmeetsysteem wordt ingezet bij het toezicht op evenementen waarvan bekend is dat geluidsoverlast kan ontstaan. Wat betreft de bouw- en brandveiligheid blijven de controles op risicopanden prioriteit houden. Zwolle maakt overigens ook werk van ‘deregulering’: de gemeente schaft overbodige regels en voorschriften zoveel mogelijk af.

Artikel delen:

Reageer