Bodemsanering aan Hertenstraat

Zwolle – De gemeente Zwolle werkt voortdurend aan een schone leefomgeving voor haar inwoners. Daarbij hoort ook een schone bodem. In 2011 is in kaart gebracht op welke locaties er nog sprake is van risicovolle bodemverontreiniging. Daarmee wordt bedoeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan een bepaalde locatie.

23-11-2011_begin_sloop_pand_hertenstraat_weth._gerrit_piek_4.jpg
23 november jl. werd de start voor de sloop van het kringlooppand gegeven…

In Zwolle gaat het slechts om één locatie: de voormalige kringloopwinkel aan de Hertenstraat 8. Deze plek wordt momenteel gesaneerd. Woonzorgconcern IJsselheem en ontwikkelaar Selesta Projecten saneren de verontreiniging en nemen zo de mogelijke gezondheidsrisico’s weg. Naar verwachting wordt de sanering half januari afgerond. Dan is de locatie klaar voor de bouw van zorgappartementen en een medisch centrum, waarmee in het voorjaar van 2012 wordt gestart.

De sanering is een consequentie van landelijk gemaakte afspraken in het convenant bodem. Daarin is vastgelegd dat gemeenten en provincies inventariseren welke locaties een risico vormen. Dat zijn locaties met dusdanige bodemverontreiniging dat er risico’s zijn voor gezondheid, verspreiding of ecologie. De afgelopen jaren is door gemeenten en provincies zorgvuldig en systematisch gewerkt aan deze inventarisatie. Halverwege vorig jaar werd bekend welke locaties aangepakt dienen te worden vanwege mogelijke risico’s voor de gezondheid. In Zwolle blijkt alleen de locatie aan de Hertenstraat aangepakt te moeten worden. Natuurlijk zijn in de afgelopen jaren veel locaties in Nederland waar gezondheidsrisico’s zijn geconstateerd, al aangepakt. Doel is dat alle resterende locaties zijn gesaneerd in 2015, zoals afgesproken in het bodemconvenant.

Voor meer informatie over de bodemsanering kunt u terecht bij Annemiek Wiegman, adviseur bodemonderzoek en sanering, telefoonnummer (038) 498 2671, e-mail: a.wiegman@zwolle.nl.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Denk wel dat de grond daar een beetje vervuild is…voeger zat daar nl een busremise van de VAD…..we voetbalde daar vroeguhr..;-) ruim 40 jr terug…


    Maak melding

Reageer