Bijeenkomst Wmo-adviesraad over seniorenbeleid

Zwolle – Hoe zorgen we ervoor dat ook ouderen in Zwolle straks kunnen blijven meedoen, kunnen rondkomen, gezond blijven en in een veilige omgeving kunnen wonen? De Wmo-adviesraad is gevraagd om een advies uit te brengen over het Zwolse seniorenbeleid en vraagt daarvoor uw inbreng.

De Wmo-adviesraad wil graag weten wat u van het Zwolse seniorenbeleid vindt. U bent daarom uitgenodigd voor één van de twee bijeenkomsten, op maandag 16 januari om 14.00 uur of op woensdag 18 januari om 19.30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het wijkcentrum in Holtenbroek. De beleidsnota is op te vragen bij het secretariaat van de Wmo-adviesraad: wmoadviesraadzwolle@travers.nl of via telefoonnummer (038) 750 83 46. Via deze weg kunt u zich ook aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

Artikel delen:

Reageer