Week van Gebed in Zwolle

Zwolle – In de week van 14 januari tot 21 januari vindt in Nederland de Week van Gebed plaats met als thema: ” Overwinnen met gevouwen handen“. Ook in Zwolle vinden er meerdere bijeenkomsten plaats om christenen met elkaar te verbinden.

Met gebed voor de stad, Nederland en de wereld. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie(EA). In Zwolle worden gebedsvieringen georganiseerd door het Podium van Kerken en in Zwolle Zuid door een aparte werkgroep. Daarnaast wordt er door en voor jongeren nog de Prayernight georganiseerd. De gebedsweek begint op zaterdag 14 januari om 18.29 uur aan de Ruusbroecstraat 205 en duurt tot 23.29 uur met de Prayernight voor tieners en jongeren (12 – 21 jaar). De jongeren bijten de spits af van de Week van Gebed. Het thema is Over : Winnen !

Waarom en wanneer verhoort God (niet ?). Creatieve manieren van bidden worden gebruikt, verder is er ontmoeting en bemoediging. Info op www.prayernight038.nl. Met een gezamelijke viering in de Oosterkerk mmv de Lutherse Kerk, Verrijzenisparochie en gastkerk de Oosterkerk aan de Bagijnesingel. vindt de jaarlijke oecumenische viering plaats om 10.00 uur op zondag 15 januari.

Maandag 16 januari is er om 19.00 uur een gezamelijke viering voor alle kerken in Zwolle, in de Fonteinkerk aan het Sterrenkroos in Stadshagen. Deze dienst is de formele opening van de Week van Gebed, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, de Fonteinkerk, treedt als gastkerk op.

In Zuid organiseren de gezamelijke kerken vier vieringen rond het thema : “ Overwinnen met gevouwen handen “ . Het is voor de derde keer dat predikanten/pastores van de vier verschillende kerken hieraan meewerken.

Dinsdagavond 17 januari is er een viering voor iedereen in de Christelijke Gereformeerde Kerk de Zuiderhof om 19.00 uur aan de Troelstralaan. Deze avond wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de gebedsgroepen uit de verschillende kerken. Het thema is overwinnen… in lijden.

Op woensdag 18 januari wordt er een viering georganiseerd in Assendorp door de Vrije Katholieke Kerk en de Remonstrantse Kerk aan de Enkstraat 44 om 19.00 uur

Eveneens op woensdagavond 18 januari organiseert werkgroep Zwolle Zuid een viering in de PKN Kerk, de Adventskerk, aan het Talmaplein om 19.00 uur. Het thema woensdagavond is overwinnen…..in het goede. Donderdag 19 januari vindt de viering in Zuid plaats in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de Koningskerk aan de Landsheerlaan. Thema is donderdag overwinnen….in vrede. Vrijdagavond 20 januari is de slotviering, in Zuid. in de Jozefparochie aan de Ministerlaan om 19.00 uur Het thema is dan overwinnen…… in geloof.

Op vrijdagavond 20 januari is er eveneens een viering/vesper in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat. Deze viering staat olv de paters van de Dominicanen. Mensen uit de wijken Pierik en Assendorp, maar ook vanuit de hele stad worden hiervoor van harte uitgenodigd. Studenten in Zwolle organiseren niet zelf een avond, zij worden speciaal uitgenodigd om een of meerdere vieringen mee te maken. Zij kunen oa naar de Prayernight. De bedoeling van de Week van Gebed is om dichter bij elkaar te komen, samenwerken begint voor veel christenen immers met samen bidden . Tegelijkertijd is deze week ook bedoeld om specifiek voor de stad, Nederland en de wereld te bidden.

Artikel delen:

Reageer