Politiek Log 44

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 500 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 45 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Artikel delen:
Reacties 1009
 1. Zwolse 11-01-20:35

  Voor wat die losse pols betreft, daar heb ik mijn bedenkingen bij, volgens mij ben driftig aan het grasduinen geweest op internet.

  VVDer ik heb in het verleden meer dan eens aangegeven Ton Hooijmaijers een ras rover is, ook als je de verslagen van de bouwfraude naleest is het VVD gehalte bijzonder hoog vertegenwoordigd,net als ik al zo vaak de kwestie van de meer dan 30 miljoen euro van de stichting Philadelphia die verkwanseld zijn over de ruggen van hun gehandicapte clienten aan buitensporige beleggingen zoals kastelen en ander buitennissig onroerendgoed.
  Dit heb ik niet meer hoeven op te zoeken want dit soort misselijke makende praktijken vergeet je niet zo maar.

  Ondanks dat ik deze praktijken veelvuldig hier geplaatst heb in het verleden ,jij daar nooit never op gereageerd hebt,was dat schaamte,of te moeilijk om te erkennen dat de VVD te vaak genoemd worden in zulke kwalijke praktijken.

  Als een PVDAer bij zulke ernstige praktijken betrokken zou zijn,ben ik de eerste die zal zeggen,eruit met zo n struikrover,maar ik ga niet een verhaaltje erom heen hangen waardoor het is gebeurd.
  Als iemand zulke mistappen maakt is er maar 1 remedie,eruit schoppen en er nooit meer in.

 2. Zwolse nu onderschat je mij, ik heb zeer zeker in het verleden meerdere malen aangegeven dat iedereen, van wat voor politieke gezindte/godsdienst/sekte of wat er nog meer bestaat, wanneer ze over de schreef gaan,?? aanpakken!
  Of hij nu Hooijmaijers, Sinterklaas of de Kersman heet, zonder onderscheid. Dat ik uit valse schaamte hierop niet zou ingaan is natuurlijk gotspe, je denkt toch niet omdat ik een VVD sympathisant ben, zo`n figuur in bescherming neem? Het zou zelfs mogelijk moeten zijn om zulke ⤽corrupte⤝ figuren van wat voor gezindte dan ook, juridisch te kunnen vervolgen. Dus maak je over mij geen ⤽zorgen⤝ op dit punt, buiten het potje ⤽pissen⤝ (zeker als gezagdrager), juridisch aan de schandpaal.

 3. @ VVD-er

  Bericht door dick. 14:25

  ***Skofterig zeg: 4 Amerikaanse mariniers pisten in Afganistan over 3 dode talibanstrijders, waarbij ze spottende opmerkingen maken.***

  Waarom zo geshockeerd Dick? Omdat het Amerikaanse militairen

  Nee, natuurlijk niet. Omdat ik geen woorden heb voor mensen die over lijken heen pissen. Als het dan ook nog gebeurd door mensen die (namens het vrije Westen met de voorbeeldfunctie) werkt dat natuurlijk dit soort reacties in de hand

  De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben de actie van de soldaten scherp veroordeeld. Beiden spraken van verwerpelijk gedrag.

  Er zijn al veel vaker soortgelijke walgelijke daden vanuit een militaire machtspositite gebeurd. Dat weet jij toch ook?

  Karzai sprong er terecht
  bovenop Op deze manier roepen ze meer kwaad dan iets goeds op. Verder vind ik het wel goed zo, heb nogal een beeldend voorstellingsvermogen.

 4. Assie 12-1 17.13 uur Je snijdt een nieuw thema aan: moeten in een democratie alle partijen uit principe met alle andere partijen willen samenwerken? Deze vraag is van een andere orde dan de kwestie die ik aan de orde stelde. Daarin ging het om de wortels van de democratie.
  Ik zie niet waarom het ondemocratisch is wanneer bepaalde partijen niet met elkaar een regering willen vormen. Vaak zal het gaan om partijen met tegengestelde opvattingen. Dat wordt lastig om tot een regeerakkoord te komen. Het is misschien juist wel zo democratisch om dat vooraf te zeggen, zodat de kiezer weet waar ie aan toe is. Ik denk zelfs dat het heel ongeloofwaardig is wanneer partijen met tegengestelde waarden wel samenwerken. Meestal is de keuze om niet met elkaar in een coalitie te willen vormen wederzijds. Of denk je dat de PVV samen met PvdA of D66 zou willen regeren?
  Mijn conclusie is dat de coalitievorming onderdeel is van een meerpartijendemocratie en dat het niet in strijd is met democratische beginselen om vooraf aan te geven niet met elke partij te willen regeren.

 5. Continuing story: Vlaanderen dreigt met een schadeclaim van tussen ?? 250-785 miljoen voor het schenden van de Westerschelde afspraken. Hoe was het ook alweer? Een eigenaar, 7 pachters? Reken maar uit hoeveel de Zeeuwse ‘emoties’ pb kosten.:o
  Om nog maar niet te spreken van het natuurbelang.

 6. Kwik, Kwak en Kwek, s`morgens, na een nachtje doorhalen, bezig met hun ⤽donkerrood⤝ strategisch beraad, in afwachting van hun gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst onder het motto: ⤽Een ander Nederland⤝ 😀

  ⤽Goede morgen⤝, Job??, ⤽mogge⤝ Emiel??, ⤽goed geslapen⤝ Jolande?….Na het neuriën van de Internationale, waarbij het opviel dat Jolande niet helemaal de juiste toonhoogte had, streek het illuster trio neer aan de ontbijttafel, en serveerde Jolande de koffie (ook super progressieve mensen weten nog hoe het hoort, vrouw/koffie :)) En zo als altijd ging het gesprek alweer snel over de crisis. En opeens daar was daar het EUREKA! moment, de oplossing was gevonden. Samen zouden ze de crisis bestrijden, en ze hadden hiervoor nu wel eens hele ⤽nieuwe ⤽ dingen bedacht. Allerlei bezuinigingen worden terug gedraaid en in plaats daarvan wordt er??. ⤽ja! dat is nieuw!!!⤝??. gepunnikt aan de belastingtarieven. Want het hoogste tarief was nog lang niet hoog genoeg, dat moest nog maar eens verder opgeschroefd worden. Want ach, wat stelt nu 52% inleveren van je inkomen voor (daar kan nog wel een pomdje bij), en dat ze dan ook stiekem stelen van de middeninkomens, (de grens van ?? 56.491 is rap bereikt) daar kletsen Kwik, Kwak en Kwek zich doormiddel van wat kromme teksten wel weer uit.

  En die ⤽rijken⤝ moeten niet zeuren, ⤽de mensen krijgen daar een veel mooier land voor terug.⤝ Mooi??….en wat verstaat ons illuster trio onder mooi? Natuurlijk het geijkte stokpaardje: hogere uitkeringen, opknappen van gebouwen van de Rijksoverheid en het sleutelen aan de Afsluitdijk (Afsluitdijk/prioriteit?) En effe Jolande kietelen,??..de economie groener maken (subsidies) en dan de EIsprong!….een ⤽werkpoule!⤝ Ja, u leest het goed, een door de overheid gerund uitzendbureau. Wat zegt u??.uitzendbureau,??.vrije markt,?? toch niet tijdens ons gelijkdenken? En is het wereldvreemd om overheidsgebouwen een face lift geven tijdens een crisis, u weet toch dat we wereldvreemd zijn?

  Jolande: zal ik nog wat koffie bijschenken? Dan kan één van jullie even de Volkskrant bellen.

  Conclusie: het is nu juist de tijd om de burger zijn eigen geld te laten houden in plaats het te laten opslobberen door duurzaamheidhobby`s van GroenLinks, werkelozen voodoo van de SP en het ambtenaren cliëntelisme van de PvdA.
  Waardor krijg je juist ⤽een mooier land,⤝ door mensen over hun eigen lot te laten beslissen. Dan blijven de mensen scherp, kritisch en wordt de zaak efficiënt gerund. Door schade en schande zijn we wijs geworden, en weten we inmiddels wel wat er gebeurd als eventueel Kwik, Kwak en Kwek ons huishoudboekje beheert.

  Pffftt??weer wijn met ⤽kurk⤝, in oude (oh nee, nieuwe!) rode zakken. Het artikel al gelezen in de Volkskrant, er stonden natuurlijk nog véééél meer ⤽nieuwe plannen⤝ in, maar leest u dat zelf maar.

 7. weinig leven hier komt er weer een alla Dick

  Het meest Rechtse kabinet ooit heeft het Multiculturalisme Haraam verklaard, kent geen mededogen, gaat Shariarecht toepassen op de Mega-Multi-Kul. Gebaseerd op de integra-tiebrief die minister Piet Hein Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd lijkt het vonnis definitief geveld.

  De personificatie van het kwaad zal worden ingegraven, gestenigd en tenslotte worden onthoofd. Het gedrocht van de vermeende multi-ethische samenleving die in de jaren zestig door de linksen in West-Europa als ?sociaal en rechtvaardig? is gepropageerd en opgedrongen zal de komende regeerperiode door de rechtsen Nederland uit worden gejaagd.

  Zonder het beestje bij de naam te noemen gaat het kabinet het gevecht aan met de isla-misering. Wat anders kan de betekenis zijn van ⤽De samenleving verandert, ook door de komst van migranten, maar mag ??niet uitwisselbaar zijn voor welke andere samenleving dan ook⤝.

  Zelfs de meest uitgeslapen Islamisten of Linksradicalen zullen op grond van een dergelijke verklaring geen wettelijke grondslag hebben om een beroep te doen op discriminatie. Het kabinet kiest keurig voor een gelijke behandeling van iedereen volgens het uitgangspunt ⤽gelijke monniken, gelijke kappen⤝, zolang ze maar niet het gezicht bedekken.

  Het kabinet heeft de geluiden uit de multi-culturele samenleving goed opgevangen; geen discriminatie, dus ook geen positieve discriminatie meer. Waar immigranten decennia lang door de socialisten zijn gepamperd daar kiest het gedoogsteunkabinet van Geert Wilders voor ZELF-werkzaamheid. We stellen eisen aan onze eigen burgers dus vanaf nu stellen wij die ook aan U. ZELF taal leren, ZELF vaardigheden opdoen en ZELF handhaven.

  Van gastarbeid naar massa-immigratie

  De ?gasten? van weleer die in de jaren zestig werden geacht na gedane zaken weer terug te keren naar hun geboorteland mochten en moesten hun eigen identiteit behouden (taal, gewoonten en religie) opdat de remigratie eenvoudig zou zijn.

  Sinds 1995 staan de sluizen wagenwijd open. In het kader van het programma Gezins-hereniging steunt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) migranten om het recht op gezinsleven uit te oefenen. Via het UNHCR-programma heeft de Tweede kamer ingestemd met een jaarlijks quotum dat nu ligt op tweeduizend uitgenodigde vluchtelingen per jaar. Tel daar nog eens het aantal personen op dat illegaal in Nederland verblijft door het wegvallen van grenscontroles en niet te vergeten de tienduizenden gelukzoekers die via een generaal pardon door een falende overheid gelegaliseerd zijn.

  Eenzame strijders

  Al sinds de jaren tachtig, hebben zich een aantal politici ingezet om de echo?s uit de verweesde samenleving te vertalen naar een politiek verstaanbaar geluid. Door socialistische en linksextreme invloed, macht, intimidaties, bedreigingen, publicaties, verbaal en fysiek geweld heeft het 30 jaar geduurd maar nu is het dan zover: het schip gaat stuurboord.

  Het was in de jaren tachtig Hans Janmaat, die bekend stond als een kleine, boze burgerman met foute ideeën. Uitspraken zoals ⤽Wanneer de CD aan de macht komt is het afgelopen met het multiculturalisme⤝ en ⤽Vol is vol⤝ werden hem niet in dank afgenomen. Gewelddadige acties waren een eerste teken aan de wand dat bij veel polderbewoners het water tot aan de lippen stond.

  In de jaren negentig was het de welbespraakte Frits Bolkenstein, winnaar van de Thorbeckeprijs, en acht jaar fractieleider van de VVD die als slogan had ⤽men moet niet vaak schieten maar raak schieten⤝. Hij deed dat ook en haalde regelmatig de pers met ferme uitspraken over vreemdelingenbeleid, normen & waarden en de schaduwkanten van de multiculturele samenleving. Bolkenstein werd anders dan Janmaat door velen als een respectvolle representant van het vrije woord gezien.

  Het was in diezelfde periode dat Pim Fortuyn van zich liet horen als criticus van paars in de hoedanigheid als columnist bij Elsevier. Hij schreef onder meer twee boeken die veel stof deden opwaaien t.w.; ⤽de verweesde samenleving⤝ en ⤽Tegen de islamisering van onze cultuur⤝. Daarmee was de toon gezet en vanaf zijn aantreden in de politiek keerde hij zich tegen het zogeheten subsidiesocialisme. Hij kwam op voor het vrije woord en noemde de islam een achterlijke cultuur. Hij provoceerde met een eerder gebruikte uitspraak dat Nederland een vol land was. Fortuyn overtrof Bolkenstein in zijn felheid en wist over een grote breedte het volk aan zich te binden als leider van de Lijst Pim Fortuyn.

  In de jaren daarna had de VVD een aantal Islamkritische mensen in haar midden die zich in toenemende mate publiekelijk tegen de multicultuur en islamisering keerden. Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali waren op enig moment bondgenoten in hun strijd tegen de Islam en ook Rita Verdonk liet als minister van vreemdelingenbeleid en integratie flink van zich horen.

  Het trio heeft door uiteenlopende interne strubbelingen de VVD verlaten. Hirsi Ali timmert nog steeds aan de weg als ervaringsdeskundige over de islam. De kaars van Rita Verdonk is langzaam gedoofd en het verhaal van Geert Wilders kennen we allemaal. De strijd om de kiezers in 2010 heeft noch de VVD noch de PVV windeieren gelegd. Mark Rutte heeft een goede mentor aan Wilders gehad, de boodschap van Rutte was vakkundig verpakt maar weinig onderscheidend.

  De VVD profileert zich niet als anti-Islam partij maar stelde dat ze een einde wilt maken aan de massale instroom van kansloze immigranten. Rutte is een slimme, zakelijke en pragmatische leider die in staat is gebleken om potentiële kiezers van de PVV af te snoepen. De doelstelling van beide heren lijkt overeenkomstig maar Mark Rutte blijkt zeer behendig in het vermijden van valkuilen. Als minister president is hij het cement tussen de VVD, PVV en het merendeel van de CDA.

  Het kabinet Rutte I bevindt zich in een economisch vergelijkenswaardige situatie als Lubbers I met dien verstande dat de rollen nu zijn omgedraaid. Een VVD premier die de grootste coalitiepartij leidt met zijn oud mentor als aanjager. Het kabinet kan nu al met recht historisch worden genoemd; het einde van vijftig jaar dromen over het ideaal van een multiculturele samenleving.

  Het bleek een nachtmerrie.

 8. Denk dat de ,,,,nachtmerrie,,, voor Geertje nu pas begint,Na weer een verlies van 3 zetels in 1 week.
  Het akkefietje in Limburg afgelopen week met Bosman (pvv)gaf maar weer eens aan dat die club een echte ,,,nachtmerrie ,,, is.

 9. Ik heb het niet zo op Geert maar 3 zetels in een week is nog niet zo slecht, heb de PvdA wel een 50% van hun zetels zien verliezen in 2 dagen, dat baart zorgen. 😛

 10. Dame 13-1 16:09 uur

  Ik snij geen nieuw thema aan want jij had het over essentialia van het democratieconcept en daar valt ook het stemrecht onder. Natuurlijk hoef je niet met elke partij een regering te vormen maar dat is wat anders dan dat je een partij bij voorbaat uitsluit. Als je dat doet dan geef je daarmee aan dat je op geen enkele manier rekening wilt houden met wensen/ standpunten van die andere partij en dat vind ik heel ondemocratisch. Je ontneemt ze nog net niet het stemrecht maar dat lijkt er wel verdacht veel op. Stel je eens voor dat de overige partijen het voorbeeld van de PvdA hadden gevolgd dan had je op die manier een groep kiezers helemaal uitgesloten want je wilt niet hebben dat die partij regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen. In een democratie hoor je rekening met elkaar te houden en dat doe je niet als je een ander bij voorbaat uitsluit. Je hoort al helemaal rekening te houden met een partij die behoorlijk wat zetels in de wacht heeft weten te slepen en dan kun je maar niet net doen alsof die partij helemaal niet bestaat. Ik weet ook wel dat het voor sommige partijen lastig is om tot een regeerakkoord te komen maar om tot een coalitie te kunnen komen zal elke partij water bij de wijn moeten doen. Ik weet niet of de PVV samen met PvdA of D66 zou willen regeren, dat zou je aan Wilders moeten vragen maar het is wel gebleken dat ze iig in de Tweede Kamer wel kunnen samenwerken.

 11. Assie, een paar vragen.
  1. Is in jouw ogen een nationaal kabinet dan het enige democratische kabinet?
  2. Is de VS met hun tweepartijenstelsel per definitie ondemocratich?
  3. Gaat het alleen om de gegeven duidelijkheid vooraf of is het zeggen het zeer onwaarschijnlijke te vinden dat er een coalitie met bepaalde partijen komt ook ondemocratisch? Of dat niet zeggen maar wel vinden en naar handelen?
  4. Zijn voor jou opvattingen en belangen hetzelfde?
  5. Wie wordt stemrecht de facto ontnomen? Die tekst volg ik niet?
  6. Op welke wijze moet dit kabinet rekening houden met de PvdA?

 12. Sorry ik bemoei me ergens mee maar vraag 6 vind ik wel lachwekkend.

  Hoezo kabinet reking houden met PvdA, moeten hun niet druk bezig zijn in de peilingen en hun pluche behouden?
  Ja natuurlijk want alles moet eerlijk oke hoe gaan hun dan 10 miljard bezuinigen?

 13. Hoe zou de PvdA het begrotings tekort kiemen? Ik ben benieuwd. Maar ik krijg het beeld dan van mannen die op sinnasappels kistjes staan en schreeuwen er moet meer bij, wij pikken dit niet, alles moet eerlijker.
  Vervolgens zie ik die mensen terug in de politiek en praten ze het geld uit de zakken van de arbeiders, zij zijn de grootse groep en kunnen het wel lijden.

  Hoe Hypocriet kun je zijn? Schreeuwen maar daden? Kuch

 14. @Zwolse ; het wordt steeds gekker in de wereldwijde godsdienststrijd: wie het meest uitverkoren is:

  jouw link:
  “Onder Amsterdamse joodse jongeren is ophef ontstaan over een verklaring waarin 162 rabbijnen en joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen. Een van de ondertekenaars is opperrabbijn Aryeh Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen.”

  en dan ook:
  “Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat een omstreden christelijke homotherapie niet langer mag worden vergoed. In elk geval regeringspartij VVD en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 roepen minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op deze therapie, waarbij homo’s en lesbiennes hun seksuele gevoelens leren onderdrukken, zo snel mogelijk uit het basispakket te halen.”

  —————————–
  en dan zijn er mensen die met hun volle verstand menen dat religie een basis is, waarop je een politieke partij kunt beginnen.

 15. Drama.

  Precies hetzelfde in dat godsdienstige Gereformeerde dorp Staphorst,waar via een internet link hulp aan jonge homofielen wordt aangeboden,wordt verboden.

 16. Die Zwolse is me dr eentje hoor, typisch PvdA, Kop in het zand en linkjes of andere onzin plaatsen. We ( in haar geval dus wel we want man leest mee en regeert als ze dr gelijk niet kan krijgen) He Zwolse, lees de telegraaf niet die hier anders genoemd wordt en plaats die linkjes niet zodra het Madam aan de kop van de bar uit komt. Je bent net zoals je leeftijd gewoon zuur

  Dag Zwolse “kuch”

 17. Zwolse, is het niet wat hypocriet om klakkeloos te linken naar een tendentieus stukje bladvulling in de Volkskrant? Of is de Volkskrant voor jou het ⤽heilige schrift?⤝

  AMSTERDAM – Opperrabbijn Aryeh Ralbag, die in een verklaring stelde dat homoseksualiteit te genezen is, spreekt niet namens de Amsterdamse gemeenschap. Dat zei Ronnie Eisenmann, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam dinsdag. Volgens de preses past de afgegeven verklaring niet in de Nederlandse “bevindingen en feiten”.

  In de verklaring, die ook door Ralbag is ondertekend, nemen tientallen rabbijnen en andere joodse leiders stelling tegen het homohuwelijk. Eisenmann distantieert zich van die stellingname. “Het is niet aan het bestuur om over zaken te oordelen die achter de voordeur spelen”, verklaarde hij. “Circa 80 procent van onze leden leeft niet helemaal volgens de Thora. Daar valt ook seksuele geaardheid onder. Het is niet aan ons om daarover te oordelen.”

  Volgens de Joodse Gemeente Amsterdam zou Ralbag uit eigen overweging de verklaring hebben getekend en zijn daarbij zijn nevenfuncties genoemd. Eén daarvan is dus opperrabbijn van Amsterdam.

  Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dat Ralbag de ondertekening van het document moet intrekken, of anders moet opstappen als opperrabbijn van Amsterdam. Het CIDI noemt de verklaring van de rabbijnen en joodse leiders verwerpelijk. “CIDI verwerpt elk onderscheid naar ras, afkomst of seksuele geaardheid”, aldus de organisatie dinsdag.

 18. VVDer.

  Geen enkel blad of tijdschrift is voor mij het ,,heilige schrift,,.
  Dit artikel stond in meerdere kranten buiten de Volkskrant om.

 19. Het Strategisch Beraad is er uit, en kwettert dat via de Volkskrant: o.a.:

  De zoektocht naar eigentijdse vertalingen voor het traditionele gedachtengoed werd geleid door een commissie onder leiding van theologe Jacobine Geel. Bij het laatste CDA-congres riep ze al op tot een tegengeluid tegen het liberalisme van Mark Rutte en de VVD en bepaalde uitwassen van de consumptiemaatschappij in bredere zin.

  Zo spreekt het Strategische Beraad van ‘neigingen die het CDA afkeurt, zoals de zucht naar het snelle geld, de gemakkelijke keuze voor gemak en genot, niksigheid en platheid, ophitsing en het zaaien van verdeeldheid.’ Daartegen gaat het CDA ‘krachtig stelling nemen’.

  ————————————–
  Het CDA wordt dus ook een “krachtige” tegenpartij. En zoals oplettende lezertjes weten, is dat geen basis, want geen uitgangspunten.
  Het Christelijke Geloof (oorsprong van de bloedgroepen) zal niet ter discussie worden gebracht op het Congres, want dan kruipt ieder weer in z’n eigen hokje, en geef je de latente verdeeldheid nog meer glans, plus kans op afscheiding; en als je verdeeld bent/wordt, dan kan je niet meer heersen. En dat laatste was natuurlijk waarom ooit het CDA is opgericht: MACHT. En dat kon toen heel goed want er werd door heel veel mensen op gestemd.
  Maar de macht van het grote getal geldt niet meer voor het huidige CDA, want steeds meer mensen mijden de kerken en het traditioneel georganiseerde geloof.
  Maar het CDA blijft natuurlijk wel doen alsof het nog flink wat kan voorstellen, want per slot van rekening helpen ze momenteel het land besturen, en houden ze regelmatig congressen.
  En volgens mij gaat deze partij nu juist ten onder aan:
  -de huidige manier van besturen (meedoen met de VVD en gedoogd worden door de PVV),
  -de uitkomsten van het Strategisch Beraad moet door het congres worden geslikt (en die uitkomsten gaan juist in tegen de huidige manier van besturen)
  -de ontkerkelijking, en de steeds kleiner wordende kudde stemvee.

  wordt vervolgd.

 20. ik wil jullie deze niet onthouden;

  Islamovaria (en de meest sensuele blow job ooit)

  Net toen ik ook zo’n beetje begon te denken dat islam en integratie passé waren, als onderwerp van publiek debat dan, was daar Beatrix, en Rutte in haar voetspoor, en het CDA op zoek naar een nieuwe koers.

  Zo allerbeeldigst Maxima er uit zag met haar hoofddoek, zo potsierlijk had Majesteit zich uitgedost. Over de moskeebezoeken: wie een godshuis binnenloopt, houdt zich aan de regels, je mag ook buiten blijven. Dat goldt destijds ook al voor de kousenvoetjes in een jarige Haagse moskee. Desondanks hou ik het er wel op dat Beatrix’ actie een op Nederland gerichte boodschap was.

  Die veronderstelling wordt nog versterkt door de opmerking dat ‘de hoofddoek [in die regio] geen symbool van vrouwenonderdrukking’ is – het zou namelijk heel goed gaan met de gelijkheid van vrouw en man in Oman.

  Daar wordt toch verschillend over gedacht. Een in Oman woonachtige westerse ex-pat:

  ” I’m an expat woman working here in Oman. Its not safe to go by your own. I’ve been here for quite a while.
  Don’t go out alone, and make sure you rent your own car.
  NEVER ride a taxi on your own!
  NEVER trust anyone. ”

  De arbeidsmarkt aldaar, dan:

  “Increasingly, Omani women are looked upon as a hard-working, capable, and (unfortunately) cheap alternative to male employees. Most Omani women are paid far less than male employees, even if they possess equal (or in some cases even greater) skills and experience.”

  Met alle respect, Beatrix en Mark Rutte, maar als er nou iets de ondergeschikte positie van vrouwen in de islamitische culturen symboliseert, is het wel de bedekkende kleding. Het terugdringen van westerse invloeden, van Egypte – waar in de jaren ’60 nauwelijks meer een hoofddoek gedragen werd – tot aan het Tunesië en Tripoli van 2011: de eerste prioriteit van de islamisten was het dwingen vrouwen zich ‘zedig’ te kleden en te bedekken, en het opeisen van het ‘recht’ van vrouwen de universiteit in boerka te bezoeken.

  De kern van de hoofddoek is een verknipt beeld van vrouwelijke én mannelijke sexualiteit sinds de agrarische revolutie van 4000 B.C.: de vrouw met haar au fond onbeperkt libido moet worden getemd, door de man, en de man moet zijn lusten trechteren ten behoeve van de voortplanting. Het bedekken in het openbaar moet het mannelijk verlangen slapend houden, en aldus verliest ook de vrouw haar sex drive. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de wereldgodsdiensten, met name aan het katholicisme, maar bovenal aan de islam.

  Dat Rutte zich zo vanzelfsprekend achter het ‘hoofddoek geen probleem’-standpunt van het staatshoofd schaart, maakt deel uit van zijn happy-go-lucky liberalisme à la Ben Verwaaijen. Gezeur over integratie is slecht voor het internationale bedrijfsleven.

  Dat het CDA ineens de multiculturele samenleving uitstekend dreigt te vinden, en integratie een groot succes, heeft heel een andere achtergrond. Martin Sommer legde dat vandaag onvolprezen uit in de Volkskrant. Het CDA wil, vat ik samen, terug naar het Land van Ooit (dixit Ayaan Hirsi Ali). Er is nooit een probleem geweest met integratie, we moeten iedereen gewoon gelijk behandelen, er moet meer confessioneel onderwijs komen en Theo van Gogh is niet dood.

  CDA66.

  En er stond vandaag ook een mooi stuk in de krant van een ex-moslim die er zijn soortgenoten voor waarschuwt niet uit een oogpunt van groepsconformiteit toch maar hun mannelijke kinderen te laten besnijden. Goed zo! Er wordt ten gunste van jongensbesnijdenis een onnoemelijke hoeveelheid onzin te berde gebracht, maar de essentie is, net als bij clitorodectomie op meisjes: besnijdenis is sexuele verminking, gericht op het godsdienstig gelegitimeerd zoveel mogelijk beperken van lust tot de voortplantingsfunctie. Dat die sexuele verminking kinderen wordt aangedaan getuigt van een onnoemelijke wreedheid.

  Nergens beter zag ik het nut van de niet-besneden penis weergegeven als in dit filmpje. Bij besnijdenis wordt de ‘voorhuid’ verwijderd. Hoewel de hele voorhuid bij de coïtus een belangrijke functie heeft, is in zekere zin daarvan de ‘achterhuid’ – het lipje waarmee de voorhuid vastzit aan de rest, ook wel ‘toompje’ genoemd – het meest essentieel, omdat zich daar de meeste zenuwuiteinden bevinden. Enjoy!

  En als het je te lang duurt, spoel door naar 11.00 en aanschouw wat de dame in het zwarte shirt met uitsluitend haar wijsvinger teweeg weet te brengen.[/i]

  Link; klik

 21. Bericht door Dame, op 16 januari 2012 om 19:28
  Assie, een paar vragen.

  Zeg Dame, ik zit hier niet in een of ander schoolklasje waar ik allerlei vragen ga beantwoorden. Ik heb alleen mijn mening gegeven over het bij voorbaat uitsluiten van een partij en het zal mij verder worst wezen of iemand ermee eens is of niet.

  5. Wie wordt stemrecht de facto ontnomen? Die tekst volg ik niet?

  Als een partij bij voorbaat door de overige partijen wordt uitgesloten dan komt het er in feite op neer dat de overige partijen de stem op die partij niet willen erkennen. Je ontneemt daarmee die kiezers nog net niet het stemrecht vind ik. Het maakt voor mij niet uit om welke partij het gaat. Als jij hierover een andere mening hebt dan vind ik dat ook prima.

 22. Het zijn moeilijke tijden voor de twee eens zo grote machtspartijen. Zowel het CDA als de PvdA staan in de peilingen op een praktisch onoverbrugbaar verlies. De kiezer heeft inmiddels zoveel vlees van hun botten geschraapt, dat een slager hiermee moeiteloos een halfjaar reclame kan maken. Diep treurig en volkomen onterecht volgens de opperhoofden van deze partijen, omdat deze partijen die zoveel voor het land betekent hebben, best beloond hadden mogen worden. Tsja, wanbeleid belonen, klinkt wel erg als preken voor eigen parochie.

  Synchroon aan elkaar zijn de analyses en de adviezen van beide partijen om zich niet teveel te storen aan de (geblondeerde) Geert en (buutreedner) Emiel, die ze in hun zelfgenoegzame arrogantie nog steeds zien als een voorbijgaand fenomeen.
  ⤽mocht om wat voor reden dan ook electorale groei uitblijven, dan worden we maar een politieke groepering waar ondanks minimalisering toch rekening mee moet worden gehouden, maar er is t.n.t geen reden om dit aan te nemen.⤝ Noemen we dat geen galgen humor? Nederland is bezig hun begrafenis voor te bereiden, (liever geen bloemen) de rouwkaarten liggen al klaar voor de twee partijen die ooit meer dan 50 zetels vergaarden, maar beide partijen weigeren halsstarrig om van de beademing afgesloten te worden. Zou euthanasie dan toch de beste oplossing zijn?

  Job Cohen is een fantasierijk politicus, die op een ⤽fantastische⤝ wijze 10 jaar lang Nederland de indruk heeft gegeven de beste burgermeester van ons land te zijn. Dat was subliem als je terugkijkt naar de zaken die hij allemaal NIET gedaan heeft voor Amsterdam, maar wel voor zijn discipelen. Hoe hij ook zijn best doet, hij raakt zijn imago van wereldvreemde nitwit niet kwijt, nu niet en over een aantal jaren niet. Deze mechanische ambtenaar is geen Comeback-Kid en had allang het bos ingestuurd moeten worden, wil de PvdA geen margepartij worden.

  Het CDA heeft weer een ander probleem, dat is de communicatie naar de evt. kiezer. Wie of wat is het CDA? De ietwat corpulente minister die ons met veel bla bla nog verder de eurocrisis in rommelt? De op een zijspoor gerangeerde Maxime Verhagen? De grijze muis Sybrand van Haersma Buma.(alleen de naam al) Er straalt van al deze grijze muizen net zoveel af, als een Trabantje naast een Rolls-Royce.

  Als het CDA en/of de PvdA ooit nog eens terug willen komen op hun oude niveau, zullen er zich toch wat meer aansprekende leiders moeten profileren, die het uitstralen dat ze blij zijn met de uitdaging om Nederland door ⤽moeilijke tijden⤝ te lozen.

 23. Gewoon dubbel de aandacht trekken:

  Tim had er het in het er net in het NOS-journaal over dat “het allemaal de schuld van het staatsjournaal” was.

  Een andere mening/opinie

  Het is een patroon. Wilders reageert niet op kwesties die hem niet goed uitkomen. Bij lastige vragen geeft hij niet thuis. ‘Handen af van de hypotheekrenteaftrek’ vindt hij belangrijker dan reageren op de uitlatingen van Koningin Beatrix over hoofddoekjes. Een boodschap die zij nota bene aan het adres van Wilders richtte.

  Deze, met interessante links, is ook skerp:Een dagje ouderwets ‘Haags’ ontkennen met Bleker en Wilders

 24. Gelukkig ben ik niet meer de enige die signaleert dat Rutte voortdurend naar nixxx lacht :D:D:D Vandaag had ie oa lol om de Hedwigepolder. Van de week werd overigens nog geconstateerd (door Opstelten volgens mij) dat zijn overdreven optimisme misplaats was.

 25. amateuristisch, hard en [/url] ….hoe moet je dit toch benoemen

  Afgelopen vrijdag werd in Limburg Cor Bosman uit de PVV-fractie gezet, nadat uitlekte dat hij in een interne mail een jaar geleden racistisch getinte beledigingen aan een PvdA-politicus had opgetekend.

  Een jaar lang bij iedereen bekend en niemand doet of zegt er wat over….onder de pet gehouden uit Angst voor???
  Waarom is Geert niet gevraagd waarom hij er nixxx mee deed?

  Walgelijk scheldende Cor is vanavond overigens bij P & W[/url]

 26. Wat een geprikkelde reactie, Assie. Ik kom – jouw stellingname doordenkend – tot die vragen, die volgens mij relevant zijn in de discussie die je aansnijdt. Je hebt je mening toch gegeven om een discussie aan te gaan? Dan snap ik niet waarom je je er zo makkelijk vanaf maakt met de opmerking dat het je worst is of iemand het met je eens is of niet. Dat is niet erg uitnodigend om op jouw opvattingen te reageren.

 27. Nederland houdt zich niet aan zijn afspraken betreffende de Hedwigepolder! Schreeuwende KOPletters in de links georiënteerde media, die zich vergenoegd in de handen wrijven, over deze ??affaire.⤝ Nederland komt zijn afspraken niet na, en is een onbetrouwbare partner, volgens de ⤽eerlijke?⤝ linkse politici en hun meeblaffende media supporters. Natuurlijk ligt er een verdrag uit 2005 dat de Hedwigepolder ontpolderd moet worden, (maar de echte reden is?) om het economisch belang van België (m.n. Antwerpen) vast te leggen. Uitdiepen die Westerschelde, anders komt het economisch belang van Antwerpen in het gedrang, want de Westerschelde moet zo spoedig mogelijk aangepast worden aan de diepgang van de steeds groter wordende containerschepen.

  Ik heb me (als leek) maar eens een beetje verdiept in het hoe en waarom. Vrije toegang tot de Westerschelde voor Antwerpen heeft Nederland nooit ontzegd aan België, dat is en was de essentie van de verdragen. De hele kwestie heeft als heikel punt dat de ligging van Antwerpen diep in het land zijn beperkingen heeft. Waar Rotterdam kiest voor de Maasvlakte, kiest Vlaanderen niet voor Zeebrugge. Volg je de letter van het verdrag dan wordt de verdieping van de Westerschelde door België terecht opgeëist. Hieruit vloeit voort de natuurcompensatie die daarmee samengaat. Maar er zit een addertje onder het gras, namelijk de oorzaak en het gevolg. Niet de natuurcompensatie is het probleem, maar de vierde en misschien de vijfde uitdieping die België opeist.

  De grote vraag is wordt is of dat nog wel legitiem is naar het idee van vrije doorvaart. Komt er een einde aan? Gechargeerd gezegd, kan Antwerpen voor het jaar 2100 eisen dat de Westerschelde tot 40 meter wordt uitgediept als de scheepvaart naar Antwerpen dit vereist? Is de redelijkheid van 2005 dan nog aannemelijk? Uiteindelijk gaat het niet om wat de boomknuffelaars en natuurfanaten beweren maar om de vrees van het economisch belang van Antwerpen om de concurrentie met de havens van Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen niet verliezen en door de Olanders op achterstand gezet te worden. Zodoende dat België nu al een voorschot neemt n.a.v. nieuwe onderhandelingen. Die gaan echt niet over natuur, maar over wie de rekening zal betalen voor de projecten die Nederland en België nog op willen starten.

  Dat is wat anders dan wat hier iemand naar voren bracht op het log: ⤽een eigenaar,7 pachters? Reken maar uit hoeveel de Zeeuwse ⤽emoties⤝ pb kosten⤝ maar is dat geen reductie van de onvrede en de angst voor het water die in Zeeland breed en diep geworteld is?

 28. Op 26 juni 2011 postte “iemand” hier een quote uit het rapport van de links georiënteerde commissie Nijpels dat de moeite van herlezen waard is:

  De commissie concludeert dat de maatregelen voor natuurherstel van het Schelde-estuarium niet zozeer zijn verbonden aan de tweede verruiming.
  Deze conclusie wordt bevestigd in het contact met de Europese Commissie.
  De natuurherstelmaatregelen staan vooral in verband met de achteruitgang van het gebied als gevolg van autonome ontwikkelingen en menselijk ingrijpen in het verleden. De natuurherstelmaatregelen hebben tot doel om een gezond estuarien systeem te realiseren.

  Ook interessant is de site van de Haven van Antwerpen:

  Misverstand: Zeebrugge en Vlissingen zijn een uitstekend alternatief voor de haven van Antwerpen.
  ⤽Waarom de Westerschelde verdiepen? Vlaanderen heeft Zeebrugge toch,⤝ is een veel gehoorde opmerking. In het debat wordt te vaak uit het oog verloren dat binnen de totale logistieke ‘deur tot deur’-keten zeevervoer altijd goedkoper en milieuvriendelijker is dan landtransport. Gecombineerd met het grote ladingaanbod in Antwerpen hebben reders en verladers op basis van fundamentele marktmechanismen er alle belang bij Antwerpen aan te lopen. Trouwens, ook voor Zeebrugge zijn omvangrijke baggerwerken nodig, waarvan de kostprijs per ton vervoerde goederen zeer aanzienlijk is. Vlissingen profiteert, zonder daarvoor een eurocent te moeten betalen, van de baggerwerken op het zeetraject voor de aanloop naar Antwerpen.

  En dan hebben we het nog niet eens over de waarde van een gegeven woord, over Europese samenwerking en het gezamenlijke strategisch economisch belang van Nederland en België in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Dit zegt de links georienteerde VNO/NCW-site:

  En “reductie en angst” vanwege de watersnoodramp? We hebben het toch niet over het afbreken van de Deltawerken? Op welke manier brengt de ontpoldering van de Hedwigepolder de veiligheid van de Zeeuwen in gevaar?

 29. Het is natuurlijk bijzonder gemakkelijk om je achter z.g. ⤽wetenschappelijke⤝ rapporten te verschuilen, als je zelf geen mening hebt, dat geeft dan namelijk een gevoel van ⤽ik heb gelijk.⤝. Maar als z.g. ⤽kritisch⤝ persoon is het ook wel eens een ⤽openbaring⤝ om je eigen visie te geven, niet waar.

  Na het rapport van de commissie Nijpels, schreef de ⤽natuurlobby⤝ en uiteraard de met hen mee wiegende media ⤽Jaren lang hebben we van de natuur genoten, het is nu tijd om de zee wat terug te geven.⤝ Maar het is niet aan de Zeeuwen om iets terug te doen, maar aan de vervuilende Belgen. Uit het Rapport moesten we opmaken dat doormiddel van inpoldering de Westerschelde de laatste decennia`s in een te krap jasje was geraakt. Maar versluierd werd dat in die periode vrijwel uitsluitend is ingepolderd ter faveure van de Antwerpse havenbelangen. Is het niet daardoor dat bij de aanleg van het Schelde-Rijn kanaal honderden hectare schorren en slikken geruimd zijn? Maar dat was nog niet genoeg, de Belgen hebben de Schelde in de tweede helft van de vorige eeuw zodanig vervuild doormiddel van ongezuiverd afvalwater te lozen, dat de rivier het predicaat kreeg ⤽smerigste rivier van Europa.⤝ En zoals zo vaak, toen hoorde je de Nederlandse en Belgische natuurmafia maar mondjes maat. Het water was zodanig zuurstofloos, dat de laatste zeehonden een veilig heenkomen zochten.

  Maar wie zorgt er nu voor een nog grotere bedreiging van het estuarium: de Antwerpse havenbaronnen. Omdat de zeeschepen een steeds grotere diepgang krijgen, moeten de allergrootste wel eens een uur op de rede van Vlissingen wachten op hoog water. En aangezien ook in de harde wereld van de internationale rederijen, tijd geld is, eist Antwerpen dat vaargeul moet worden verdiept en verruimd. Wat inmiddels al twee keer gebeurt is. In 2007 kwam Antwerpen met de eis van een derde verdieping, want de zeeschepen worden steeds groter en dreigen in nauwe en bochtige Westerschelde vast te lopen. En wat kwam er onmiddellijk bij deze eis: de Hedwigepolder moet opgeofferd worden om de ⤽natuurlijkheid⤝ van de rivier te waarborgen.

  Het zou voor België het overwegen waard zijn, om er eens na te denken of deze oceaanreuzen zover landinwaarts gestuurd moeten worden, en of de derde verdieping wel uitgevoerd moet worden.. Nergens varen de oceaanreuzen nog zo diep landinwaarts door bochtige, nauwe geulen. Rotterdam vangt ze op bij de maasvlakte, Hamburg/Cuxhaven. België heeft een prima voorziening aan de Noordzeekust: Zeebrugge, met containerterminals. Maar ja, vertel dat maar eens aan de Antwerpse havenbaronnen.

  Dus geachte sociaal/niet kapitalistische mede reageerders, het gaat natuurlijk om de natuur, nietwaar? Ik hoor de havenbaronnen hier lachen.

 30. Nou,nou,nou Dame toch, zo geprikkeld vond ik mijn reactie niet. Ik heb duidelijk proberen te maken hoe je iemand in Nederland bijna het stemrecht kunt ontnemen en zie het nut er niet van in al die vragen te beantwoorden. Als ik die vragen wel had beantwoord dan hadden we waarschijnlijk weer ergens anders over een eindeloze gekregen.

 31. dick, 17:44

  Heerlijk, als je zo in het leven kan staan,nietwaar Dick. 🙂 Rijp voor een tandpasta reclame! S`morgens je tanden flossen en je tandpasta tandjes gereed maken voor weer een dag van lol en jolijt. Dat is weer wat anders dan dat je als notoire azijnzeiker met een chagrijnige kop je gereed moet maken voor weer een dag neuzelen met marxistische, vegetarische, ⤽menslievende⤝, uitkeringtrekkende, krakende, biologische, dierproefondervindelijke progessievelingen. Dan moet toch wel op je houten achterhoofd gevallen zijn. Maar troost je, er is ook een tandpasta voor gevoelige tandjes. :):)

 32. 😮 Heerlijk, als je voortdurend naar dingen lacht, als een miskend acteur…Nee, laat mij maar gewoon mijzelf blijven. Gelukkig zijn er nog veel mensen die geen rol hoeven te spelen in het leven. Naturel of nokken. Geen enkele behoefte aan dat aanstellerige, meelijwekkende gedrag. Je zult maar zo op www staan

 33. VVDér weet je wat het is als je altijd maar praat en schreeuwt dan kun je niet luisteren 😉

  Luisteren is zo moeilijk!

  Het allergrootste probleem van links, of progressief, of cosmopolitisch, althans weldenkend Nederland, in elk geval de as Haarlem-Nijmegen, is – nu al acht jaar, sinds Fortuyn, en eigenlijk veel langer – het onvermogen te luisteren, te lezen en te analyseren. Het is doodzonde, vind ik dan, maar genoemd deel van Nederland, van Roemer tot Pechtold en van Halsema tot Joop.nl a.k.a. Fransisco van Jeauleau is niet meer in staat te horen wat gezegd wordt en te lezen wat er staat.

  “Wilders sluit hele bevolkingsgroepen uit.”

  Illustratie. In Pauw en Witteman werd kort geleden het stukje video getoond waarin Wilders de ‘tsunami van islamisering’ hekelt. In beeld komt tegelijkertijd een knipsel uit de VK onder de kop ‘tsunami van moslims’. Géén van de weldenkende aanwezigen die de tegenstelling opmerkt.

  Zolang links/progressief/cosmopolitisch/weldenkend Nederland niet in staat is dit simpele onderscheid te begrijpen – een onderscheid dat, nota bene, zelfs het Openbaar Ministerie niet is ontgaan (en dat zegt wat!) – is het morsdood, en zijn we echt op weg naar het kabinet Wilders I.

 34. Iedereen mag gelukkig aansprekend vinden wat ie wil VVD-er. Zoveel smaken, zoveel koks.
  Leugens verkopen ze daar echter niet, dat vind ik nogal belangrijk. Belangrijk aan media en een belangrijke eigenschap van mensen.
  Die ene schrijver Hal I…. nogwat, heb ik op VK-opinie leren kennen. Toen besloot ie eens wat naar Sargasso te sturen…mocht blijven. Maar de strekking van dit artikel heb ik al op meerdere plaatsen gehoord (oa op radio 1 die vanwege AJAX-AX aanstond)/gelezen.

  Was net aan het genieten van Gremdaat oa over iets veel belangrijkers dan politiek…liefde Volg hem, gedurende jaren, wekelijks. Hij is me geloof ik nog nooit tegengevallen. We konden nog lang, op de site, reageren op zijn aansprekende filmpjes, immer met een positieve inborst.

 35. Ook een leuke zie link voor de doorlinkjes

  Het CDA ligt voor Pampus

  Kustwacht Pampus: “CDA, we vragen u of alles oké is daar.”
  Kapitein Verhagen: “Alles gaat prima.”
  Kustwacht Pampus: “Nog genoeg kroonprinsen binnen het CDA?⤝
  Kapitein Verhagen: “Hmmm eigenlijk geen één om eerlijk te zijn”
  Kustwacht Pampus: “Hoezo geen kroonprinsen? Bent u aan zelf nog aan boord?”
  Kapitein Verhagen: “Nee, ik ben niet aan boord omdat het schip aan het kapseizen is. Ik heb het schip verlaten.”
  Kustwacht Pampus: “U moet terugkeren aan boord. Beklim de touwladder, ga terug naar het voordek en coördineer het werk.”
  Kapitein Verhagen: “Commandant, het schip is momenteel gakanteld, als gevolg van een te harde ruk naar links, terwijl ik toch echt dacht dat de zeebodem hier mooi vlak was.”
  Kustwacht Pampus: “Kijk Verhagen, u mag uzelf dan van de zee hebben gered, maar ik zal er voor zorgen dat u door een hele zware tijd zult gaan?? Ik zal er voor zorgen dat u heel veel problemen krijgt. Ga terug aan boord, verdomme.”
  Kapitein Verhagen: “Ik ben hier de reddingswerkzaamheden voor de Euro aan het coördineren.⤝
  Kustwacht Pampus: (valt de Kapitein in de rede): “Wat bent u daar aan het coördineren? Ga aan boord en coördineer vandaar de reddingsoperatie. Weigert u dat te doen?”
  Kapitein Verhagen: “Nee, nee, ik weiger niet.”
  Kustwacht Pampus: “U weigert aan boord te gaan? En waarom gaat u niet aan boord?⤝
  Kapitein Verhagen: “Ben u zich er van bewust dat het donker is en we niets kunnen zien?⤝
  Kustwacht Pampus: “Dus? Wilt u als een rat het zinkende schip verlaten, Kapitein? Het is donker en dus wilt u naar huis? Beklim de ladder en ga naar het dek.”
  Kapitein Verhagen: “Commandant, ik ben hier ook met de tweede gezagvoerder.”
  Kustwacht Pampus: “Dan klimmen jullie beiden omhoog. Wie zijn daar nog meer?”
  Kapitein Verhagen: “De Eerste Stuurman, de Tweede Stuurman, en de Navigator. De Kok was al meteen vertrokken en heeft het strand al bereikt.
  Kustwacht Pampus: “Allemaal terug aan boord, nu! Eikels!⤝
  Kapitein Verhagen: “Commandant?? Ik wil aan boord gaan, maar.. Ah wacht! Eindelijk, daar is de kustwacht! Die wil ons geloof ik wel helpen”
  En God zag dat het goed was…
  update: topicplaatje vervangen door een creatie van Meneer van Dale

  link

 36. Leve de koningin, hoera, hoera (Henk Spaan…meestal wel sterk)

  Als ik wist hoe het zou moeten, kon ik het voicemailbericht van Hans van den Bergh wel terugvinden. Dit voorjaar belde hij me op namens het Republikeins Genootschap. Pierre Vinken had ergens opgevangen dat ik lid zou willen worden. Ik belde terug en zei dat ik hem moest teleurstellen.

  foto: Peter Elenbaas
  Als columnist wilde ik nergens lid van worden. Ik had liever mijn handen vrij om te kunnen schrijven dat ik graag een rondvlucht boven Nederland zou maken in het gezelschap van Máxima. En dat ik het liefst een parachute zou dragen als haar vader ook van de partij zou zijn.
  Als loyaal lid van het Republikeins Genootschap zou ik het nooit mogen opnemen voor de koningin. Had ze maar geen koningin moeten worden, zouden de republikeinen zeggen. Dan kon Geert Wilders haar ook niet beledigen.
  Een paar dagen voordat bekend werd dat de PVV’er Bosman een collega Statenlid had bestempeld als ‘een stuk uitgekotst halal vlees van een Turks varken’, sloeg Geert Wilders weer eens de hysterische hoofddoekentrom. De PVV sprak van een ‘trieste wanvertoning’. Esthetisch gezien een juiste observatie, maar over de peroxidekop van de carnavaleske leider valt ook genoeg op te merken. In de nagalm van het opstootje bleek plotseling dat de PVV een jaar lang had geprobeerd de uitspraak van Bosman stil te houden. Wilders was in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. Hij had geen actie tegen Bosman ondernomen. Vrijheid van meningsuiting, weet je wel. Grapje moet kunnen. Iedereen mag verbaal in andermans brievenbus pissen, alleen koningin Beatrix krijgt een algemeen hoofddoekenverbod opgelegd door de kroonprins van de generaliteitslanden, zelf drager van een carnavalskeppeltje zodra hij de grens met Israel is gepasseerd.
  Het akkevietje kostte de PVV drie zetels in de peilingen. Ineens houden we allemaal weer van de koningin. Door het slaken van een zucht zette ze de geblondeerde Venlose praalwagen in de hoek.
  Het is overigens een slechte winter voor antimonarchisten. Op 21 oktober stierf Hans van den Bergh, op 4 november Pierre Vinken. Als ik Wilders was ging ik snel naar de dokter voor een check-up.

 37. He Dick, wie probeer je te ⤽prikkelen⤝ met die column van Henk Spaan? Jaap is hier al tijd niet meer aanwezig, dus met het gekrabbel over Geert ⤽tref⤝ je niemand. Niemand is hier verder geïnteresseerd in het wel en wee van de PVV (dat rijmt :))

 38. Zwolse 19-01-21:57

  **Zou Mark Rutte dit ook lachend en schouderophalend weg wuiven.**

  Dat denk ik niet, want het zal nog een hele klus worden. 7 miljard is niet een bedrag wat even uit de binnenzak getoverd wordt, dat zal de nodige hoofdbrekens kosten. Maar ja, als de politiek (behalve uiterst links en rechts) zijn ziel verkoopt aan Brussel is er weinig speelruimte. En als je dan ook nog een CPB hebt die de goegemeente op het verkeerde been zet, en in de decemberraming het kabinet aanspoort om het kalm aan te doen met de bezuinigingen zonder melding te maken van de deadline van Brussel, wordt je daar niet vrolijk van. Wie is ook alweer het opperhoofd van het CPB? 😉

  Of moeten we toch maar af gaan op het vrolijke drietal die op het nieuwjaarsfeestje hun ⤽nieuwe⤝ plannen het land in slingerden? Weinig bezuinigen, maar veel uitgeven aan subsidie en andere z.g. ⤽leuke⤝ zaken voor de mensen, zonder financiële onderbouwing. Plasterk: ⤽we moeten het nog doorbereken, maar dat lukt wel⤝ zo oreerde het financiële genie van de PvdA. Het manneke dacht zeker doormiddel van belasting verhoging van de ⤽rijken (400 miljoen) het gat van 7 miljard te dichten. Nou ben en voel ik mij financieel niet ⤽rijk⤝, maar ik voel mij soms wel een smurf, ik betaal me blauw.

  Maar er zijn nog wel enige besparingen mogelijk, die redelijk bij het te bezuinigende bedrag in de buurt komen. Heb jij nog wat suggestie`s? Ik wel!

 39. 😮 moet prikkelen hier een doel zijn….ja elders kan ik me er alles bij voorstellen 😉 Spaan verwoord het weer eens treffend, verbind 2 enorme blunders feilloos, stipt zijn eigen Koningshuis-houding aan en de zwaar-selectieve houding van die (niet)democratische partij. Dat kan ik erg waarderen.

 40. Om te beginnen het heiligehuisje de HRA hervormen.

  Naar verwachting zal de staatsschuld in 2012 tot 407 miljard euro oplopen,wat 64 % van het BBP (of BNP) is.

  ⤽Een hypotheekschuld van 120% van het BBP is een bom onder de Nederlandse economie.

  Jaarlijks keert de staat 12 miljard euro aan HRA uit.

  De missie Kunduz.

  Kosten 2012/2013 109 miljoen euro.
  Kosten 2014 94 miljoen euro.
  Wat inhoud een half miljoen per opgeleide agent,dan nog de vraag wat de opleiding voor graadmeter heeft,kan mij niet voorstellen dat een opleiding als gekwalificeerd agent iets meer inhoud en kennis zou en moet hebben dan een analfabeet die een paar enkele uurtjes per week met behulp van playmobiel poppetjes zijn kwalificatie behaald.
  Om van enig resultaat nog maar te zwijgen.

  De JSF.

  De aanschafkosten voor één compleet toestel van het gevechtsvliegtuig JSF komen vooralsnog uit op 59,7 miljoen euro. Jaarlijks zal het 3,9 miljoen euro kosten om één toestel te gebruiken en te onderhouden.

  Defensie wil dat Nederland 85 JSF-toestellen, type F-35, aanschaft als opvolger van de F-16.

  Onlangs maakte Hillen al bekend dat het hele JSF-project 1,4 miljard euro duurder wordt dan de 6,2 miljard waarvan tot voor kort werd uitgegaan. De hogere kosten komen onder meer door tegenvallers in de ontwikkeling, de productie en hogere kosten voor onderdelen, reserveonderdelen, grondstoffen en lonen.

  De Kamer moet zich nog uitspreken over het hogere budget. Als Nederland kiest voor de JSF en toch binnen het oude budget wil blijven, moet het 20 procent minder toestellen kopen, schrijft Hillen. De ??kale stuksprijs?? van één JSF-toestel lag in 2009 nog 12,3 miljoen euro lager (47,4 miljoen euro).

  Dit zijn maar 3 onderwerpen en niet de minsten waar erg veel op te bezuinigen zou zijn ..

 41. Bericht door Assendörper, op 19 januari 2012 om 23:03
  Ik heb Job Cohennen nog nooit zien lachen. Zou hij zo’n slecht gebit hebben?

  Hij hoeft er niet op te bezuinigen, u wel?

 42. Tuurlijk, een begrotingstekort, Ja laten we daar meteen de JSF bijhalen en praten over de kosten en niet de opbrengsten voor sommige nederlandse bedrijven die er aan meewerken.

  Trouwens, nu gillen over een begrotingstekort? Na de invoering van de Euro en de “harde”afspraken waren Duitsland en Frankrijk de eerste die die overschreden, maarja ze mogen nu ook schreeuwen en zgn de leiders spelen.

  Ohja er is trouwens vandaag ook nog 400 miljoen naar een “onderzoekscentrum” cq kerncentrale gegaan, tja bezuinigen he

 43. Opletter, als ik dat koppie van hem zo bekijk dan bezuinigt hij er misschien wel op of het is een enorme zuurpruim. Dat laatste is denk ik het meest waarschijnlijke want die arme Job heeft weinig reden tot lachen.

 44. Bericht door Assendörper, op 20 januari 2012 om 19:17
  Opletter, als ik dat koppie van hem zo bekijk dan bezuinigt hij er misschien wel op of het is een enorme zuurpruim. Dat laatste is denk ik het meest waarschijnlijke want die arme Job heeft weinig reden tot lachen.

  Ik denk dat u zich meer druk maakt om het koppie van Job dan hij om het koppie van U.:D:D:D

 45. Rondje langs de Christen Democratische velden:
  —-
  Frenk van der Linden: dubbele moraal (rapport en regeerakkoord)
  —-
  In DWDD kon zelfs meeschrijver en communicatie-expert Jack niet uitleggen wat “het radicale midden” is….
  —-
  TeleTroepToeTerT: ‘Bleker ongeschikt als CDA-leider’
  (aldus voormalig CDA-Kamerlid en oud-vicevoorzitter Faber op BNR Nieuwsradio)
  —-
  NRC: Volgens politiek redacteur Stokmans is ten opzichte van een eerdere conceptversie van het rapport een passage geschrapt over de instrumenten waarmee de hypotheekrenteaftrek omgevormd zou moeten worden:

  ⤽Blijkbaar vond de commissie dat toch te concreet. Het is wat vager gemaakt.⤝

  —-
  Opinie van de rechts Christelijke ‘Het radicale midden van het CDA heeft niets met het echte leven te maken’
  Amdanda Kluveld ? 20/01/12, 15:23

  De zoektocht van het CDA naar het radicale midden getuigt van een zekere lafheid om echte problemen onder ogen te zien. Het zal eerder kiezers wegjagen dan aantrekken, betoogt columniste Amanda Kluveld.
  —–
  Welingelichte kringen.nl (van HP/De Tijd) Vriendin van Bleker kon naar hartelust postieve CDA-stukje tikken

  Sinds de roddel dat Henk Bleker een romance heeft met de 26-jarige NRC-journaliste Barbara Rijlaarsdam via Story was uitgelekt, zei haar hoofdredacteur Peter Vandermeersch in AD dat hij de politiek redactrice al ‘in een pril stadium’ heeft overgeplaatst. Maar dat is niet zo, schrijft HP/De Tijd. Bleker en zijn Barbara hebben al sinds augustus 2010 een verhouding en zij is pas onlangs overgeplaatst bij NRC. Tot die tijd kon ze naar hartelust positieve stukje over het CDA inclusief Bleker tikken.

  Rijlaarsdam bleek vorig jaar Bleker ook al vergezeld te hebben naar de Gr?ne Woche in Berlijn voor een repootje: ??Met zijn nette, bruine leren schoenen staat hij in paardenbak pony nummer 66 in bedwang te houden. ⤽Is-ie mooi of is-ie mooi?⤝ Het is geen vraag??, tekende Rijlaarsdam op.
  HP/DeTijd vraagt zich af of zij het stukje ’s avonds in bed of bij het ontbijt aan Henk heeft voorgelezen.

  Bron: HP/DeTijd

  —-
  Joop.nl

  CDA blijft trouw aan rechts regeerakkoord

  Strategisch Beraad (SB) ‘Kiezen en Verbinden’ staat online … Ruth Peetom: ‘Dit rapport heeft geen enkele invloed op huidige politieke samenstelling’ … Hypotheekrenteaftrek moet worden aangepakt, maar SB maakte geen plan … Over kernenergie is opvallend niets in het rapport te vinden net als over gedoogpartners thema ontwikkelingshulp
  (kanttekening: dat valt toch onder meededogen en barmhartigheid?)

  En:
  Bleker neemt vriendin (mee) op dienstreis met regeringsvliegtuig

  ()= geintje, hoewel het zal ook wel echt gebeuren. Of andersom natuurlijk.:)
  —-
  Verhagen op mooie Sacha’s journaal: dat rapport is iets voor later als ik gewoon lid ben. Nu telt het regeerakkoord.
  =======================
  Kan zelf niet wachten tot morgen- Radio 2 “Spijkers met Koppen” dat ik door onvoorziene omstandigheden waarschijnlijk helemaal kan horen.

  Weer een huichelende klapmachine weer een CDA-congres :D:D:D

 46. Weer een huichelende klapmachine weer een CDA-congres

  Waarom dat woordje nou weer Dick? En dan noem jij mij soms een oproerkraaier hm………. 8)

 47. Bericht door Assendörper, op 19 januari 2012 om 23:03
  Ik heb Job Cohennen nog nooit zien lachen. Zou hij zo’n slecht gebit hebben?
  Nee die is verbeten en weet je hoe mensen die zich verbeten voelen in het leven zoeken naar macht? Wetende ik was niet de eerste jongen van de klas maar weer die 2e of derde. Ach een wereldleider zal het nooit worden, maar misschien nog een leuke facature bij de raad of desnoods burgervader?

 48. Zoals je weet, beste Derk, heb ik nixxx met mensen die zich anders voordoen dan ze zijn.

  De Dikke: hui·che·len huichelde, h gehuicheld 1 zich anders voordoen dan men is 2 voorwenden

  Vond een partij die gefundeerd is op de C en dit beleid uitvoert al onvoorstelbaar…..nu ze een héél ander evangelie verkondigen vind ik iemand die
  én voor die C staat
  én voor bijvoorbeeld het beleid van Bleker (rentmeesterschap), dat van die gewipte Maastrichtse burgemeester (ivm de mammon) het gedrag van Verhagen in zijn hele politieke loopbaan etc
  én voor (of achter) het nieuwe beleid staat ….een huichelaar. Da’s nog netjes uitgedrukt vind ik. Er zijn hedendaagse politici die andere woorden gebruiken

 49. Hé Dick, heb je nog een leuk rondje langs de sociaal-democratische velden of geven ze daar niks meer weg omdat de portemonnee leeg is?:D:D:D

 50. —joh, maar eens een uitzondering om de regel te bevestigen en omdat onwaarheden zo lelijk staan—Ben je skeel Assie :o:o:o TeleTroepToeTerT en Stijllozen. Lastig he, die hokjes. Maar betaal jij je geldbuidel maar leeg aan dat naar dingen lachende knaapje 😛

 51. Dit brengt het JSF project.

  Kans op bijkomende kosten groot

  Wie enigszins de financiële publicaties inzake de JSF contracten, ziet daar dat er geregeld aanvullende kosten zijn op eenmaal afgesloten contracten. Zo werden sinds 2009 herhaaldelijk aanvullende contracten inzake de LRIP-3 serie afgesloten, voor vele honderden miljoen dollars.

  Enkele voorbeelden van aanvullingen op het overkoepelende oorspronkelijke LRIP3 contract voor 17 toestellen, nadat Nederland in 2009 de handtekening heeft gezet:

  2-juli-2009: extra $ 442 miljoen
  4-dec-2009: extra $ 328 miljoen
  28-dec-2009: extra $ 98 miljoen
  enzovoorts.
  In totaal is er na ondertekening in 2009 al voor ruim US$ 900 miljoen nagekomen contracten voor de 17 toestellen uit de 3e productieserie (dat is dus ruim 52 miljoen extra kosten per toestel dan eerst begroot !!), waarin ons eerste testtoestel valt. De vraag is in hoeverre en wanneer deze rekening duidelijk wordt; het toestel is namelijk pas in 2012 gepland om opgeleverd te worden. Daarna volgt de eindafrekening.

  Kortom: een aanvullende nacalculatie van tientallen miljoenen dollars voor ⤽special tooling⤝, ⤽modificaties⤝ en ⤽technische assistentie⤝ is te verwachten. Het is namelijk zeer de vraag hoe dit in het contract tussen Nederland en de USA wordt afgedekt

  Een boeteclausule voor de fabrikant wanneer ?? en dat is zeer waarschijnlijk ?? niet op tijd wordt geleverd is er in ieder geval niet. Het eerste testtoestel wordt daarom met een jaar vertraging geleverd??????..

  Bij genegeerd 300 miljoen bezuinigingspotentieel is excuus hypocriet

  De ⤽witte boorden⤝ bij DMO weten dit alles; minister Hillen dekt ze; de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van VVD, CDA, PVV en SGP stemmen klakkeloos in met deze potentiële lijken in de kast. Zij werken zo actief mee aan de ontmanteling van een fatsoenlijke defensie organisatie. Ondanks alle rode vlaggen die telkens worden gehesen. En de operationele mensen in de squadrons draaien dagelijks op voor de gevolgen; of nog cynischer ?? ze komen thuis te zitten. Een excuus van minister Hillen de avond voorafgaand aan de bekendmaking van de bezuinigingen inzake de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel, komt dan ook over als een toppunt van hypocrisie. Schrappen van JSF testfase had ?? 300 miljoen opgeleverd, circa een derde van de noodzakelijke bezuinigingen.

  Gebruikte bronnen:
  Diverse Kamebrieven 2009, 2010, 2011 inzake JSF testfase/testtoestellen.
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2009 (febr.2008).
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2011 (febr.2010).
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2012 (febr.2011).

  In deze link is een zeer uitgebreid dossier te lezen,incl kamerstukken en kamervragen/antwoorden.

  Kans op bijkomende kosten groot

  Wie enigszins de financiële publicaties inzake de JSF contracten, ziet daar dat er geregeld aanvullende kosten zijn op eenmaal afgesloten contracten. Zo werden sinds 2009 herhaaldelijk aanvullende contracten inzake de LRIP-3 serie afgesloten, voor vele honderden miljoen dollars.

  Enkele voorbeelden van aanvullingen op het overkoepelende oorspronkelijke LRIP3 contract voor 17 toestellen, nadat Nederland in 2009 de handtekening heeft gezet:

  2-juli-2009: extra $ 442 miljoen
  4-dec-2009: extra $ 328 miljoen
  28-dec-2009: extra $ 98 miljoen
  enzovoorts.
  In totaal is er na ondertekening in 2009 al voor ruim US$ 900 miljoen nagekomen contracten voor de 17 toestellen uit de 3e productieserie (dat is dus ruim 52 miljoen extra kosten per toestel dan eerst begroot !!), waarin ons eerste testtoestel valt. De vraag is in hoeverre en wanneer deze rekening duidelijk wordt; het toestel is namelijk pas in 2012 gepland om opgeleverd te worden. Daarna volgt de eindafrekening.

  Kortom: een aanvullende nacalculatie van tientallen miljoenen dollars voor ⤽special tooling⤝, ⤽modificaties⤝ en ⤽technische assistentie⤝ is te verwachten. Het is namelijk zeer de vraag hoe dit in het contract tussen Nederland en de USA wordt afgedekt

  Een boeteclausule voor de fabrikant wanneer ?? en dat is zeer waarschijnlijk ?? niet op tijd wordt geleverd is er in ieder geval niet. Het eerste testtoestel wordt daarom met een jaar vertraging geleverd??????..

  Bij genegeerd 300 miljoen bezuinigingspotentieel is excuus hypocriet

  De ⤽witte boorden⤝ bij DMO weten dit alles; minister Hillen dekt ze; de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van VVD, CDA, PVV en SGP stemmen klakkeloos in met deze potentiële lijken in de kast. Zij werken zo actief mee aan de ontmanteling van een fatsoenlijke defensie organisatie. Ondanks alle rode vlaggen die telkens worden gehesen. En de operationele mensen in de squadrons draaien dagelijks op voor de gevolgen; of nog cynischer ?? ze komen thuis te zitten. Een excuus van minister Hillen de avond voorafgaand aan de bekendmaking van de bezuinigingen inzake de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel, komt dan ook over als een toppunt van hypocrisie. Schrappen van JSF testfase had ?? 300 miljoen opgeleverd, circa een derde van de noodzakelijke bezuinigingen.

  Gebruikte bronnen:
  Diverse Kamebrieven 2009, 2010, 2011 inzake JSF testfase/testtoestellen.
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2009 (febr.2008).
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2011 (febr.2010).
  Aircraft Procurement Air Force Budget Activity 01, FY 2012 (febr.2011).

 52. Hoop tekst Zwolse maar zoals je weet is Nederland een van de grootste wapenleveranciers en of toebehoren, was ooit ook eens zo’n bedrijf in hengelo.
  Die cijfers zie ik hier niet in terug…….

 53. Bericht door Assendörper, op 20 januari 2012 om 22:02

  Zware woorden, maare ik denk en weet wel zeker dat Assie hier een van de weinige is die de dingen/zaken echt objectief bekijkt.

 54. hahahaha weer een luchtballonnetje doorgeprikt.:D:D:D

  Gemeenten: taaleis in bijstand onuitvoerbaar DEN HAAG .

  Mensen die geen Nederlands spreken, uitsluiten van bijstand, is onuitvoerbaar voor gemeenten. Dergelijke regelgeving is in strijd met het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Dat zei de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag.

  De gemeenten reageren daarmee op staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) die werkt aan een wetsvoorstel waardoor het spreken van de Nederlandse taal of het leren daarvan een vereiste wordt voor het krijgen van bijstand. De Krom zei donderdagavond in de Tweede Kamer nog voor de zomer met een wetsvoorstel te willen komen. De VVD kondigde al begin 2010 een initiatiefwetsvoorstel aan. Volgens VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen wordt dat nog uitgewerkt op advies van de Raad van State.

  Volgens de VNG mogen gemeenten geen onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen die allemaal legaal in Nederland blijven. VNG zegt dat de Raad van State al in 2010 op verschillende bepalingen wees, die dit onmogelijk zouden maken.

  Daarnaast stellen de gemeenten, dat de mensen die de voorgenomen nieuwe regels aangaan, zonder bijstand vooral bezig zijn met het op een of andere manier voorzien in hun onderhoud. ⤸Beheersing van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving zullen weinig aandacht krijgen⤝.

 55. Dat weet ik ook niet maar ook dat zal mij worst zijn. Aan worsten geen gebrek hier want ik heb vandaag nog 10 van die heerlijke rookworsten bij Engelbert van de markt gehaald.:)

 56. Bernard, de brief gezien van Sophie In ’t Veld in de VK van vandaag? Ben het 100% eens met haar stellingname over Europa als waardengemeenschap.

 57. ⤽Zo al de waard is vertrouwd men zijn gasten⤝, is deze oude spreuk niet van toepassing op Brussel? ⤽Democratie⤝ is toch het toverwoord bij de handjeklappers in Brussel? Waarom worden dan niet de ⤽democratische⤝ waarden, die in Brussel zo graag met de mond wordt beleden, niet toegepast op Hongarije? Is chantage democratisch? De EU en het IMF ⤽chanteren⤝ MP Victor Orbán op een afkeurende wijze, volgens het motto: ⤽Als jij niet de politiek bedrijft, die wij willen, dan geven we je geen geld.⤝ Klinkt juist uit de vorige zin, niet de alles overheersende dictatoriale bedilzucht van de ondemocratisch gekozen ⤽machthebbers⤝ die we zo vaak terugzien bij autocraten?

  Nu de EU Boedapest dreigen met financiële sancties en juridische stappen al de regering haar binnenlands (gestoeld op 2/3 meerderheid) beleid niet aanpast, lijkt het er op dat de EU zich wil ontdoen van de Hongaarse premier, net zoals Berlusconi en Papandreou van het toneel moesten verdwijnen. Dat de overheersende linkse en midden partijen in Brussel niet stonden te juichen nadat in Hongarije de socialisten (communisten) het veld moesten ruimen, na de overweldigende verkiezingoverwinning van Orbán, was duidelijk. Knarsetandend wachtte de Eurofielen hun kans af, en die kwam er want Orbán schudde de grondwet op, en legde verschillende socialistische uitwassen aan banden. De grootste vergissing van Brussel (Duitsland/Frankrijk) zou wel eens kunnen zijn dat ze Orbán net zo kunnen behandelen als Berlusconi en Papandreou. Orbán heeft namelijk de onvoorwaardelijke steun van President Pál Schmitt en is in 2010 gekozen door een overgrote meerderheid van de Hongaren, door deze regering te frustreren zou dat wel eens als een katalysator kunnen werken voor de opkomst van de rechts-extremistische partij van Jobbik. Veel Hongaren walgen van de Europese druk, de partij van Jobbik in het bijzonder, het is juist deze rechts-extremistische partij die tijdens de parlementsverkiezingen in 2010 meer dan 16% van de stemmen behaalde, die een referendum wil over uittreding uit de EU. Volgens peilingen zou zo`n referendum zelfs zeer succesvol zijn. Of de ⤽democratische⤝ EU hier zo blij mee moet zijn, betwijfel ik.

  Met de vinger naar kleine lande wijzen, dat doet de EU graag. Als bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland de leeftijd van rechters zou verlagen, of dezelfde grondwettelijke beslissingen zou nemen als Hongarije, zou er niemand zijn die zich daar over zou opwinden. Ze zouden niet durven!! Nederland ook maar een klein landje, (maar valt niet op, door als een braaf hondje aan de leiband van Brussel mee te dribbelen) maar nu de grote jongens, stampij maken, geeft dit Sophie In `t Veld (D66) en Frans Timmermans (PvdA) eindelijk het podium, (alleen in Nederland 😉 ) om ook wat teksten kwijt te raken. Maar of we (of de rest van Europa) daarop zitten te wachten? ;D

 58. Donders Assie toch, bofkont. 🙂 Door mijn situatie en regels vanuit links ben ik helaas gebonden en gekort.

  Maare is Zwolse al terug uit brabant?

 59. Cohen is klaar met kabinet: Jullie bekijken het maar!

  Je moet eens weten, waar ik al een poosje klaar mee ben! Je bekijkt het maar! ;D ;D

 60. Ik lees net jouw stukje over Hongarije VVD’er. Die mensen hebben altijd onder druk van het communisme moeten leven en kan me daardoor heel goed voorstellen dat ze niet onder de dictatuur van Brussel willen belanden.

 61. Assie 21:34

  Assie, de hypocrisie van de EU (Berlijn/Parijs) t.o.v. democratie, werd wel heel duidelijk met de regeringwissel in Griekenland en Italië. Hier werd ook onder zeer zware druk van de EU een technocratisch bewind aangesteld, zonder enig mandaat van de kiezer. Je kan/mag het oneens zijn met zijn met het reilen en zeilen binnen een bepaald land, maar op en ondemocratische manier doormiddel van extreme drukmiddelen, een gekozen regering buitenspel zetten, getuigd niet van het zo veel geroemde democratische model waar Brussel zich z.g. op voorstaat.
  Op dit moment wordt waarschijnlijk gebroed op twee scenario`s voor Hongarije. De eerste (de waarschuwing van Brussel wijst daarop) is dat Orbán nog een kans krijgt als hij zich flexibeler opstelt over de wet op de centrale bank ( inperking van overheidscontrole) ⤽Overheidscontrole?dat is toch een stokpaardje van socialisten?⤝ (onbegrijpelijk!) en de pensionering van rechters ( rechtelijke macht opschonen) ⤽zou in Nederland moeten gebeuren⤝;)

  Ik vindt het beetje vreemd om een regering te beschuldigen van een ⤽totalitair⤝ bewind, als je zelf een autocratisch bewind voert. Maar in het land der blinden, is één oog koning.

 62. Zwolse en Dame wind niet zo op ,de heren zijn de boel gewoon aan het opnaaien. Al die partijen links of rechts hebben aflopen jaren zitten slapen ,de banken konden van alles doen,geen van de directies is ooit aan geklaagd en wij burgers plukken nu vruchten van,miljarden bezuinigen op zorg ,milieu,defensie ,bejaarden en onderwijs ( moeilijk lerende kinderen) en ga zo maar door . En dit jaar weer 7 miljard bezuinigen op de zorg op allerlei toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag ,hervormingen op de woningmarkt de W.W.W ,het ontslagrecht mensen die bijvoorbeeld 30 jaar bij bedrijf werken kunnen zo worden ontslagen en ga zo maar door.Dus mensen doe de oogkleppen af welke partij je ook stemt je wordt belazerd.

 63. Hij is weer leuk en scherp:

  Beste mensen, lieve CDA-ers,

  De door Aart-Jan geleide commissie heeft haar werk volbracht. Ik ben vol goede moed aan de klus begonnen, maar ben er volledig op stuk gelopen. Ruth heeft mij toch gevraagd om de uitgangspunten van het rapport Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden voor u neer te zetten. Dat zal ik doen. Ik word er tenslotte voor betaald.

  Nou, daar gaan we dan.

  Het is de duurzame toekomst die we alleen met elkaar en in onderlinge verbondenheid tot zijn recht kunnen laten komen. In de betrokkenheid naar de ander toe geven we vorm aan onze samenleving. Dat doen we bewust en met het oog op die verantwoorde gezamenlijkheid. Want iedereen is van waarde en kan vanuit de eigen creativiteit tot zijn recht komen.

  Het staat er, lieve mensen.

  We willen werken vanuit een nieuw bewustzijn. In de meest brede zin van het woord. Bepalend is niet waar je vandaan komt, vandaan gekomen bent of vandaan zal komen. Ook niet waar je heen gaat, heengegaan bent of heen zal gaan. Het is wie je had willen worden, wanneer je bent zoals je bent en hoe je tot de invulling van die persoonlijkheid bent gekomen. En andersom.

  Waar is mijn glaasje water?

  Het CDA is een partij die voor de mens ruimte wil scheppen. In een maatschappij die van vrijblijvendheid naar betrokkenheid evolueert. We willen grenzen verkennen om die ruimte te bereiken. Ruimte voor de zorg voor de ander, maar ook ruimte voor de voorzorg voor het geheel. Want de participatie van iedereen is nodig. Het CDA beleeft dit vanuit het radicale midden.

  Tot zover mijn samenvatting. Meer lukt me echt niet.

  Het CDA ziet zichzelf dus als het middelpunt van de politiek. Waar alles om draait. En heeft dat verpakt in een rapport vol ankerpunten en actieve intenties. Het CDA wil als politieke partij een krachtige boodschap uitdragen. Alleen die boodschap is in het rapport niet te vinden. Nou, ik wens u en het partijbestuur veel sterkte. Want ik geloof zelf geen barst van al dit gewauwel. De partij die kiest en verbindt, schei toch uit. Een handboek voor stervensbegeleiding leest nog lekkerder.⤝

  klik[/url]

 64. Willem de zwijger schrijft het nog mooier:

  Radicalen

  Als de Ria Beckers van de 21ste eeuw stuurt Ruth Peetoom haar partij terug naar het Land van Ooit. ‘Godsdienst’ is goed. Alle godsdienst? Taliban? Immigratie is een verrijking, ‘ook economisch’. Alle immigratie? Is niet net uitgerekend dat de immigratie de afgelopen veertig jaar zo’n 200 miljard euro heeft gekost, netto, na aftrek van opbrengsten? En verder moet alles van het CDA vooral duurzaam.

  Was D66 vroeger het CDA zonder god, nu is het CDA D66 met god. Welke god dan ook, kennelijk.

  Ondertussen wilde CDA-minister Donner de vrijheid van meningsuiting afschaffen, geeft CDA-minister de Jager het beursgenoteerde bedrijfsleven elk jaar 17 miljard vennootschapsbelasting cadeau, doet CDA-minister Verhagen daar nog eens 4,5 miljard zinloze ‘innovatiesubsidies’ bij en om dit gat te vullen verwijst CDA-staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten generaties kwetsbare kinderen naar de goot door het PGB af te schaffen.

  Niettemin, de opgewekte boel bij het CDA stond in aanzienlijk contrast met de treurige bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. Niemand ziet Cohen meer zitten, behalve hijzelf. En om te onderstrepen dat er bij de PvdA echt geen vernieuwing zit aan te komen, liep Mariëtte Hamer ook nog door het beeld.

  Is het bij die partij ook geen tijd voor een Strategisch Beraad?

  :D:D:D

 65. Wat een zonnig bericht op een grijze zondagmorgen.:D

  SP deelt rake klappen uit in peiling, kabinet heeft slechts steun van 30 procent !
  De SP van Roemer is met 32 zetels nu de grootste politieke partij althans volgens de peiling van Maurice de Hond.Het is voor het eerst dat de partij van Emile Roemer zo groot is.

  In de peiling van deze week staat de SP op 32 zetels.Dat zijn er 17 meer dan de partij nu heeft in de Tweede Kamer. Vorige week kwam de SP al op gelijke hoogte met regeringspartij VVD.

  VVD,CDA en gedoogpartij PVV dalen in de de peiling van De Hond tot een schamele 62 zetels. Als er nu verkiezingen worden gehouden zou de PVV uitkomen op 20 zetels. Het CDA heeft nog steeds geen vertrouwen en is tot 12 zetels teruggezakt. De PvdA staat nu op 17 zetels. Je vraagt je af of een kabinet van 42 zetels (VVD en CDA) nog wel het recht hebben om Nederland te regeren.

  Het zal Wilders pijn doen die zelf vaak verwees naar de hoge stand in de peilingen, waarschijnlijk zal hij die nu niet meer vertrouwen

 66. Bericht door Zwolse, op 22 januari 2012 om 14:18
  Wat een zonnig bericht op een grijze zondagmorgen.

  Die morgen is al voorbij hoor het is inmiddels al middag, achja kenmerkt je wel.

 67. Kijk dat noem ik nou ⤽socialistische⤝ solidariteit. Roemer (SP) slurp de PvdA leeg, en hoe reageert een PvdA lid? Onder het neuriën van een strijdlied ⤽op socialisten, sluit de rijen, het rode vaandel volgen wij,⤝ ziet zij dit als een ⤽zonnige bericht op een grijze zondagmorgen.⤝ 😀

  Dat haar partij(tje) inmiddels weg gezakt is naar 17 zeteltjes, en ⤽zonnegod⤝ Cohen t.n.t. met geen mogelijkheid dit verval kan stoppen, omdat??.ssstttt??⤝zoals je weet verschuilen we ons altijd achter een ander, en wijzen we met ons belerende vingertje naar⤝????. Nee, het belangrijkste is voor haar dat het huidige kabinet (VVD/CDA) nog maar 42 zeteltjes heeft in de peilingen, en of het dan nog wel recht heeft om te kunnen regeren. Dat deze redenatie natuurlijk zo krom is als een hoepel, dat snapt onze lieverd niet (of wel?). Maar wat staatrecht navlooien kan natuurlijk altijd helpen. Van Spekman kan ze op dit moment ook weinig verwachten, want die is vééél te druk met de verhuizing vanuit de grachtengordel, en van deur tot deur te colporteren voor nieuwe leden. Maar al met al blijft de PvdA de leukste partij, waar in deze ⤽sombere⤝ tijden (om hun hopeloze gespartel) nog weleens om gelachen kan worden. Roemer de onbetwiste oppositieleider:??. ⤽Job ik wil graag een kopje koffie! En vergeet je schortje niet tijdens het serveren. Cohen:??. ⤽jawel Emiel, met suiker en een wolkje melk?⤝ 🙂

 68. Succes SP verontrust Cohen niet
  PvdA-leider Job Cohen zegt niet verontrust te raken nu de SP in de peiling van zondag de grootste partij is geworden, met bijna twee keer zoveel zetels als de PvdA.
  Cohen zei na afloop van het PvdA-congres in Den Bosch overtuigd te zijn van zijn eigen verhaal en ideeën om Nederland uit de crisis te halen. ⤸Dat is niet altijd een makkelijk verhaal, maar wel een eerlijk.⤝
  De PvdA-leider gaat er overigens vanuit dat de SP de meeste zetels weghaalt bij de PVV. ⤸En daar ben ik niet rouwig om.⤝

  ⤽Dat is niet altijd een gemakkelijk verhaal, maar wel eerlijk.⤝ zegt onze notoire leugenaar. Hij begint alweer met een leugen. Hoe kan deze sprookjesverteller nu stellen dat de SP de meeste zetels weg haalt bij de PVV = 2e kamer min 4. Huidige aantal zetels PvdA in de 2e kamer 30. Virtuele peiling 17 = min 13. Of gelooft ons Jobje dat zijn zeteltjes de weg zijn kwijt geraakt, en dat deze verdeeld zijn over de rest van de partijen. Huidige zetels SP 2e kamer 15 + 13 PvdA + 4 PVV = 32 zetels.

  Ja Job, het is inderdaad geen makkelijk verhaal, maar l*l niet uit je nek, bovenstaand rekensommetje zal niet exacte verdeling weergeven, maar komt tot een paar millimeter in de buurt. 🙂

 69. Oh VVDër geloof jij nog steeds in Job? Die man heeft het vorig jaar bij mijn al af gedaan. Die denkt net zoals zijn partij aan hun eigen toekomst en veiligheid, die hun denken er zijn te zijn jaaaaaa Socialistische gedachten maar de werkelijk is anders. Je kunt nog zoveel discuseren over een tekort maar dat was er ook als “rood”aan de man was. Tsssssss Die kruipt er zometeen met de staart tussen zijn benen uit wedden?

  Ohja nog erger als bij het CDA klapen dan het veevolk voor hem of nemen het voor lief.

  Hoezo schreeuwen om eerlijkheid en loonsverhoging op een sinnasappelkistje en daarna kiezen voor zekerheid? Hoe heugelachtig kun je wezen? Kan aleen bij de PvdA

 70. Van de stijllozen. Nederland is de Sjaak.

  Hijs de rode banier: het einde aan alles is hier

  Onmiddellijk einde HRA (“VILLASUBSIDIE!!1!!”). Belasting naar 65 procent (vanaftarief). Wraakboete voor iedereen die meer dan 150.000 euro verdient. Jaarinkomen boven de één miljoen: 99% belasting. Zielige, zwakke, luie, nietsdoende mensen eerst. Alles gesubsidieerd. Haat aan winst en succes. “Eerlijk delen”: mensen die wel werken voor hun geld betalen alles voor een groep die principieel niet werkt voor hun geld. Iedereen een sociale woning. Verbod op villabouw. Verbod op auto’s duurder dan 30.000 euro. Verbod op sterrenrestaurants (“je kunt ook best tevreden zijn met een eenvoudige maaltijd”). Verplichte zwarte scholen. Oorlog met Israel. Palestina krijgt 80 procent van het ontwkkelingshulpbudget. Invoering verplichte positieve discriminatie. Einde alle asielwetten. Minimumquotum opname asielzoekers van ten minste 150.000 asielzoekers per jaar. Opheffen defensie. Extra haatbelasting voor PC-Hooft winkeliers en VVD-stemmers. Anja Meulenbelt censor NOS-STAATS Journaal. Verbod op commerciele zenders. Vewijdering, verdwijning en marteling rechtse Volkskrant-journalisten. Internetfilter tegen “rechtse haatzaaierij”. Onderdrukking christenen en joden. Verheerlijking atheisten en moslims. 3000 extra moraalpolitie-agenten. Actieve anti-winst en anti-luxe propaganda. Ivo Niehe verbannen. Zieligheidsindustrie grootste aanjager “economie”. Invoering staatscontrole op bijna alles. Lange rijen voor alle diensten, services en ziekenzorg, want “het moet eerlijker”. Nieuwe hierarchie in Nederland: Armen -> zwakken -> allochtonen -> kleinverdieners -> burgers -> grootverdieners. Joop.nl officieel regeringsorgaan. Veroordeling Telegraaf, Geenstijl, RTL, Elsevier en vleesindustrie voor “misdaden tegen de menselijkheid”. Oproep om alle mussen uit te roeien. Grote Sprong Voorwaarts. Einde. No exit. Noteert u deze historische dag in de agenda. Zondag 22 januari 2012.

 71. Beste mensen,

  Omdat de vaste bezoekers hier vaak zelf goed de inhoud kunnen bepalen en de grenzen van WZ kennen kijkt en controleert de redactie hier minimaal. Dat is ook bij de Chat Log het geval. Het is jullie forum- onderdeel, en door jullie zelf afgedwongen. Prima!

  We schrokken van de inhoud van de laatste dagen en de (persoonlijke-) aantijgingen. U moet weten dat we dat nooit accepteren. GRAAG attentie hiervoor. Hoe het gezellig en toon respect, dan moet het toch lukken…

  Redactie Weblog Zwolle

 72. Dick en andere ik ben klaar met de media die hun verhalen vertellen en als het niet hun straatje ingaat er niets over publiceren maar ja dat volgen jullie niet he. Hou met mee zingen met de dag Jullie zijn zo kortzichtig maar oke jullie zijn mensen en hebben een mening en die respecteer ik, kom jij ook 8 maart in de raadskamer en ga jij dan ook achter een stoel zitten met toga aan en rechtreken over wat jij gehoord hebt, of lees je dan ook eerst de getuigen verslagen die bij de RC gedaan zijn?

  Dick ………. ach laat maar jij wilt de discussie niet aan

 73. Media aandacht ( ja ook aan u admin) hoe mooi het is het we nemen de hits en zie de reacties ( iemand die met een wapen schieten) Geilen jullie daar zo op of denk je in de VK of ander blad het daadwerkelijke verhaal te kunnen lezen?

  Nee he nope , de werkelijkheid is altijd anders maarja we volgen de media dus die geven we gelijk

  Sorry

 74. 😮 Derk, het zijn je eigen woorden, uit dat stukje waar ook Rob Oudkerk zo nodig bijgehaald moest worden. En waarin Lodewijk Asscher ongefundeerd, stijlloos en suggestief werd neergezet….tja, de media. Ok met nuance, sommige media.

 75. Hou eens op met dat huichelachtige gedoe en kom eens uit voor wat je voor staat ipv linkje, die kan ik nl nog veel meer plaatsen

  Jij bent zo met mensen verbonden en wilt dat alles eerlijk moet zijn, nou Dick neem van mij aan dat al dat linkse gedoe het mij alleen moeilijker maakt en ja misschien wel onmogelijk gaat maken omdat hun subsiedie moeten vreten die vanuit links bedacht zijn en nu opgeheven gaan worden, Links denkt maar de D van Doen kennen ze niet!

 76. En daar ga je weer Dick, fijn he onderwerp proberen te bepalen, jongen ik had meer van jou verwacht. Maarja jij houd niet van confrontaties jij gaat ze uit de weg en denkt weer met interessants te komen. Nee Dank je Dick, ik had je hoger ingeschat.

 77. @ Derk, ik begrijp 22:03 niet zo…iemand (ik?) moet ophouden met huichelachtig gedoe (vrijdag vond je dat woord nog te heftig voor de koerswijziging van het CDA). Linkjes en copypasten plaats ik meestal als omkadering van discussies over actuele politieke onderwerpen…ok ik geef toe, dat lukt niet altijd. Blijf echter een nieuwshonger houden en denk dat vaak: he wat ik nu lees is ook wat voor ’t pollog. Maar jij bent de laatste tijd nogal druk met kopietjes van Zwijgende Willem, valt mij op. Beetje pot en ketel-verhaal.

  “Linkse gedoe” maakt het jou moeilijker…oh iemand krijgt subsidie waar ie geen recht op heeft. Nu lijken ze te worden opgeheven: mooi toch voor jou?

  D van Doen…denk, weet wel zeker dat de mensen in NL die het minst verdienen, het hartst werken. Die stemmen meestal geen VVD.

 78. Dick, links maakt ons een hoop wijs en laat ons geloven in waanideeën Oke jij kan er me leven net als velen anderen, dan zijn ze 4 jaar aan de macht en wijzigen wetsvoorstellen door…….. en dan? Wie zit met de gevolgen van geld uitgeven oke, het was sociaal verantwoord nou dick dar moet ik dus even van overgeven, sorry ik zit nu in een situatie waar ik niemand in wil laten komen maar wel door links bedacht is en enkel om je te zien, afspraken nakomen en we hebben de subsidie weer.

  Maar wat gebeurd er nu daadwerkelijk? Niets nada nope, je moet je wel aan de regeltjes houden maar ja ik kijk het wel even voor je na ( duurt ook 2 weken)

  Dick het zijn subsidie vretende instanties die mensen vlgns de linkse gedachten weer in de maatschappij zouden moeten zetten maar het enige wat ze doen is elkaar aan het werk houden, en vreten Klinkt rechts of niet?

 79. Assie, neem dat waterschap nou eens ik denk dat daar wel en kleine 2 miljard bezuinigd kan worden.

  En dan hebben we het nog niet eens over bv reclassering, provincies die het licht zien schijnen ect.

  Ik denk dat er wel 10 miljard bezuinigd kan worden alleen daarop, hoe kan het zijn dat iemand die bij provincie of bv een waterschap zit meer als 2400 netto er voor krijgt, moet doen en eigenlijk niets doet als het volgen van de regels, zijn vrije tijd(s) besteding daarin heeft, ik snap het niet maar goed dat is werk wat een bijstandsuitkeringgerechtige ook kan doen. Of is het zo moeilijk dat je er voor geleerd moet hebben? Ik denk het niet

 80. Assie

  Met m’n schoffel en m’n schuiver, en m’n schraper en m’n schup
  Knapt deze mooie gup alles weer up
  Het groeit en bloeit, ik snoeit, de hele zooi staat in de knup
  Met m’n schoffel en m’n schuiver en m’n schup

 81. @ Derk, zie niet in waarom we een groot deel van de Nederlanders de sticker “links” zouden moeten opplakken en de rest “rechts” zouden moeten benoemen. Gisteravond de hele avond bij 2 jongens gestaan die PVV hadden gestemd (én ook nog voor Feyenoord waren), heb me uitstekend vermaakt. 1 van ons drieën was wel een enorme opschepper, er mankeerde nixxx aan hem of de zijnen….zelfs zijn hond was de beste…..vrogger de andere hond ook al! Je ziet dat ikzelf al afval: heb geen hond.

 82. Begrijp je ” ik zit nu in een situatie waar ik niemand in wil laten komen maar wel door links bedacht is en enkel om je te zien, afspraken nakomen en we hebben de subsidie weer” Nu nog niet.

  Jij: “Maar wat gebeurd er nu daadwerkelijk? Niets nada nope, je moet je wel aan de regeltjes houden maar ja ik kijk het wel even voor je na ( duurt ook 2 weken)”
  —- Wat zou je willen dat er gebeurde dan?

  Met het visitevoorbeeld van gister bedoel ik ook: Het is prettiger overeenkomsten in mensen te zien, te accentueren en te verbeteren; dan verschillen aanstippen en uitvergroten. Nu heb ik het dus over individuën. Als je het hebt over “zullie van Links of Zullie van Rechts” heb je het dus over 10.000-en/100.000-en/1.000.000-en mensen? Pfff dat is moeilijk daar een analyse van te maken.

 83. Ja en Dick wat heb je nu gezegd? Dat links of rechts niet fout is en dat het kan samenleven in de maatschappij? Ja heb je helemaal gelijk in waarom niet doen Dus de D van Doen ipv denken en beleven? Die fout van de D ligt niet enkel bij links hoor ook bij rechts, alleen is nu rechts aan de beurt om de D om te zetten in Daadkracht ipv vooruitschuiven. Daar hebben diverse kabinetten zich al over gebogen maar voor zich uitgeschoven en ja en moet nu wat gebeuren, had het er anders uitgezien als links aan de beurt was of zouden die het wederom voruit geschoven hebben?

 84. Bericht door de VVD`er, op 22 januari 2012 om 23:14
  Assie

  Met m’n schoffel en m’n schuiver, en m’n schraper en m’n schup
  Knapt deze mooie gup alles weer up
  Het groeit en bloeit, ik snoeit, de hele zooi staat in de knup
  Met m’n schoffel en m’n schuiver en m’n schup

  Voorjaar in de kop VVder?

 85. Kabinetten hebben vooruitgeschoven, volgens jou maar regeren = ook
  vooruitzien. Dus ze MOETEN met de toekomst bezig zijn. Idd zo weinig mogelijk -schuiven/in de koelkast zetten etc. En meer met een visie/een beleid komen richting toekomst.

 86. Je weet dat er pas een “inderdaad héél ander plan” is gepresenteerd?

  Een ander Nederland

  Gepresenteerd door SP/PvdA/GL In de link wordt ONS Scania gewoon genoemd…..veel over gehoord dit weekend!

  Een Ander Nederland
  Op 14 januari kwamen PvdA, SP en GroenLinks op een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in Nijmegen. Daar presenteerden we een gezamenlijk plan van aanpak om op een eerlijke manier uit de crisis te komen. Terwijl de werkloosheid groeit met duizenden per maand, kijkt de regering achteloos toe. PvdA, SP en GroenLinks kiezen voor actie: haal investeringen naar voren, houd mensen aan de slag en begeleid ze naar nieuwe banen. Dat is de kern van het gezamenlijke plan.

  Op deze pagina alles over de manifestatie:
  Lees het plan van PvdA, SP en GroenLinks ‘Samen de crisis te lijf’ >
  Lees het opiniestuk dat Job Cohen, Emile Roemer en Jolande Sap hierover schreven >
  Lees en bekijk de speech van Job Cohen >
  Bekijk de speech van Jolande Sap >
  Bekijk de speech van Emile Roemer >
  Lees de column van Govert Schilling nog eens terug >
  Op onze Flickr-pagina vind je alle foto’s van de dag >

  Hieronder lees je hoe bezoekers denken over een Ander Nederland:

  Hugo Kruyt (logistiek medewerken) en Chris Verweij (student): ‘Onze generatie gunnen we een solidair Nederland. Samen maken we een grotere vuist’

  ————————————————————-
  Jetta Klijnsma (PvdA Kamerlid): ‘Ik vind het zo fijn dat linkse partijen de handen ineen slaan. Dit rechtse kabinet moet zo snel mogelijk weg.’

  ————————————————————-
  Cabaretgroep De Gemeentereiniging: ‘Wij gaan aan de slag voor een Ander Nederland’

  ————————————————————-
  Mimount Ezzahouari (assistent sociaal cultureel werker) en Rachida El Ayadi (activiteitenbegeleider vrouwengroepen): ‘Wij willen hier bij horen’

  ————————————————————-
  The Stubbs: ‘Wij spelen altijd voor een ander Nederland’

  ————————————————————-
  John Haverwill (wethouder Oude IJsselstreek): ‘We hebben een nieuw deltaplan nodig, anders verzuipen we’

  ————————————————————-
  Mariët Mensink (clowndocent): ‘Ik ben helemaal voor deze samenwerking’

  ————————————————————-
  Jan Mast (gepensioneerd): ‘In de Vereeniging moeten we ons verenigen’

  ————————————————————–
  Pieter Hilhorst (publicist en programmamaker): ‘Om de solidariteit te redden, hebben we een nieuw sociaal contract nodig.’

  ————————————————————–
  Job Cohen (politiek leider PvdA): ‘De oplossing van armoede is niet armoede ontkennen. De oplossing is werk, werk, werk’

  ————————————————————–
  Schoonmakers: ‘In een ander Nederland krijgen wij wel respect’

  ————————————————————-
  Anna-Lena Hedin-Pennix (PvdA Statenlid), Floris Neijland en Rutger Neijland: ‘Wij willen hier laten zien dat het echt anders kan’

  ————————————————————-

  Nynke de Jong (psycholoog) en Job Witsenhuijsen (filosoof): ‘Het is belangrijk dat we niet alleen praten maar ook echt samenkomen’

  ————————————————————-
  Mariëtte Hamer (PvdA Kamerlid: ‘Hiermee bieden we een alternatief’

  ————————————————————-
  Emile Roemer (politiek leider SP): ‘Mensen verwachten van ons dat we de handen ineen slaan en de strijd tegen dit kabinet aangaan. Dat gaan we doen.’

  ————————————————————-
  Govert Schilling (wetenschapsjournalist): Ik wil een ander Nederland. Een betere wereld. En die begint bij mijzelf.’

  ————————————————————-
  Jolande Sap (politiek leider GroenLinks): ‘Een Ander Nederland is een sociaal Nederland met hart voor de natuur en ruimte voor de volgende generatie’

  ————————————————————-
  Nathalie Baardman (cabareti?re): ‘Als niemand nog huppelt, alleen nog maar rent. Als niemand nog danst, alleen nog maar plant. Als niemand zijn hart volgt, hem zelfs niet meer kent. Dan blijft er van de mensheid niets meer overeind’

  Heb niet alles gekopieerd maar “geen zondebokken zoeken maar oplossingen” vond ik ook nogwel aardig.

 87. Bericht door dick, op 22 januari 2012 om 23:25

  Mooie gedachten maar zo werkt het helaas niet wetten werken anders uit en ja er komen weer subsiedie vretende instanties bij of ze worden in het leven geroepen, en dat gebeurd allemaal vanuit het kabinet/eerste kamer.

  Ze vreten geld en kosten geld

 88. @ Derk: Als jij precies weet hoe alles werkt

  maar zo werkt het helaas niet

  , zijn we eruit. Jij tenminste. Zonde van de tijd, lijkt me, om verder te zoeken naar antwoorden….terwijl de vragen al beantwoord zijn bij het stellen.

 89. Dick, ⤽mooie⤝ woorden op het PvdA congres, op de zelfde toon (alleen met een christelijk sausje) als bij het CDA.
  Maar aan ⤽mooie⤝ woorden heeft Jan met de Pet zo weinig, die willen daden zien. Ook van het huidige kabinet, die op veel zaken nog in gebreke blijven.

 90. Bericht door dick, op 22 januari 2012 om 23:40
  Je weet dat er pas een “inderdaad héél ander plan” is gepresenteerd?

  Ahh we gaan plannen maken en over praten enover 4 jar overdragen aan het nieuwe kabinet 😉 Dat bedoel ik nou Dick

 91. @ Derk, volgens mij was dat plan een richtlijn voor de zeer nabije toekomst. Ze hebben overeenkomsten gezocht om per direct samen in op te trekken…..waar ze bijvoorbeeld over Europa……nogal verschillen.

  CU wou niet meedoen, terwijl ze het met veel eens waren, maar wilde niet links genoemd worden geloof ik.

  Hoeft ook niet: partijen die de overeenkomsten benadrukken en verder willen uitwerken hebben altijd mijn warme sympatie. Net als mensen die zo in het leven staan.

 92. Dick 23:48

  ***wat doe je zelf***

  sorry, ik dacht dat mijn reactie onder jou reactie van 23:25 zou komen staan, maar de reacties vliegen de pan uit.

 93. Goedemiddag VVD-er op deze heerlijke vrije dag….al moet ik zo weg….zie nog ff kans naar 23:25 te kijken

  — Wat zou je willen dat er gebeurde dan?
  was een persoonlijke aan Derk gerichtte, nog niet beantwoordde vraag

  Nav Derk’s

  “Maar wat gebeurd er nu daadwerkelijk? Niets nada nope, je moet je wel aan de regeltjes houden maar ja ik kijk het wel even voor je na ( duurt ook 2 weken)”

  Misschien met praktijkvoorbeeld makkelijker op te reageren?

  Ben weg, later.

 94. tweet van de dag :D:D:D

  Benavra Asher BEN AVRAham
  Wat de SP wil als ze aan de macht komt is nogal desastreus. Maar het is wel veel concreter dan de vage plannen en intenties van de PvdA.
  1 uur geleden

  N.A.V. dit

 95. Bericht door de VVD`er, op 22 januari 2012 om 23:14

  Assie

  Met m’n schoffel en m’n schuiver, en m’n schraper en m’n schup
  Knapt deze mooie gup alles weer up
  Het groeit en bloeit, ik snoeit, de hele zooi staat in de knup
  Met m’n schoffel en m’n schuiver en m’n schup

  Dat vind ik een hele mooie ode VVD’er. Ik print het uit en hang het op in de keet. ;):D

 96. Als ik toch zie hoe onze ⤽vrienden⤝ Cohen en Roemer het woord kapitalisme uitspreken, kan het niet anders zijn of deze ⤽drama acteurs⤝ hebben de mimiek van misprijzend tot in de finesse voor de spiegel geoefend. Afhangende mondhoeken, treurige ogen en het woord kapitalisme uitspreken alsof ze op een drol kauwen. Maar ⤽vrienden,⤝ kapitalisme is juist een fantastisch en eerlijk systeem,??. als we maar de vinger bij de pols houden. Als ik Cohen en Roemer dramatisch hoor oreren dat 1 procent van de bevolking zich verrijkt over de rug van 99 procent, dan krijg ik altijd het gevoel dat ik luister naar oude opnames van Karl Marx en/of Lenin. Kapitalisme is juist uniek omdat je ⤝rijk⤝ kunt worden door je zelf te ontplooien, omdat er mogelijkheden worden gecreëerd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waar iedereen van kan profiteren.
  Dankzij het door de socialisten zo verfoeide kapitalisme, is er de afgelopen tientallen jaren een welvaart ontstaan waar 90 procent van de bevolking zijn wel(vaart)zijn aan te danken heeft. Ook in Nederland hebben zich miljoenen mensen boven de armoedegrens uitgewerkt, en daardoor hun eigen mogelijkheden en behoeften ontwikkelt. Ook U,??..meneer Cohen en Roemer, en niet te vergeten, ook U??.. mijn waarde log ⤽vrienden.⤝
  Maar door (idealistische??) dogma`s van socialistische doemdenkers na te praten, vergelijken velen het kapitalisme nog steeds met graaiende managers, financiële crisis en onrechtvaardige inkomstenverdeling.

  De notoir napratende critici van het kapitalistische systeem gaan voorbij aan de verworvenheden, (waarvan ook zij uitgebreid de afgelopen tientallen jaren hebben geprofiteerd) en vergeten dat de tekortkomingen van het kapitalisme meestal het gevolg is van menselijk gedrag en wisselwerking. Natuurlijk zijn er alternatieve systemen, zoals de systemen van Cohen en Roemer, gegoten in een ⤽vriendelijk?⤝ jasje gebaseerd op het communisme, met een alles overheersende overheid, bureaucratie, overheersende regelgeving en met (te) veel macht bij individuele ambtenaren, zonder alternatief als je van hen afhankelijk bent.
  Natuurlijk heeft het kapitalisme in tijden van ⤽crisis⤝ de schijn tegen, na ONZE overmoed en (misschien?) overconsumptie, is er nu de onvermijdelijk ⤽tijdelijke⤝ terugval. Maar dat werkt ook louterend, de banken worden weer saaie, betrouwbare instellingen en de overheid (en wij zelf) moeten de financiën weer op orde brengen. Maar die realiteit moeten we echter wel onder ogen zien, maar een deel van het electoraat wijst liever naar ander, want ⤽tijdelijk⤝ financieel verlies nemen is iets wat een bepaald deel van de bevolking heel slecht kan.

  Graaiende managers, bankdirecteuren en ander corrupt volk hoeven we niet te tolereren, (bedrijfsleven/ non profit sector)
  maar kapitalisme is geen vijand, maar een vriend, maar wel een vriend die af en toe aan een schop onder zijn kont verdiend.

 97. Het kapitalisme kent ook een aantal nadelen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van deze nadelen.

  1. De belangrijkste eigenschap van een kapitalistische samenleving is het feit dat een kleine klasse of groep, de kapitalisten, de productiemiddelen van de samenleving bezit. Daardoor bepalen zij hoe de economie moet draaien. Dit vaak in hun eigen voordeel.· Die kleine groep kapitalisten bepaalt op economisch vlak vaak het lot van miljoenen arbeiders. Daarom wordt ook wel gezegd dat het kapitalisme de economische dictatuur is van het kapitaal tegen de arbeiders.

  2. Onder het kapitalisme bestaat er heel veel waar niemand voor produceert. Onder het kapitalisme wordt de productie niet ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen, maar om de winsten van de kapitalisten te verhogen.

  3. De winstzucht van de kapitalisten maakt dat ze elkaar heftig in beconcurreren. Die meedogenloze concurrentie mondt vaak uit in enorme vernietigingen en verspillingen.

  4. De concurrentie is niet beperkt tot de individuele kapitalisten. Er is concurrentie tussen landen en zelfs tussen landengroepen. De economische crisissen monden dan vaak ook uit in grote politieke crisissen en uiteindelijk in oorlog. Dat alles maakt dat zolang het kapitalisme en het imperialisme bestaan, er onvermijdelijk oorlogen zullen volgen. ·

  5. De economische dictatuur vormt de basis voor een ideologische, culturele en morele dictatuur van de burgerij.

 98. ff paar minuten op www:

  ??RvS zeer kritisch op boerkaverbod??

  Het wetsvoorstel voor een boerkaverbod kan niet zonder ingrijpende wijzigingen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat vindt de Raad van State, schrijven de GPD-bladen dinsdag op basis van ingewijden.
  Het wetsvoorstel is in september door toenmalig minister van binnenlandse Zaken Piet Hein Donner voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat advies is in november uitgebracht. Het wetsvoorstel zou een van de meest kritische oordelen hebben gekregen die mogelijk zijn. (Bron: ND)
  ————
  Nederlandse subsidie voor megastallen van Abramovitsj

  Steenrijke Chelsea-eigenaar krijgt subsidie van Bleker om megastallen in Rusland te bouwen… 90 miljoen euro was eigenlijk bedoeld voor ontwikkelingshulp aan kleine boeren…

  De russische miljardair Abramovitsj en onder andere multinational Nutreco strijken miljoenen euro’s subsidie op van het ministerie van Landbouw en uit het potje voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier dat Tros-Radar gisteren presenteerde.
  Volgens het rapport subsidieert de Nederlandse overheid al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen in het buitenland. Zo droeg Den Haag tussen 2006 en 2011 voor 750.000 euro bij aan de uitbreidingsplannen van Omsky Bacon van 250.000 naar een half miljoen varkens. Omsky Bacon is een dochterbedrijf van miljardair Abramovitsj. En de grootste varkensboer van Nederland, Van Genugten, kreeg 700.000 euro van ontwikkelingshulp voor de bouw van een grote varkensstal in Bosnië.
  In Nederland is de megastal controversieel, er bestaat veel weerstand tegen vanwege de omstandigheden waarin de dieren zich bevinden. Volgens Stichting Wakker Dier betaalt de Nederlandse burger zonder het te weten mee aan de bouw van megastallen in het buitenland. De omstandigheden in die megastallen zouden nog slechter zijn.
  Morgen discussieert het parlement opnieuw met staatssecretaris Bleeker over megastallen.
  Het kabinet is volgens de GPD al acht weken bezig het voorstel aan te passen. Het definitieve voorstel zou nog deze week naar de Kamer moeten gaan. Zo moet de indruk worden vermeden dat Donner over zijn eigen wetsvoorstel adviseert. Hij begint volgende week namelijk als vicevoorzitter van de Raad van State. (Bron: Wakker Dier/Tros-Radar)
  ———-
  IDD JOPPUH: Zou dit de door het CDA-congres voorgestelde compassie zijn:

  Leers dwingt Nederlandse kinderen naar Afghanistan

  Twee jongens moeten Nederland noodgedwongen verlaten omdat de vader geen verblijfsvergunning krijg.
  Als het aan minister Leers ligt worden de jongens Achmed Matin (16) en Diba Matin (15) uitgezet naar Afghanistan. Beide jongens hebben de Nederlandse nationaliteit, maar kunnen niet in Nederland blijven, omdat hun vader, Abdul Momand, een verblijfsvergunning is geweigerd en hun moeder is overleden. De rechter heeft eerder tot drie keer toe geoordeeld dat Momand mag blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst oordeelt anders. Dat meldt de Volkskrant.

  Momand verklaart:

  “Ik wil niet bij mijn kinderen vandaan, maar ik kan het mijn kinderen eigenlijk niet aandoen om naar Kabul te verhuizen.”

  De jongens spreken beiden geen Afghaans en hebben de Nederlandse nationaliteit. Omdat hun moeder in 2006 is overleden lijkt het erop dat ze nu met hun vader mee moeten.

  De Volkskrant: Nederlandse kinderen gedwongen met vader naar Afghanistan terug te gaan

  ——————
  De Apeldoornse wethouder Rob Metz treedt af naar aanleiding van een rapport van de gemeenteraad. Daarin staat dat de VVD’er ambtenaren heeft geïntimideerd. Verder zou de raad onjuist en onvoldoende ingelicht zijn over onverkoopbare bouwgrond. (NOS.nl)

  ———————
  Vond Cohen sterk gister bij P & W :D:D:D

 99. Het kapitalisme kent ook een aantal nadelen. Hieronder volgen enkele voordelen van deze nadelen.

  1. De belangrijkste eigenschap van de huidige samenleving is het feit dat een kleine groep de productiemiddelen in die samenleving bezit. Die kleine groep en de vele arbeiders bepalen op economisch vlak vaak elkaars lot want zonder afzetmarkt geen verkocht product.

  2. Onder zo’n systeem bestaat het dat een fabriek bijvoorbeeld 27 soorten shampoo produceert en vermarkt, terwijl men eerst in de markt met maximaal 3 soorten tevreden was. Die uitbreiding van het aantal shamppo’s versterkte de positie van de producent, en daarmee de toekomst van de arbeiders die er werken. Wordt onder zo’n systeem de productie ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen of om de marktpositie van de prodicent te versterken?

  3. De winstnoodzaak van de producenten maakt dat ze elkaar heftig beconcurreren. Dat mondt vaak uit in marktconforme artikelen, zowel in kwaliteit als prijs..

  4. De concurrentie is niet beperkt tot de individuele producenten. Er is concurrentie tussen landen en zelfs tussen landengroepen! Dat mondt dan vaak ook uit in grote prijsoorlogen.

 100. Het CDA kan en mag nu laten zien wat de nieuwe koers waard blijkt te zijn.
  Of gaan ze zich nog verschuilen achter de handtekening onder het gedoog akkoord.:o

 101. Kapitalisme in pure vorm.

  Is dat een economie waarmee de overheid zich vooral niet bemoeit? De veronderstelling is dat economische agenten in vrijheid moeten kunnen doen en laten wat zij willen. Dat zou leiden tot efficiënte uitkomsten, niet alleen voor die individuele agenten zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Wat werkt, wordt beloond en overleefd; wat niet werkt, wordt bestraft en sterft af. De economie is een natuurlijk systeem, waarin het mechanisme van survival of the fittest zijn vrije werk moet kunnen doen. Als de overheid als beschermende engel gaat optreden, gaat dat mechanisme haperen. Ten onrechte worden niet-efficiënte elementen kunstmatig in leven gehouden. Dat is een vorm van discriminatie die economische vooruitgang frustreert.

  Inderdaad wordt deze logica in de financiële sector op grote schaal met voeten getreden. Grote boosdoener is het redden van banken en andere financiële instellingen. Omdat die te groot worden geacht om te mogen falen, kunnen zij zich in tijden van nood aan het overheidsinfuus leggen. Dat betekent niet alleen dat het rad van de kapitalistische selectiemolen vastloopt, maar ook dat marktpartijen hun gedrag aan deze wetenschap aanpassen. Immers: neerwaarts risico wordt door de overheid afgedekt. Deze bodem in de financiële markt maakt het lucratief roekeloze opwaartse risico??s op te zoeken. Zolang het goed gaat, zijn de enorme baten voor de financiële sector; zodra het misgaat, draait de overheid ?? en dus de maatschappij ?? op voor de eveneens enorme kosten. Om deze perverse uitkomst te voorkomen zou de overheid de markt dergelijk roekeloos gedrag moeten laten afstraffen. Met Lehman Brothers is dat ook even geprobeerd, maar dat bleek niet lang vol te houden. Als het domino-effect van het kapitalistische selectiesysteem zijn vrije werk had mogen doen, was de ene na de andere financiële instelling failliet gedaan. Het resultaat zou een economische recessie zijn geweest waarbij die van de jaren dertig in de vorige eeuw verbleekt

  Dat maakt duidelijk dat een kapitalistisch financieel systeem niet zonder een bemoeizuchtige overheid kan. De vraag is echter wel wat zo??n overheid zou moeten doen. Vooraf voorkomen is veel verstandiger dan achteraf genezen. Een markt die zijn gang mag gaan totdat het misgaat, genereert uitkomsten die genezen achteraf bijzonder duur maakt. Dat komt omdat op markten partijen op zoek zijn naar macht ?? niet alleen omdat macht prettig voelt, maar ook omdat het schaamteloze zelfverrijking mogelijk maakt. Op markten zijn ondernemingen juist niet gebaat bij de concurrentie die centraal staat in het pure kapitalisme. Bij veel concurrentie wordt de weg naar hoge winsten immers afgesloten. Daarom zullen zittende ondernemingen altijd pogen concurrentie uit te schakelen. Dat kan door groot en machtig te worden ?? of, in de context van de financiële wereld, te groot om te mogen falen. Met behulp van messcherp mededingingsbeleid moeten actieve overheden dat voorkomen. Veel acquisities en fusies moeten worden verboden. En ondernemingen die toch te groot dreigen te worden, moeten worden gedwongen zich weer op te splitsen. Het pure kapitalisme vraagt dus om een activistische overheid.

 102. @Zwolse ; ik ben niet zo van het zwart/wit denken, maar de laatste zin in jouw vorige posting:

  “Het pure kapitalisme vraagt dus om een activistische overheid.”
  —————————-
  De grote financiële crisis van 2008 is inderdaad veroorzaakt door de Amerikaanse overheid.

 103. Lijkt me een goed initiatief:

  Kamer steunt registratie politieke giften
  »
  Aanplakbord voor de Provinciale Statenverkiezingen in Den Haag
  NOS/Cécile Berkhout Toegevoegd: dinsdag 24 jan 2012, 17:23

  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinetsvoorstel om de financiering van politieke partijen transparanter te maken.

  Het kabinet wil dat alle politieke partijen giften vanaf 1000 euro registeren. De donateur is dan bekend bij het ministerie, maar niet bij het publiek.

  Bij giften vanaf 4.500 euro moet de naam van de gever openbaar zijn en in het financieel jaarverslag van de partij staan.

  Geen bezwaar
  Nu geldt die verplichting alleen voor giften van bedrijven en verenigingen en niet voor geld van particulieren. Bovendien kon tot nu toe de gever bezwaar maken tegen openbaarmaking en die mogelijkheid vervalt.

  De nieuwe, strengere regels gelden voor alle partijen, ook voor partijen die geen subsidie krijgen, zoals de PVV.

  Anti-PVV-wet
  De PVV is niet van plan om de wet te steunen en spreekt over een ‘anti-PVV-wet’. “Men wil ons binden, maar wij willen niet dat te achterhalen is wie ons geld geeft,” zegt het PVV-Kamerlid Brinkman. “Het gaat niemand wat aan.”

  Regeringspartij CDA benadrukt het belang van transparantie. “Het is geen wet om de PVV te pesten,” aldus het CDA-Kamerlid Koopmans.

  Toevoeging van de buren

  Het nieuwe wetsvoorstel schrijft voor dat giften van meer dan 4500 euro openbaar gemaakt moeten worden. Brinkman is bang dat donateurs zullen terugschrikken als hun naam bekend gemaakt wordt. Ook denkt hij dat Guusje ter Horst, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, de wet heeft opgesteld om partijen als de PVV te dwingen transparanter te opereren.

  nogal achterdochtig en angstig lijkt me, net als…..

 104. Wilders nu bang voor SP

  Nu de SP stijgt in de peilingen, speelt Wilders het spel Fact Free Politics. Na de moslims volgens PVV-leider ook SP grote bedreiging voor Nederland

  PVV-leider Geert Wilders heeft in een interview met Frits Westers flink uitgehaald naar de SP. De partij zou een wolf in schaapskleren zijn. Een samenwerking tussen de SP en de PvdA noemt hij zelfs ‘een rampscenario’.
  Wilders roemt Roemer en noemt hem een sympathieke man, maar kaart een aantal punten aan, waar ‘zijn broek van afzakt’.
  Zo is de SP altijd al voor een generaal pardon geweest, stelt Wilders. Ze willen meer asielzoekers en meer immigranten. In het partijprogramma staat echter: “Asielzoekers die niet als vluchteling worden erkend moeten terugkeren.”
  Wilders verwijt de Socialistische Partij ook voor een federaal Europa te zijn. Dit terwijl de SP zich de afgelopen jaren fel tegen onder meer een Europees Grondwet heeft uitgesproken. Ook vindt de PVV-voorman dat criminelen het met de SP makkelijker krijgen, omdat de partij tegen de invoering van minimumstraffen is. Een opmerkelijke uitspraak, omdat de Raad van State het kabinet dinsdag nog adviseert géén minimumstraffen in te voeren. De invoering hiervan zou zorgen voor een substantiële verstoring van het evenwicht tussen wetgever en rechter. Dat Wilders zelf graag voor rechter speelt, wisten we al. Tot slot willen de socialisten de hypotheekrenteaftrek aanpakken. De PVV-voorman wil juist dat deze exact blijft zoals hij is: er mag níet aan gemorreld worden. Ook niet als het in totaal afgetrokken bedrag een jaarsalaris van Henk en Ingrid bedraagt.

  Hoorde op Radio 1 een verslaggever alle -punten van de SP ontkrachten en als onwaar benoemen. Bij de SP waren ze erg blij met Geert’s angst en het feit dat ze ineens de grote tegenstander lijken.

 105. Dit, nu op DWDD….heb ik altijd al aan zien komen:

  Dief in coma geslagen
  Zijn ogen zijn open en hij kan aan zijn hoofd krabben maar verder is het een kasplantje. Ton D. is misschien beter bekend als ‘de comadief’. Hij brak november vorig jaar in in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. Wat hij niet wist, was dat hij werd opgewacht door de directie. Vier mannen hadden er genoeg van dat er regelmatig spullen bij ze werden gejat. Ton D. werd in coma geslagen. Een felle discussie over eigenrichting volgde, tot een uitspraak van premier RUTTE aan toe.
  Rutte riep eerder namelijk nog dat je het recht hebt om je spullen te verdedigen. Daarna zette de premier dat recht. De algemene tendens lijkt nog steeds: eigen schuld dikke bult. Te gast is de advocaat van Ton D. Richard Korver.

  Ook Fred T. liet zich al eens in soortgelijke “spierballentaal” uit. Lekker makkelijk vanuit hun beschermde politie…maar hoe allemachtig vaak loopt het verkeerd af en hoe vaak is juist de vredesstichter de pineut. Tuurlijk, ik zou ook de neiging hebben tussenbeide te komen….maar hoe allemachtig gevaarlijk is dat? Van ’t weekend nog ergens in het Westen.

 106. Dick toch fijn als ik zo ver weg ben en ontouden ben van tv en radio jij me op de hoogte houd nu krijg ik echt een objectief beeld :D:D:D

 107. PvdA’er Timmermans grijpt naast Europese topfunctie
  PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans is dinsdag niet gekozen tot Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa.

  Ach, wat zielig voor Franske. Is hij jaren bezig om eindeloos Europarlementariërs op te vrijen, vinden ze een Let geschikter. Nu vraag ik je een Let! :o………… ;D

 108. Tsja VVD”er dat krijjg je er nou van als je loopt te schreeuwen alles moet eerlijker, dan komen die nieuwe buitenlanders in de EU eerst

  Enne gelijk hebben ze ook want het moet gewoon eerlijker anders was er nooit een let gekomen.

 109. Vind de reactie van Dick wel leuk hoor;

  Oe’st met Geert en al zijn vermeende vijanden?
  Vond em gister ook sterk in de serie over Bea

  Hij vond zomaar Wilders sterk, natuurlijk gebasseerd op een roman die naar een film die vertaald is, maar toch…………………………..

 110. Vrees dat als je iets van Joop linkt…hier een willekeurige link wordt gepakt. Maakt niet uit natuurlijk; alle links van Joop zijn goed en waar, toch maar eens proberen.

 111. Hahaha 17:38 geeft nu weer een andere link, eerst die nep-indrukwekkende Knip-comediant Opstelten die nergens van afwist op een foto.

  Nu: ‘Wilders indirect verantwoordelijk voor Breivik’

  Die kan ik nooit per ongeluk gekopieerd hebben….veel verder weg in de tijd….Hansie Hansie 😉
  ———————
  rest (3) klopt (nog)

 112. Nu weer andere link onder 17:40

  Laatste Reacties (0) Reageer Reacties in wachtrij: 0 Er zijn nog geen reacties op dit bericht

  Reageren
  GebruikersnaamWachtwoordRegistreren Wachtwoord vergetenUw commentaar Versturen .opiniemakers

  doeiiiii

 113. Wat een herrie weer!….. Maar even het interview van Frits Wester met Wilders op uitzending gemist bekeken, en wat zie ik?
  Een ⤽normaal⤝ interview, waar een ondervrager t.o.v. de ondervraagde zoals in elk ander interview met een politiek gekleurde ⤽delinquent⤝ te werk gaat. Cohen, Roemer of andere ⤽delinquenten⤝ bij P&W, DWDD of andere programma`s van de PO geven geen ander beeld. Op een vraag van de journalist komt altijd weer hetzelfde ⤽mantra⤝ van repeterende nietszeggendheid en ingestudeerde retoriek, zoals ook nu weer duidelijk werd, en afgelopen maandagavond tijdens het interview met Cohen bij P&W. Het zijn ⤽babbel sessies⤝ waarin niet één politieke ⤽delinquent⤝ het achterste van zijn tong laat zien, en waarin elke keer weer aangetoond wordt hoe slecht het gesteld is met de ⤽vakkennis⤝ van de politieke journalisten.

  Maar wat gebeurd er, Frits Wester heeft een ⤽scoop⤝ en dan komen de ⤽collega`s⤝ journaille als ratten uit hun holen om hem met de grond gelijk te maken. ⤽Geen diepte interview, hij had dit moeten doen, of hij had dat moeten vragen, enz. enz.⤝ De geijkte holle kreten van mensen met broodnijd, die in hun eigen ⤽carri?re⤝ nog nooit een aansprekend interview afgenomen hebben, staan nu langs de zijlijn aan te geven hoe vakkundig zij wel niet zijn. Zo ook de TV recensent Jean-Pierre Geelen, die in zijn (linkse) Volkskrant zo nodig zijn ongenoegen moet laten blijken over het betreffende (politieke) interview. Laat ik nu altijd gedacht hebben, dat een TV recensent (wel of niet bevooroordeeld) zich juist op andere zaken richt dan politiek, maar schijnbaar beschikt J.P. Geelen over een breed scala van kwaliteiten.

  Laat ik de herrie maar samenvatten: Jalousie de métier!

 114. Nieuwe tegenvaller hsl kost Rijk 160 miljoen
  »

  NOS Toegevoegd: woensdag 25 jan 2012, 18:25

  De overheid moet als aandeelhouder 166 miljoen euro reserveren om verliezen bij de hogesnelheidslijn op te vangen. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer, dat de NOS heeft kunnen inzien.

  De tegenvaller was al door minister Schultz van Infrastructuur gemeld, maar dat gebeurde alleen in de kleine lettertjes bij de miljoenennota.

  Bij Kamerleden bestaat grote bezorgdheid over de toekomst van de hsl, zo blijkt uit het rapport.

  Molensteen
  Volgens VVD-Kamerlid Aptroot lijkt de NS niet in staat te zijn om op een goede manier de hsl te laten rijden. Ook noemt hij het een “gemiste kans” dat andere bedrijven niet de kans krijgen om de snelle treinen te laten rijden.

  PvdA-Kamerlid Monasch: “Minister Schultz is voor een oplossing gegaan: de NS. En het is zeer de vraag of dat de beste oplossing is voor de belastingbetaler en de reiziger.”

  D66 noemt de nieuwe ontwikkeling “zorgelijk.” Volgens Kamerlid Verhoeven heeft minister Schultz steeds een rooskleurig beeld geschets, “maar het wordt steeds meer een molensteen om de nek van de Nederlandse belastingbetaler.”

 115. Iedereen moet die plotselinge afwijking van Geert’s 1-zijdige Twittel-communicatie zien en uitleggen zoals ie wil. Zag het zelf precies zo als JP, het staat een ieder natuurlijk ook vrij dat te duiden. E.e.a gaf Emiel natuurlijk wel een mooi podium. Emiel werd plotseling “beoogd doelwit” (vanuit het niets Job voorbij, de moslims voorbij en zelfs de linkse hobby’s)…uit angst?
  Als je het mij vraagt “misschien” omdat Geert nou 1x in het vijandsdenken verankerd zit. Wie zal het zeggen het boeit mij niet zoveel. Vond e.e.a. hoogst vermakelijk. Ook omdat er niet veel van klopte. Maar de beelden spreken voor zich, let ook op de nuance die (daar wel) in de uitzending is gestopt.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1236217

  vanaf 10:04 2 ex PVV-stemmers de 1 praatte ook nog namens een heel gezin. Politieke beschouwing en Roemer zelf vanaf 21 minuut nogwat……de beste man mag zich natuurlijk ook verdedigen :D:D:D

 116. ⤽The invisible man⤝ Cohen zou toch in 2012 de PVV aanpakken, volgens zijn ⤽aansprekend⤝ interview in de Telegraaf? T.n.t na een maand weinig van gemerkt. Dat wou ik in mijn vorige reactie juist aanstippen, het ⤽mantra⤝ van nietszeggendheid en holle retoriek die altijd tentoon gespreid worden in interviews, maar in de praktijk van nul en gene waarde zijn. Maar ik geef toe het zal moeilijk worden voor ⤽mister nice guy⤝ om op twee fronten de messen te slijpen. Wilders is begonnen met een media offensief, en Roemer harkt gniffelend het laatste restje kiezers bij de PvdA vandaan. Nu maar afwachten of de keffende ⤽bedrijfspoedel⤝ ook kan bijten. Of zou het zijn, wat hij anderen verwijt: ANGST!

 117. Denk dat het kabinet zichzelf wel de nek omdraaid,hoeft niemand bij te helpen.:D.

  Volgens een betrouwbaar document, in handen van RTL Nieuws, blijkt dat Nederland niet alleen staat als het gaat om strengere eisen voor gezinshereniging in Europa. Nederland eist bijvoorbeeld een minimum-inkomenseis voor immigranten.

  Het kabinet wil bovendien de leeftijd voor huwelijksmigranten verhogen. Voor dergelijke aanpassingen heeft het kabinet andere Europese landen nodig. Volgens bronnen beslist de Haagse ministerraad vrijdag dat vastgehouden moet worden aan de strengere eisen.

  Het kabinet vreest dat Geert Wilders anders de stekker eruit haalt

 118. Inz. Frist Wester, mogen we dit toch nooit vergeten:

  Wester was al vroeg bij de politiek betrokken. Op zijn zeventiende was hij betrokken bij de oprichting van het CDJA (CDA-jongeren) in Alkmaar. Op zijn 22e zat hij in een groot aantal lokale organisaties op een groot aantal gebieden: “Ik was zeer bezig met abortus, euthanasie, werkloosheid en kruisraketten”.[1]

  Als chauffeur van CDA-fractievoorzitter Bert de Vries kwam hij in aanraking met de landelijke politiek. Hij kreeg een baan bij de fractievoorlichting van het CDA, en werd de persoonlijk voorlichter van Elco Brinkman. Voor de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen 1994 bedacht hij de lopende presentatie, de zogenaamde “Brinkman-shuffle”.

  Bron: wiki

  Maar uh: Ik was zeer bezig met abortus, euthanasie….hoezo TEUGEN 😮

 119. Effe googelen en je zult versteld staan van de politieke gekleurdheid van de ⤽onafhankelijke⤝ journalisten. B.v. Buitenhof, een wel zeer gekleurd voorbeeld. 🙂

 120. Oeps, ook al het deksel op de neus. Bij de NS, de politiewapens, -communicatie, Hedwigepolder, Onderwijs, Kunst en Cultuursector lekker tegen zich in ’t harnas gejaagd. En de zorg…hoop problemen

  Dé journaalopener 3 artsen voor de tuchtraad Tuchtzaak in NRC[/url] begon al in 2010. Minister Schippers: pijnlijk nieuws.

 121. Bericht door de VVD`er, op 25 januari 2012 om 20:44
  Nu maar afwachten of de keffende ⤽bedrijfspoedel⤝ ook kan bijten. Of zou het zijn, wat hij anderen verwijt: ANGST!

  Die kan echt niet bijten want hij heeft veel te veel angst om terug gebeten worden. Hij geeft zijn laatste zetels liever weg aan de SP.;)

 122. Bericht door de VVD`er, op 25 januari 2012 om 20:43
  Laat maar Dick, volgens mij is iedereen al afgehaakt in je ratjetoe van linkjes.

  Ach, ze gooien er alleen maar op wat ze zelf kwijt willen.;):)

 123. Ja NOS is rood VVDér maar dat wisten we al jaren

  Dit al gelezen?

  Het plan van SP, PvdA en Groen Links om uit de crisis te komen staat vol versleten linkse recepten. Het biedt weinig prikkels voor inactieven om aan de slag te gaan, ontmoedigt hard werken en zoekt het weer in nieuwe uitkeringen en subsidies.

  Linkse partijen kunnen hun maatschappelijke maakbaarheidsreflexen nog steeds niet verloochenen. Dat is de trieste constatering die anno 2012 nog recht overeind staat. De politieke leiders van SP, PvdA en Groen Links schrijven een artikel waarin ze voorstellen doen om de crisis op te lossen. Dat Andere Nederland zal er immers hoe dan ook moeten komen, als het aan hen ligt. Als liberaal kan je dan ook nu weer verbaasd te zijn dat er zo weinig is geleerd van de vergissingen uit het verleden. Want waar kiezen Job, Emile en Jolanda voor?

  Zij kiezen voor hun traditionele sociaal-economische stokpaardjes: lasten verzwaren van de midden- en hogere inkomensgroepen en nieuwe uitkeringen en subsidies voor de kwetsbaren in de samenleving. Ook de woningbouw die in het slop zit moet daar uit worden gehaald door een nieuwe verplichting om nog energiezuiniger te bouwen. Een overbodige en kostbare maatregel. Omdat Nederland al jarenlang tot de Europese koplopers van energiebewust bouwen en wonen behoort. Kort gezegd: straffen van de mensen die het geld verdienen, inactiviteit belonen en extra kosten maken in de bouw.

  Inhoudelijk kan je grote vraagtekens zetten bij de effectiviteit van deze plannenmakerij. Het linkse blok ?? als je tenminste van een blok durft te spreken ?? gaat er blijkbaar van uit dat arbeid extra moet worden belast. Althans arbeid die een inkomen oplevert dat zich boven het modale niveau bevindt. Dan heb je het dus al gauw over de helft van de werkende bevolking. Er deugt blijkbaar iets niet als je een middeninkomen of hoger hebt en in het hoogste belastingtarief zit. Dan moet je maar een groter deel van je inkomen inleveren. Dat is een contraproductieve boodschap die wordt afgegeven.

  Verhogen van het toptarief vormt juist een effectieve rem op harder werken. Het vooruitzicht dat je nog meer belasting moet gaan betalen als je harder werkt en daardoor meer gaat verdienen, is niet aanlokkelijk. En harder werken moet in een economische teruggang juist gestimuleerd worden. Door belastingverlaging bijvoorbeeld, waardoor de koopkracht van grote groepen mensen wordt vergroot. SP, PvdA en Groen Links willen precies het tegenovergestelde. Het geld dat ze hiermee denken binnen te halen wordt gebruikt voor de introductie van een deeltijd-WW. Een nieuwe uitkering erbij. Een uitkering die de deelname aan het arbeidsproces zeker niet zal vergroten en inactiviteit aantrekkelijk maakt.

  De aangeprezen loonkostensubsidies zijn een herleving van de Melkertbanen. Goedkope arbeidskrachten voor werkgevers bij de overheid en in het bedrijfsleven die best mensen willen aannemen, maar in moeilijke economische omstandigheden daar niet toe in staat zijn. Het doel is bijzonder prijzenswaardig. Het klinkt ook heel nobel om de loonkosten voor werkgevers met subsidies te verlagen. Maar het vormt een wankele basis. Dit soort maatregelen die uit de publieke middelen worden betaald heeft immers de hardnekkige eigenschap erg duur te zijn en steeds duurder te worden.

  Loonkostensubsidies kunnen daarom niet langdurig worden verstrekt. Dat is in de praktijk gebleken. Ze zijn dus van tijdelijke aard. Dat was ook met de Melkertbanen het geval. Geen stabiel vooruitzicht voor de werkgever dus. Als je echt de laagste inkomensgroepen blijvend aan het werk wil krijgen, zal het minimumloon moeten worden verlaagd. Een kleine verlaging kan al voldoende zijn voor ondernemers om arbeidskrachten aan te nemen. Dat geeft pas een echte economische boost. De injectie die Nederland nodig heeft om uit de crisis te geraken. Maar op verlaging van het minimumloon ligt een onwrikbaar links taboe.

  Roemer, Cohen en Sap zijn dus niet creatief geweest. Zij hebben oude, ondeugdelijke en dure recepten uit de kast getrokken en prijzen die aan als de ultieme oplossing voor de crisis. Dat mooie Nederland voor iedereen dat er volgens SP, PvdA en Groen Links moet komen, komt er op deze manier niet. Geef mensen de ruimte in plaats van hun lasten te verhogen, inactiviteit te bevorderen en dure uitkeringen en subsidies in de economie te pompen. Dat levert geen gedekte tafel en goed voorziene maaltijd op. Dan maak je er een potje van. Ook als je roept dat het slim en solidair is. Met alliteratie alleen red je het namelijk niet.

  Kijk waarheid die de volgelingen niet willen zien en maar met linkjes strooien over geld tekorten, zoouden die er niet wezen als rood aan de macht was? Ja dus wel maar dan schuiven ze het naar voren en geven nog meer uit, lieve linkse mensen open uwe ogen en staar niet maar kijk!

 124. T is toch wat he

  CDA, SP en GroenLinks verliezen meeste leden
  GRONINGEN – CDA, SP en GroenLinks hebben het afgelopen jaar de meeste leden zien vertrekken. Het CDA verloor 4600 leden (7 procent) en de SP verloor ondanks goede peilingen ruim 2000 leden (4,6 procent). GroenLinks verliest 3,5 procent.

  De Partij voor de Dieren kreeg de meeste nieuwe leden: 640 mensen, wat een toename van 5,5 procent betekent. Bij andere partijen zijn de verschuivingen kleiner. De VVD wint 1,2 procent, de PvdA verliest 2,5 procent.

  In totaal zijn 312.981 mensen lid van een politieke partij. Dat is 2,1 procent minder dan een jaar geleden, maar wel ruim meer dan begin 2010

 125. Dat ik niet zo van de PvdA gecharmeerd ben, is hier de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. Ik ben namelijk een beetje allergisch van ⤽salonsocialisten.⤝ Met de mond belijden dat je voor de arbeider staat, maar in werkelijkheid een warrige koers varen, waarbij de arbeider steeds meer een ondergeschoven doelgroep is geworden, door steeds meer het eigenbelang als ideaal te zien. Maar nu even genoeg over mijn ⤽vrienden⤝ van de PvdA.

  Het is nu de tijd van het ⤽echte⤝ socialisme! De SP onder aanvoering van de gestaalde leider Emiel Roemer schudt Nederland wakker. Onder het motto: ⤽gaan met die tomaat⤝, is onze olijke Brabander bezig Nederland te ⤽veroveren.⤝ Dat de beste man in zijn kortstondige overwinningsroes al volledig van het weggetje is blijkt wel uit de uitlating: ⤽dat hij zichzelf en zijn linkse rakkers in de toekomst best ziet regeren met de VVD.⤝ Arme ziel, hoe euforisch moet je zijn om te denken dat je het wereldrecord verspringen kunt verbeteren. Deze twee programma`s liggen zo ver uit elkaar dat je in deze ruimte moeiteloos beide fracties uit de 2e kamer naast elkaar kunt leggen. Maar Emiel heeft aspiraties, want hij begint al ⤽salonf?hig⤝ aan wat scherpe kantjes van zijn radicale beginselprogramma te schaven, door dat programma ⤽leidend⤝ te noemen, en dat deze natuurlijk bedoeld is voor de lange termijn. Maar onze Emiel draait niet, want dat doen alleen andere partijen, Emiel??.⤽herformuleert.⤝

  De eerste passage uit zijn programma die hij ⤽herformuleerde,⤝ is dat er voor iedereen een wettelijk maximum inkomen moet komen (wat inhoud dat mensen boven een bepaalde limiet 100% belasting betalen) maar dat wil Karl Marx (sorry Emiel Roemer) nu alleen nog maar voor de overheidsector, ⤽in het bedrijfsleven gaan we daar niet over.⤝ Wat jammer nu toch Emiel, dat hadden jullie ook beter moeten ⤽formuleren.⤝ Ook heeft onze Emiel het niet zo op tweeverdieners die boven een ⤽gemiddeld⤝ inkomen uitkomen. (het vrouwtje terug naar het aanrecht?) Is het inkomen ongeveer twee keer ?? 35.600, dan ben je in de visie van de SP ⤽RIJK⤝ dus moeten deze mensen snel zorgen voor inkomstenverbetering aan de onderkant. (dus nog meer belasting!) Zou hij met de ⤽onderkant⤝ het werkende deel bedoelen, of?????????????? ⤽Willem, het is al 12 uur, kom je nest eens uit!⤝

  Als ik het programma van de PvdA lees, krijg altijd rode vlekken, maar van het radicale beginsel programma van de SP krijg ik spontaan uitslag. Ik kan de letters moeilijk op mijn scherm krijgen, maar als ik toch uit twee ⤽nivellerende partijen⤝ zou moet kiezen, zeg ik:??.. ⤽Toch maar PvdA.⤝

  Maar de ⤽tegenpartij⤝ laat ook zijn regeeraspiraties zien, door te stellen: ⤽Wij kunnen verantwoordelijkheid dragen, en onze bezwaren tegen COMPROMISSEN inslikken.⤝ Compromissen? Maar Roemertje toch, de geur van het pluche?

  Mag ik ook mijn compromis naar voren brengen? Ik zou zeggen:??. Nokken met die handel, vraag asiel aan in Noord Korea.

 126. @VVD`er ; Roemer speelt het spelletje wel slim, door PVV uit te sluiten, maar de VVD niet.
  Volgens mij gaat bij de volgende verkiezingen het aantal zwevende kiezers bepalen wie de grootste partij wordt, en als deze trend doorzet kan Roemer “for president” gaan. Hij moet dan alleen nog even zien dattie een formatie tot een goed einde brengt…..
  En ik heb Rutte nog niet horen zeggen dat de VVD de SP uitsluit….
  En met D66 erbij kan ’t spel zo op de wagen.
  Ik verwacht niet dat een eventueel overleg tussen PvdA, GL en SP in de formatiefase tot iets constructiefs leidt (heeft ook weinig zin, want veel te weinig zeteltjes).

  zingt allen mee: wat de toekomst brenge moge.

 127. Zwolse toch, wat een zure reactie. Kies ik uit twee ⤽kwaden⤝ de PvdA, is het weer niet goed 🙂

  Een beetje goedkoop om de huidige minister het debacle van de HSL in haar pumps te schuiven.

  Dit debacle loopt al ruim 10 jaar, en laat nu dit debacle opgestart zijn tijdens de regeerperiode van ⤽staatsman⤝ Kok, die het nodig vond de NS te privatiseren. Tjonge, wat een liberale gedachte van deze PvdA??er, om dit samen met stalgenoot Netelenbos op de ⤽rails⤝ te zetten. Daarna waren achtereenvolgend verantwoordelijk ⤽de Boer / LPF⤝, ⤽Peijs / CDA 2 x,⤝ ⤽Eurlings / CDA⤝

  Natuurlijk heeft Schultz op dit moment, wat men noemt ⤽ministeriele verantwoordelijkheid⤝ maar ik neem aan dat je niet vanaf 2000 (opstart Kok/Netelbos) braakneigingen hebt, maar zeer selectief t.o.v. deze minister. Als je met modder wilt gooien wel eerst goed documenteren. Ik wacht in spanning op je volgende link.

 128. Drama, inderdaad is er op dit moment een groot aantal ⤽zwevende kiezers⤝, die er altijd zullen blijven wanneer bepaalde verworvenheden doormiddel van bezuinigingen onder druk gezet worden. Zie het maar als ⤽politieke shoppers⤝, die net als in het dagelijks leven afkomen op de ⤽beste⤝ aanbieding bij een winkelketen. Kijk niet vreemd op als binnenkort deze meute zich weer vol overgave stort op een nieuwe ⤽aanbieding⤝. Maar Roemer speelt inderdaad goed in op dit fenomeen, maar of hij al deze ⤽leuke⤝ dingen waar kan maken, betwijfel ik, ook hij zit met handen en voeten gebonden aan de regelgeving van dat ⤽verdoemde⤝ Brussel. Maar zoals ik in mijn vorige reactie al aangaf, hij begint al met te zeggen ⤽compromissen inslikken⤝. Maar dat is in zijn vocabulaire geen draaien maar??..herformuleren.
  En of het wel zo goochem is om piketpaaltjes te slaan rond de PVV, daar kan hij wel eens spijt van krijgen.

  ⤽ik heb Rutte niet horen zeggen dat hij de SP uitsluit⤝ De VVD sluit geen enkele partij uit, dat is wel gebleken tijdens de afgelopen formatie. Maar uit de uitlatingen van Rutte van Rutte kan je el opmaken dat hij ⤽voorlopig?⤝ als een utopie ziet. ⤽Regeren met de SP lijkt mi een station te ver⤝ / ⤽Inhoudelijk zie ik dat niet gauw gebeuren, op veel terreinen liggen de standpunten van de VVD en SP mijlenver uit elkaar⤝ Maar voorlopig zit deze coalitie nog stevig in het zadel, al zou je door allerlei suggestieve berichtgeving denken dat er morgen een nieuw kabinet aantreed. (wens/vader/gedachte?)

  Dag Dame, het antwoord op je vraag staat hier boven.

 129. Vergeet je de ministers (toen nog) Smit-Kroes, May-Weggen en Jorritsma niet, VVD`er? De wens voor de HSL (al vanaf 1984) werd politiek breed onderschreven, het gebakkelei ging over tunnels, groene hart, tracé e.d.

 130. Nee hoor, die hoe zou ik die kunnen vergeten.:o Maar deze tantes waren voor 2000 (privatisering van de NS / aanbesteding HSL) de verantwoordelijke ministers.

 131. Dat de wens voor de HSL politiek breed onderschreven werd is een feit.
  Maar ik kwam hier niet met gebakken lucht, maar iemand anders had selectieve “braakneigingen”

 132. De besluitvorming was toen als geweest, VVDer, een aanbesteding komt niet uit het niets. Smit-Kroes was de grote vrouw van nieuwe infrastructuur. De lieveling van de Rotterdamse havenbaronnen met de Betuwelijn en TCR (weet je nog;)). Zij stond als minister aan de wieg van de HSL. Ook de andere grote partijen waren voorstanders. Dus Who is to blame? Is een meer dan 400 blz tellend rapport over.

 133. En deze tante kwam na 2000.:o

  Minister verdoezelt strop van miljard op hsl
  Schultz van Haegen (Infrastructuur) verdedigt dinsdag haar begroting in de Kamer, die spreekt al schande van ‘gegoochel met cijfers’
  Het gaat een miljard euro kosten om de problemen met de hogesnelheidslijn (hsl) op te lossen en niet ‘slechts’ 390 miljoen, zoals minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) eerder zei. NRC Handelsblad meldt dit op basis van een brief die de minister aan de Tweede Kamer stuurde en die in handen van de krant is. Schultz verdedigt dinsdag haar begroting in de Kamer.

  De hsl kampt met grote financiële problemen. Daarom wil de minister vanaf volgend jaar ook gewone intercity’s over het traject laten rijden, zo kondigde ze vrijdag aan. Schultz zei dat deze oplossing haar ministerie 390 miljoen euro zou kosten. NRC citeert haar nog even:

  “De dreiging was dat het wel 2,4 miljard zou kosten, dat hebben we terugonderhandeld tot 390 miljoen. Dat scheelt 2 miljard. Dat is goed voor de belastingbetaler.”

  Dat geld komt uit het Infrastructuurfonds en gaat ten koste van toekomstige projecten. Lopende projecten komen niet in gevaar, zei de minister. Maar uit Schultz’ brief blijkt dat de schade voor de schatkist veel groter is. Naast de 390 miljoen die Schultz op haar begroting afboekt, draagt ook het ministerie van Financiën 200 miljoen bij. Daarnaast past Schultz een boekhoudkundige truc toe. Ze rekent 400 miljoen aan toekomstige opbrengsten (2025 tot en met 2028) van de hsl alvast mee in haar rekensom, terwijl die jaren buiten de concessieperiode vallen, aldus NRC. Het is nog maar de vraag of de hsl na 2025 het ingeboekte bedrag

 134. Google maar eens op Rail21, het NSplan dat door Smit-Kroes enthousiast werd ontvangen en integraal overgenomen. “De HSL moet er komen, anders wordt Nederland het Letland van Europa”, aldus Neelie. Overigens vond ik het ook een mooi plan en nog steeds. Vergeleken met vliegen en autorijden heel wat milieuvriendelijker. Itt de Betuwelijn. Hoeveel treinen rijden daar nu per dag? Zou elke 2 minuten zijn! Vervoer over water is/was een betere optie.

 135. Lieve Dame, Lieve Zwolse, het zal mij verder een zalige zorg zijn of de besluitvorming al voor 2000 gevallen was of niet. Misschien heeft Willem van Oranje hier nog wel aan meegedaan. 🙂
  En dat deze flut HSL ons de afgelopen 10 jaar kapitalen heeft gekost, ben ik ook met jullie eens, maar om dat terug te voeren op de huidige minister is selectieve verontwaardiging. En dat in de politiek creatief boekhouden tot de orde van de dag behoort .is ook van alle tijden.

 136. Die hele HSL is ter sprake gekomen tijdens het kabinet van ome Joop in 1973. Als zij er niet waren over begonnen dan was die ellende ons misschien bespaard gebleven. Ome Joop was toen wel eens vaker in de olie. 😉

 137. Ken je het verschil tussen “spreken” en “besluiten”? Maar wel weer mooi dat de PvdA wederom aan de wieg heeft gestaan van een belangrijke zaak, zoals eigenlijk bij alles, waarna anderen mogen ‘puinruimen’, wat dan kennelijk toch niet goed lukt gezien de Staat van het land. Wat me wel verbaast is dat de partij die sinds WOII het minst heeft geregeerd toch de meeste verantwoordelijkheid schijnt te dragen voor allerlei besluiten en dat deze partij tegelijkertijd steeds gebrek aan daadkracht wordt verweten. De logica is zoek.

 138. Dame,

  ***Maar wel weer mooi dat de PvdA wederom aan de wieg heeft gestaan van een belangrijke zaak, zoals eigenlijk bij alles, waarna anderen mogen ‘puinruimen’, wat dan kennelijk toch niet goed lukt gezien de Staat van het land. ****

  Is het bovenstaande jou ⤽logica?⤝ Dus de PvdA staat aan de wieg van belangrijke zaken, (met andere woorden een onhaalbare zaak) hij drukt dit door, en een ander mag daarna zijn rotzooi opruimen.

 139. Bericht door Dame, op 26 januari 2012 om 23:14
  Dat ben ik weer met je eens, VVDer, maar om de ‘tantes’ van je eigen clubje te vergeten is ook een beetje selectief.

  Heb je het ⤽shocked⤝ hoofdje gemist, dat geeft aardig aan hoe ik over deze tantes denk.

 140. Interessant Zwolse!
  ———————–
  Dit ook, komt over als “waar een wil is is een weg” (uit De Pers)

  Britten twijfelen over zeer dure JSF
  Gepubliceerd: gisteren 23:06
  Update: vandaag 02:04

  De Britten overwegen de Joint Strike Fighter te verruilen voor Franse ?gevechtsvliegtuigen. De JSF is te duur.

  De Britse Koninklijke Marine overweegt Franse Dassault Rafale-?gevechtsvliegtuigen te kopen en af te zien van de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF). Dat zei gisteren admiraal Sir Trevor Soar, hoofd van de Britse marine, in de Britse krant The Times.

  Volgens Sir Soar maakt het ministerie van Defensie zich grote zorgen over de escalerende kosten van de JSF en het voortdurende uitstel van de levering van het gevechtsvliegtuig. Dat zou in 2018 klaar zijn, maar de levering zou tien jaar vertraagd zijn. Als gevolg van de voortdurende bezuinigingen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie zou het Joint Strike Fighterproject zelfs helemaal kunnen verdwijnen, aldus de admiraal.

  Vernietigend rapport Defensie in de VS moet de komende tien jaar bijna 350 miljard euro bezuinigen, maar de bezuinigingen kunnen stijgen naar ruim 700 miljard euro. De Britten hebben 2,2 miljard euro in de ontwikkeling van de JSF geïnvesteerd. De kosten per vliegtuig zijn de afgelopen jaren fiks gestegen: één JSF kost nu dik 70 miljoen dollar, tegen 40 miljoen vier jaar geleden. De Britse order beslaat 140 stuks.

  Onlangs kwam het Pentagon bovendien met een vernietigend rapport over de ernstige ontwerpproblemen van de JSF. Minister van Defensie Hans Hillen daarentegen verklaarde begin deze maand bij een bezoek aan de Verenigde Staten juist dat hij het ??idee had gekregen dat het fundament onder de JSF eerder sterker is geworden dan zwakker??.

  Deze zomer wordt het Nederlandse testtoestel volgens verwachting op tijd geleverd, benadrukte Hillen. Hij noemde de JSF ??een voortreffelijk product??.

 141. Interview met dat mannetje gister was ook lachen:

  PVV helpt PVV-basher
  Door: Peter Wierenga
  Gepubliceerd: gisteren 20:16
  Update: vandaag 08:25

  Wat gebeurt er als je de PVV islamofoob of racistisch noemt? Dan helpen je ze aan een Europese topfunctie.

  Als dat geen ironie is. Mede dankzij de PVV kreeg niet PvdA-Kamerlid Frans Timmermans, maar de Let Nils Muiznieks een prestigieuze topfunctie bij de Raad van Europa. Op zich een prima kandidaat, maar toch opmerkelijk: want diezelfde Muiznieks vindt de PVV een ??islamofobe??, ja zelfs ??racistische?? partij. De politicoloog is namelijk lid van de European Commission on Racism and Intolerance. Voor die ECRI schreef hij begin 2008 een rapport over Nederland, dat nogal wat stof deed opwaaien. Want volgens Muiznieks waart het spook van de islamofobie door de Hollanse polder. En niet zo??n beetje ook.

  Bron: De Pers

 142. Dick.

  Net zoals het debat gisteren over de transparantie over giften en gaven bij politieke partijen.

  Nog pijnlijker werdt het dat Mevr.Spies heertje Brinkman pareerde en hem heel diplomatiek terug floot en weer met bijde beentjes op de grond zette. En dat met Martin Bosman die als voorzitter het debat moest leiden, of zou het lijden zijn geweest.;D

 143. Bericht door Zwolse, op 27 januari 2012 om 09:00
  VVDer.
  Hier krijg je heel wat ingredieenten opgediend ,waar je een mooie eigen gemaakte kronkel alla Simon Carmiggelt over kunt schrijven.

  Zwolse, wat moet ik mij voorstellen bij de link onder je aanhef? ⤽Witteboordencriminaliteit⤝ is het enige wat ik hieruit op kan opmaken, niets meer en niets minder. Een soort criminaliteit dat zowel voorkomt in het bedrijfsleven als in de door ons zo vaak beschreven politiek. Verwerpelijk, maar een fenomeen (hebzucht) dat klaarblijkelijk veelvuldig voorkomt bij de afgeschermde civiele/politieke ⤽topbanen⤝ binnen onze gemeenschap. Nu is mijn naam niet Peter R de Vries maar gebruik ik als nickname ⤽VVD`er⤝ en kan ik dus met de door jou aangereikte ⤽ingrediënten niet zoveel, en snap ik als simpel ⤽kronkel⤝ schrijvertje niet je achterliggend intentie, maar dat zal ongetwijfeld liggen aan het niveau van mijn intelligentie Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat je mijn ⤽kronkels⤝ in hoge mate waardeert, en mij op deze manier een podium wilt geven, maar dat is te veel eer. Maar ik kan verzekeren dat ik helemaal euforisch wordt, nu je mijn ⤽stijl⤝ in zekere mate vergelijkt met Carmiggelt, ⤽Zwolse, ik kan je wel zoenen!⤝

  Nu hoop ik maar dat in je volgende reactie je ⤽waardering⤝ naar mij toe niet bagatelliseert , want dan zou mijn euforie wel eens kunnen omslaat in dysforie, en dat moet je mij toch niet toe wensen, in het zicht van een prachtig weekend. 😉

 144. Bericht door Dame, op 26 januari 2012 om 23:31
  Sommige mensen zijn net meeuwen.

  Ach Dame, er zijn heel veel vogelsoorten maar de meest bijzondere vind ik de struisvogel.8);)

 145. Lapje tekst dan maar? Hij is mooi hoor

  Job Cohen heeft het sociaal-liberalisme weer naar de prullenbak verwezen

  (eerder verschenen op VK Opinie, 26 januari 2012)

  Behalve de partij van de zwakkeren en de slachtoffers is de Partij van de Arbeid nu ook de partij voor de hardwerkende Nederlanders. Job Cohen gebruikte in zijn congresspeech achterhaalde socialistische retoriek. Het sociaal-liberalisme heeft afgedaan voor de PvdA.

  Wim Kok en zijn opvolger Wouter Bos hadden door dat het socialisme
  voor de PvdA heeft afgedaan als inspiratiebron. Zij kozen daarom een
  pragmatische, sociaal-liberale koers. Geen ideologisch gezever meer over de maakbare samenleving en onderdrukte groepen. Geen betutteling. Uitgaan van het individu en van een overheid die de scherpe kantjes van de
  markt een beetje bijvijlt. Van bevrijding naar vrijheid.

  Maar Job Cohen heeft het sociaal-liberalisme weer naar de prullenbak
  verwezen. Door hem afgedaan als één van de stromingen binnen de
  partij. En nu bevindt de PvdA zich op ideologisch drijfzand, bouwend
  op achterhaalde retoriek. Terug bij af. Terwijl de traditionele
  socialistische slogans en beelden zijn geconfisqueerd door de echte
  socialisten: die van de SP.

  Gewone hardwerkende Nederlanders. Daarover had Job Cohen het op het
  PvdA-congres. Daar moeten de sociaal-democraten het voor doen. Cohen
  vond een paar maanden geleden nog dat hardwerkende mensen een liberaal
  stokpaardje waren. Dat die het wel zelf kunnen rooien. Dat juist de
  zwakkeren en kansarmen de mogelijkheid moeten krijgen zich te
  ontplooien. En dat de overheid ze daarbij moet helpen. De PvdA als de
  partij van de slachtoffers en de zielige mensen. Solidariteit als
  kernwoord.

  Maar Job moet na de Kerdijk-lezing van gedachten zijn veranderd. Met
  concurrent SP als grootste partij in de peilingen moest-ie wat
  verzinnen. Om de doemstemming in de PvdA te keren. Let wel: de partij
  van de Arbeid. En arbeid adelt. Daarom mocht hij opeens weer, de
  hardwerkende Nederlander. En dat is een bijzondere mensensoort.

  De hardwerkende Nederlander van Job Cohen is een beetje een tobber.
  Job kan zich daar veel bij voorstellen. De hardwerkende mens is
  bezorgd over de crisis, over zijn pensioen, over het gebrek aan
  veiligheid, het onfatsoen op straat en de verruwing in de politiek. En
  er zijn ook nog eens heel veel hardwerkende mensen. Zij vormen volgens
  Cohen zelfs de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Die
  mensen hebben het zwaar. Die mensen hebben hulp nodig.

  Dus vindt Job dat de harde werkers in hun hart eigenlijk allemaal
  sociaal-democraten zijn. De harde werkers vinden de sociale
  verworvenheden heel belangrijk. En zij willen niet dat Rutte al het
  moois kapotmaakt dat socialisten en sociaal-democraten nijver hebben
  opgebouwd. Dus de hardwerkende Nederlander is een PvdA-er. In ieder
  geval onbewust.

  Daarom vindt Cohen dat alle hardwerkende Nederlanders op de PvdA
  moeten stemmen. En als de niet-hardwerkende Nederlanders dat nou ook
  doen, is de klus geklaard. Want de PvdA is tenslotte ook de partij van
  de mensen die wel hard willen werken, maar dat niet kunnen. Alle
  mensen willen sociale rechtvaardigheid. En de PvdA is de belichaming
  van de sociale rechtvaardigheid. De keuze is simpel.

  De cirkel is rond. Geen speld tussen te krijgen: of je nu hard werkt
  of niet, je komt altijd bij de PvdA uit. Dat is de boodschap van Job
  Cohen. Hans Spekman deed er nog een schepje bovenop: de PvdA heeft in
  de gaten wat er mis is met de samenleving. De PvdA is alwetend. Dus
  daar zit je altijd goed.

  Nu is de PvdA opeens de partij van en voor alle Nederlanders. Zowel de
  partij van de harde werkers als de partij van de mensen die niet hard
  kunnen werken. Met deze boodschap moet de ondergang worden afgewend.
  Met deze boodschap moet de Renaissance van de sociaal-democratie
  worden bereikt.

  Als je Cohen en Spekman mag geloven is de partij klaar voor de start.
  Na de Goed Nieuws Show op het partijcongres sluiten de
  sociaal-democraten de gelederen. En Emile Roemer glundert vrolijk
  verder.

  klik[/url]:D

 146. Meer info?

  Over de ‘spagaat van Gerd’

  Dibi: ‘Opvallend is dat CDA soms voorstemt, soms verdeeld. Soms stemmen zelfs VVD’ers voor.’ Die laatste partij heeft gisteren echter wel een oproep de deur uit gedaan die partijleden waarschuwt voor deze ‘pr-campagne’ en gemeenten aanraadt om vooral geen gehoor te geven aan de oproep van de GroenLinkser.

  De ‘wortelingswet’ verwijst naar een wetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie. ‘Gewortelde’ kinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland verblijven (of vijf jaar in het geval van alleenstaande kinderen), kunnen hiermee in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

  Onder meer het CDA is echter kritisch over het voorstel. Volgens de partij is het hoogst onzeker of er voor deze wet een meerderheid te vinden is. De fractie zit in een uitermate stekelige situatie – niet alleen moet zij rekening houden met de coalitiepartners in de regering , ook van de eigen achterban is niet duidelijk hoe groot de steun is voor zo’n wet om kinderen na zoveel jaar te laten blijven.

  “Cohesie-meededogen-barmhartigheid-medemenselijkheid”…toch echt veelvuldig gebruikte woorden op het congres….

  Maar het is ook al bijna 7 dagen geleden wegwerken mensen![/url]

  Trouw

  En de VVD? Er waren al wat gemeenteraadsleden op de hand van bovenstaanden. Maar de meesten leven in een IKwereld; hoeven ze niet eens van die generatie te zijn 🙁

 147. Dick..! Zwolse??! Het stukkie van Derk gelezen? Eindelijk is het daar, waar ik al zolang gehoopt had! Job Cohen zegt het zelf! ⤽ALLE MENSCHEN WERDEN BRýDER⤝ Iedereen is (wordt) een sociaal-democraat!:D:D:D:D

 148. Hans Spekman was weer erg aansprekend op radio 1 vanmiddag, toen ik terugreed. Natuurlijk werd daar wel skerp geïnterviewd….mooi hoe Hans reageerde op namen als Cohen & Bos. Op de vraag of ie zich niet meer bij de SP thuisvoelde…..Deftige uitzending. En vergeet het niet menschen, morgen weer:

  SPIJKERS MET KOPPEN[/url]

  Kan nog mooi ff voor we naar Genemuiden gaan, desnoods onderweg: moet de chauffeur maar ff zijn kop houden 😉

 149. Als het aan Dibi ligt dan breekt hij heel Nederland af. Bron: de altijd objectieve DDS.

  Tofik Dibi wil een pionierspardon voor miljoenen kansarmen.Totale waanzin heeft bezit genomen van Tofik Dibi en de zijnen. Via een website is hij bezig met het verzamelen van handtekeningen voor zijn Kinderpardon. Er zijn al honderdduizend steunbetuigingen binnen. Groot nieuws!

  Het idee is: Alle asielkinderen die met hulp van mensensmokkelaars en betalingen uit het land van herkomst hierheen worden gestuurd, en er met hulp van door de overheid betaalde advocaten in slagen om acht jaar in de asielprocedure te blijven, moeten als voorpost van de rest van hun familie hier mogen blijven. Een pionierspardon. Dit is een plan waarmee Nederland actief gaat werven voor deze zogenaamde asielzoekers.

  Voor een Afrikaanse familie is dit mooier dan een lot uit de loterij. Je geeft je kind mee aan mensensmokkelaars (wat voor ontaarde ouders zijn dat?) die het via allerlei trucs in een land als Nederland terecht laten komen. Vanaf dat punt is het een kwestie van traineren. Daar is Nederland goed in. Nergens in Europa duurt een procedure zo lang, en nergens is de kans zo groot dat de Nederlandse sufgebeukte ambtenaren vroeg of laat het idee opgeven dat de waarheid achterhaald moet worden.

  Tofik Dibi en de zijnen zijn nog niet tevreden. Ze willen het Nederlandse systeem onder druk zetten. Ze willen nog veel meer zogeheten asielzoekers. Te beginnen bij de kinderen. Kinderen zijn dankbaar. Bij een kind breekt iedereen zijn of haar hart. Is het kind eenmaal binnen, dan begint de nieuwe fase. Mensenrechten. Gezinshereniging. Eitje. Vader. Moeder. De andere kinderen, al dan niet echt, opa, oma. Met één kind krijg je zo al snel een heel dorp in de ruimhartige Nederlandse uitkering.

  De blijheid waarmee Tofik Dibi vanachter zijn computer de handtekeningen zit binnen te graaien, doet vermoeden dat hij met een missie bezig is. Er staat dan ook veel op het spel. Allereerst wil hij het CDA breken. De kansen daarop zijn groter dan ooit. En wie het CDA breekt, krijgt de fasiscistische PVV uit het kabinet. Dat is al mooi genoeg, zou je zeggen, voor een eenvoudig GroenLinks Kamerlid. Maar de ambitie van Dibi lijkt verder te reiken.

  Achter het tweede, grotere, doel, schuilt verblinde waanzin, gebaseerd op een volstrekt gebrek aan kennis. Of onwil om aan kennis te komen. Gisteravond Twitterde Tofik Dibi ineens:

  ” Immigratie is ook een middel om onze economie draaiend te houden.”

  Wat? Hier opende zich een kloof, zo enorm, dat mijn adem stokte. Had Tofik Dibi ooit wel eens een economische onderzoek bekeken over de positieve effecten van immigratie? Dat kan niet, want deze onderzoeken bestaan niet. Alle macro economen, ook in Nederland, die zich op het verschijnsel immigratie hebben gestort, komen tot de conclusie: door immigratie komt de verzorgingsstaat verder onder druk te staan. En, o ja, met immigratie kan de vergrijzing nooit opgelost worden. En, trouwens, de kennismigratie is niet meer dan een hype. Allemaal zijn ze het daarover eens.

  Ja, er is een enkele econoom die zegt dat er van immigratie een klein positief effect te verwachten is, maar die beweringen zijn allemaal over geschreven van onderzoekjes in het buitenland, waarbij het effect van de Nederlandse verzorgingsstaat niet wordt mee genomen.

  En, trouwens, heer Dibi, de asielzoeker doen het dus het slechtst van allemaal. Massaal komen ze in een uitkering terecht. Kijk maar na. Er zijn rapporten over. Ook de zogenaamd goed opgeleide asielzoekers, omdat die opleidingen in Nederland namelijk niets waard zijn.

  Nu zijn er twee mogelijkheden: of Tofik Dibi weet dat allemaal niet, en hij is een gevaarlijke fantast. Of Tofik Dibi weet dat wel en dan is hij een gevaarlijke leugenaar. Gevaarlijk in die zin dat hij uit is op de ineenstorting van Nederland.

  Hij is in elk geval een man met een missie. En die missie is: zoveel mogelijk immigranten binnenslepen. Onder het motto; het kan nooit genoeg zijn. Hierna doen de netwerkeffecten de rest.

  Zijn actie is al een groot succes. Allerlei gemeenten zijn begonnen met ongehoorzaamheidsacties. Veel CDA-ers stemmen in met het Kinderpardon in hun gemeente. De media werken uiteraard enthousiast mee, want na Mauro hebben ze daar allemaal heel veel trek gekregen in nog veel meer zielige jongens en meisjes, opgenomen bij kinderarme Nederlandse gezinnen, in nog meer ‘betrokken’ leraren die graag in beeld komen om te bewijzen dat ze een goed mens zijn, in nog meer schoolvriendjes die hun emoties mogen laten zien. Mensenmateriaal als dit, het is heerlijk spul voor de media om mee te spelen en te manipuleren.

  Gisteren in Nieuwsuur wierp presentator Twan Huys zich al als agressieve actievoerder op het onderwerp, met ‘bekende Nederlanders’ en wat niet al. Hij slingerde VVD woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen zelfs een mallotige complottheorie in het gezicht, namelijk dat zij de VVD gemeenteraadsleden in het land telefonisch onder druk zou zetten om het Kinderpardon niet te tekenen. Ongetwijfeld uit de koker van Dibi. Cora van Nieuwenhuizen kon dat rustig onmtrafelen, maar Huys kon het niet opbrengen zijn excuus aan te bieden voor zijn valse insinuaties. Waarom zou hij ook. De twijfel was gezaaid. Ook met leugens valt goed actie te voeren, pardon journalistiek te bedrijven.

  We staan met dit hysterische gedoe omtrent het Kinderpardon nog aan de vooravond van een geweldige actie, die, net als destijds bij het Algemeen Pardon zal eindigen in een gevoelsgolf die door het halve land zal trekken. Kinderen, het werkt altijd. De PVV zwijgt. De VVD komt alleen met feiten. Het CDA twijfelt. Links zal zich vereend aansluiten.

  Dit gaat nog wat worden, een vertoon van walgelijke ijdelheid, retoriek en gebrek aan kennis waarmee de Nederlandse economie op de knieën gedwongen zal worden.

  Met die olijk lachende Dibi als het quasi-onschuldige boegbeeld. Gewoon. Omdat het kan. Iedereen is toch voor kinderen? En trouwens, zo houden we tegelijk onze economie draaiend. Toch?

 150. Bericht door Dame, op 27 januari 2012 om 19:14
  Vanwege de verwantschap, Assie?

  Ik heb alleen familieverwantschappen en daar zitten geen struisvogels tussen.;D

 151. Bericht door dick, op 27 januari 2012 om 19:30
  Maar verder DWDD-en, hier is ook nixxx te doen

  Als je de ogen open doet dan is er hier genoeg te doen.;) Lezen bijvoorbeeld.;D

 152. Kun jij niet nadenken met gesloten ogen? Misschien zitten er in jouw familie geen struisvogels maar zit er wel één in de familie van jouw familie…:P;)

 153. Dame 19:19

  Er zijn niet zijn geen praktisch geen kenmerken tussen een meeuw en een struisvogel, Dame. Alleen bestaat de mythe dat een struisvogel laf zijn kop in het zand steekt, bij naderend gevaar. Als we nu eens twee kenmerken uit deze mythe samenvatten: ⤽laf en kop in het zand steken⤝ dan hebben we een uitkomst: Tofik Dibi. Deze z.g. voorvechter voor ⤽kansarmen⤝ volgt een verborgen agenda om een wet (die is op gesteld door Job Cohen) doormiddel van argeloze kinderen te ondermijnen. Hij strijd niet met open vizier, om doormiddel van gefundeerde argumentatie deze wet aan te vallen, maar gebruikt hiervoor een walgelijke techniek: emotie politiek. Hij gebruikt hiervoor in zijn lafheid kinderen, want die zijn een gemakkelijk object, bij een kind breekt namelijk iedereen zijn hart. De media doet natuurlijk weer enthousiast mee, want na Mauro is het natuurlijk weer een ⤽aansprekend⤝ item van emotie journalistiek: nog veel meer zielige kinderen in beeld brengen die opgenomen zijn in kinderarme gezinnen, en ⤽betrokken⤝ leraren die maar al te graag in beeld komen, om aan te tonen dat ze zo`n goed mens zijn.

  Met in het middelpunt van de belangstelling de quasi onschuldige tronie van Tofik Dibi, die op niets anders uit is dan: electorale winst over de ruggen van deze kinderen.

 154. Wat bedoel je met dat meeuw-struisvogel betoog, VVDer? Ik vind Tofik Dibi een redelijk goed kamerlid, zeker gezien zijn leeftijd. Ik deel lang niet alle standpunten, maar hij is wel creatief en komt met nieuwe eigenzinnige ideeën, of ze nu haalbaar zijn of niet.
  Ik word vaak ook geraakt door persoonlijk leed. Ik weet wel dat het soms afleidt van groter of structureler leed, maar heb altijd de hoop dat een oplossing voor een incident door de aandacht die dat krijgt, uiteindelijk leidt tot een verbetering voor de grotere groep.

 155. -Interessant verhaal van en BIJ Peterrrr in DWDD. Zijn hart werkt nog maar voor 20% en 6 jaar geleden ofzo, was hem maar 2 jaar gegeven.

  Hij zit bij een kennis in de omgeving van Mokum. Zal ongetwijfeld gezellig zijn.

  -Ook een stel hebzuchtige klootzakken trouwens…die witte boorden criminelen in het NOS-journaal. Wel voor het eerst dat ze veroordeeld zijn in NL :D:D:D na De Neus natuurlijk

  Ben Cramer, die speelde op een feest van de ‘Eikenenontvoerders, sprak later de familie nog eens. Die vonden het alleen interessant te horen dat er daar idd ‘Eineken werd geschonken.

 156. Bericht door Dame, op 27 januari 2012 om 20:40
  Assie, gewoon logisch nadenken met of zonder geopende ogen.

  Dame, ik denk alleen maar na met geopende ogen want ik heb geen oogkleppen op. 8):)

 157. Grijpgraag graaiende egocentrische hebzucht, hoef je de link van 20:57 ook niet af te kijken

  Vier jaar voor hoofdverdachte vastgoedfraude
  »
  Jan van Vlijmen (2e van L), Olivier L. (3e van R) en Jimmy K. (R) voor de rechters.
  ANP Toegevoegd: vrijdag 27 jan 2012, 15:05
  Update: vrijdag 27 jan 2012, 19:52

  Jan van Vlijmen, de hoofdverdachte in de grote vastgoedfraudezaak is veroordeeld tot vier jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, omkoping, wapenbezit en het leiding geven aan twee criminele organisaties. Vrijgesproken werd hij van oplichting van het Philips Pensioenfonds bij de verkoop van een vastgoedproject.

  Mede daardoor kreeg Van Vlijmen drie jaar minder cel dan het OM had geëist. Daarnaast heeft hij volgens de rechtbank minder straf gekregen omdat hij goed heeft meegewerkt aan het onderzoek en eerlijk heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Ook nam hij al in een vroeg stadium het initiatief om tientallen miljoenen aan schadevergoedingen te betalen aan de benadeelde partijen.

  Miljoenen
  Ook Will Frencken werd vrijgesproken van oplichting van het Philips Pensioenfonds, waar hij destijds directeur van was. Een appartementencomplex van Philips in Amsterdam werd in 2006 via een aantal tussenstappen doorverkocht aan Fortis Verzekeringen.

  Volgens het OM verdienden Van Vlijmen en Frencken privé miljoenen aan deze transactie. De rechtbank acht het echter niet bewezen dat de twee het gebouw voor een oneerlijk lage prijs kochten en daarna doorverkochten tegen een hogere prijs. Frencken kreeg wel een veroordeling van vier jaar cel voor het vervullen van een sleutelpositie binnen een criminele organisatie.

  Werkstraf
  Oud-bestuursvoorzitter van het Bouwfonds, Cees Hakstege, kwam er vanaf met een taakstraf van 240 uur. Zijn straf viel fors lager uit dan de vier jaar cel die tegen hem was geëist, omdat hij eerder vandaag al werd vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties.

  Rob Lagaune, de opvolger van Frencken bij het Bouwfonds, kreeg 1 jaar cel. Hij werd vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Oliver L., voormalig financieel directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling, kreeg 3 jaar gevangenisstraf en voormalig accountant Eric F. 2,5 jaar.

  Drie andere verdachten kregen gevangenissstraffen tot 2 jaar en twee kregen taakstraffen opgelegd.

  De vastgoedfraudezaak, ook bekend onder de naam Klimop, is de grootste fraudezaak die ooit in Nederland is gevoerd. In november 2007 deden 600 rechercheurs en dertig officieren van justitie invallen in heel Nederland. Op ruim 50 adressen zochten ze naar bewijzen van fraude.

 158. “ik denk alleen na met geopende ogen want ik heb geen oogkleppen op”. Een zin om over te piekeren. Oogkleppen zijn niet bedoeld om de ogen te sluiten, maar om te focussen op je doel en je niet te laten afleiden door bewegingen aan de zijkant.
  De ogen sluiten kan soms ook helpen om je gedachten op een rijtje te krijgen. Een aanrader, Assie.:P

 159. Er wordt hier ook zomaar(?) een link gelegd[/url]

  Grootgraaiende & Grootfraudeurende Gauwdieven

  Maar het moge (zeker) vandaag, bekend zijn hoe het met Enstra (de financier van de onderwereld destijds) is vergaan.

 160. Bericht door dick, op 27 januari 2012 om 21:03
  Volgens mij wist Zwolse destijds een politieke partij te noemen in relatie met vastgoedfraude.

  Ik ken nog veel meer fraude maar dat gaan we toch ook niet in relatie brengen met een bepaalde partij? Er zijn nog meer klaplopers en die stemmen misschien wel op jouw partij.

 161. Dame 20:39

  Ik bedoelde niets concreets met de vergelijking meeuw /struisvogel, alleen dat er geen ⤽praktische⤝ kenmerken zijn b.v. vliegen. Allen sloot het leuk aan op de mythe van de struisvogel, “laf / kop in het zand steken”, die ik wel aardig typerend vond voor Dibi. Dat jij hier anders over denkt, het zij zo.

 162. Ja Dick, het is wat voor het eerst een fraudezaak met succes vervolgd en veroordeeld nu die van het pensioenfonds van 25 jaar geleden nog.
  En zo is er veel meer ongerechtigheid wat wel getolereerd wordt, zelfs door links en dan wel klagen?

 163. Bericht door Dame, op 27 januari 2012 om 21:06
  Een zin om over te piekeren. Oogkleppen zijn niet bedoeld om de ogen te sluiten, maar om te focussen op je doel en je niet te laten afleiden door bewegingen aan de zijkant.

  Daar weten de zogenaamde “bruggenbouwers” onder ons over mee te praten.

  De ogen sluiten kan soms ook helpen om je gedachten op een rijtje te krijgen. Een aanrader, Assie.

  Laat maar Dame want die gedachten van mij heb ik op een rijtje.:P

 164. Ben wel erg benieuwd wat er tegen die “wortelingswet” zal worden gevonden. Vooral naar de argumenten.

  De ‘wortelingswet’ verwijst naar een wetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie. ‘Gewortelde’ kinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland verblijven (of vijf jaar in het geval van alleenstaande kinderen), kunnen hiermee in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

  Tekenen op kinderpardon[/url] kan overigens nogsteeds!

 165. Kamerlid zijn is een zware verantwoordelijke baan, hoe denigrerend er hier en elders soms ook over gesproken wordt. En die jongen houdt zich goed staande, vind ik.
  Ik heb beide vogels niet met elkaar in verband gebracht, maar begrijp van Assie dat er personen zijn die kenmerken van beide in zich verenigen.;)

 166. Is dan nixxx meer (krakers)veilig >:(

  De computersystemen achter DigiD zijn kwetsbaar voor een ernstige Denial of Service Attack en moeten worden ge?pgraded. Dat meldt Logius, de overheidsdienst die DigiD beheert.

 167. Bericht door dick, op 27 januari 2012 om 21:27
  Wat bedoel je precies D.erk?

  Laat maar………. die balk is groter als de splinter, jij wilt zien wat jezelf wilt zien, sommige noemen dat door een bepaalde bril kijken en een ander haalt bv het voorbeeld van een struisvogel aan als zegt er is hier niets te doen, lees jij ?berhaupt wel eens wat een ander plaatst, ook als je het je niet aanstaat? Of gooi je er dan snel 3-4 postings overheen zodat ze niet meer in beeld zijn?

  Ga je dit weekend trouwens nog naar de Millingerplaya?

 168. Ieder mens is uniek D.erk. Neemt op zijn/haar unieke manier waar en interpreteert dat. Als jij wat aan te merken hebt op mijn…..komt ie “perceptie” (van de week geleerd ergens op internet)…. lees ik het wel. Denk dat iedereen ziet wat ie wil zien, maar weet dat je mij nooit kwalijk kunt nemen dat ik niet (naar andere argumenten) luister. Lees ook heel veel, scan het tenminste en ik geef toe dat ik dat snel kan. Vind ook niet alles interessant. Heb wel eens de opmerking gekregen dat ik in veel dingen geïnteresseerd ben. Ok, maar niet in alles. Heb bijvoorbeeld ook meestal geen zin een mening/opinie/uitleg van een stukjesschrijver helemaal uit te pluizen en van commentaar te voorzien. Ben zeker ontvankelijk voor goede argumenten. Walg van mensen die denken altijd en overal de wijheid in pacht te hebben (o.k. van Johan Cruyff kan ik het hebben). We kunnen volgens mij ook altijd leren.

  Die flauwekul over die vogels heb ik niet gevolgd, voor je het weet komt de meeuw, de adelaar, de roepieroepievogel of de roekoekoe voorbij. Gaat nergens over.

  Maar uh, hoest met je eigen zelfreflectie?

  Weekend? Moest er wel aan denken toen ik er vanmiddag langs reed. Morgenmiddag gaan we naar de Sportclub en we mochten op tijd komen en overblijven. Zondag wil ik Feyenoord-Ajax zien bij een maat.
  Later misschien?

 169. Bericht door dick, op 27 januari 2012 om 21:57
  Maar uh, hoest met je eigen zelfreflectie?

  Volgens het NIFP prima, dus hoef je je daar geen zorgen om te maken

 170. Toch niet, ook goed en met dank aan Meurders?

  Veel langstudeerders niet beboet
  »
  Halbe Zijlstra
  NOS.nl vrijdag 27 jan 2012, 21:59
  Update: vrijdag 27 jan 2012, 22:06

  Een grote groep langstudeerders krijgt toch geen boete als ze twee jaar over hun masteropleiding doen. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs gezegd in het tv-programma De Ombudsman.

  Het gaat om studenten die vorig jaar van een hbo-opleiding overstapten naar een universiteit. Door een administratieve fout telde de premasteropleiding die ze daarvoor moesten volgen mee als onderdeel van de master. Daardoor hadden ze nog maar één jaar over om hun tweejarige masteropleiding af te ronden.

  De dreigende boete, die kan oplopen tot 3000 euro, leidde tot veel onrust onder de studenten. Door ziekte, nevenactiviteiten of doordat ze geen stageplek konden vinden, kampte een groot aantal studenten al met studievertraging.

  Dupe
  Twee weken geleden liet de staatssecretaris nog weten geen uitzondering voor de getroffen studenten te willen maken. Nu is hij toch overstag gegaan en garandeert dat de studenten geen boete hoeven te betalen.
  “De student is niets verwijtbaar en mag dus ook niet de dupe worden”, zei hij.

  Volgens Zijlstra ligt de fout bij de universiteiten en moeten zij de boete compenseren.

  =56133&cHash=ab5a10847392fe4e72960d8b0eb04cc4]

 171. Whoehahahahahahaha commentaar overbodig:D:D:D

  ‘Haagse PVV verzon klachten voor zwartboek verkeer’.

  Het zwartboek dat de PVV in Den Haag heeft gemaakt over de verkeerssituatie in de stad, is volgens bronnen bij de fractie deels verzonnen. De partij riep Hagenaars op klachten te sturen naar een speciaal e-mailadres, maar bij gebrek aan respons is de fractieleden en medewerkers van de PVV tot twee keer toe gevraagd zelf klachten te fabriceren.

  Dat blijkt uit e-mails die binnen de PVV-fractie zijn rondgestuurd. ‘We hebben vandaag nog een aantal klachten over het Verkeerscirculatieplan nodig’, staat erin. ‘Ieder een aantal klachtjes typen. 10 minuten werk.’

  Gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Richard de Mos erkent dat de oproep is gedaan, maar zegt dat die van een fractiemedewerker kwam die daarvoor een reprimande heeft gekregen. ‘Het is gebeurd, maar de medewerker heeft er behoorlijk van langs gekregen want dat kan natuurlijk niet.’ Volgens De Mos zijn alle klachten in het zwartboek authentiek. De medewerker is niet ontslagen.

  Fijnstof
  Met het verkeerscirculatieplan heeft de gemeente Den Haag de binnenstad autoluw gemaakt, om de uitstoot van fijnstof terug te dringen en fietsers en wandelaars meer ruimte te geven in het centrum. Het verzet ertegen is een van de speerpunten van de Haagse PVV-fractie. Ondernemers zouden eronder lijden, en nooddiensten zouden niet snel genoeg meer ter plekke kunnen zijn.
  Om munitie tegen het plan te verzamelen, opende De Mos in maart 2010 een meldpunt voor klachten. Uit de e-mails blijkt dat PVV-gemeenteraadsleden en medewerkers werden opgeroepen zelf klachten in te sturen, een praktijk die volgens bronnen bij de partij normaal werd gevonden.

  Zuig wat uit je duim
  ‘Menschen’, luidt een aanhef, ‘Gelieve even een aantal mailtjes met klachten over het VCP te sturen naar VCP_kapnah@hot­mail.com. We hebben klachten nodig!’ Daaronder worden zestien ‘getroffen straten’ opgesomd in Den Haag, waarover de klachten moesten gaan. ‘Zuig wat uit je duim! Dank dank dank dank dank dank dank dank.’ De Haagse gemeenteraadsfractie van de PVV raakte eind vorig jaar in problemen, toen twee raadsleden uit de partij stapten. De twee, Arnoud van Doorn en Marjolein van de Waal, begonnen onlangs hun eigen partij Onafhankelijk Den Haag. Ze hekelen de omgangsvormen binnen de Haagse PVV-fractie, en het gebrek aan wil tot samenwerking met andere partijen.

  De Mos zegt dat het uitlekken van de e-mails onderdeel is van een lastercampagne. ‘Ik werk met bloed, zweet en tranen voor deze stad, ik ben niet mr. Perfect maar de klachten over het verkeersplan kloppen als een bus. Er wordt met modder gegooid.’
  Fractievoorzitter (en voorzitter van de senaatsfractie) Machiel de Graaf bagatelliseerde de problemen in de fractie eerder, in een interview met het Algemeen Dagblad: ‘De PVV is juist een heel hartelijke club

 172. Omdat het onderwerp en de interviewer (natuurlijk ook met zijn belangen) hier zijn besproken…..ook de ‘Youp van de week’ voor de gelegenheid:

  Krijg de pip

  Soms zit ik op een middag slap te zappen en val ik in een RTL-programma dat over Beauty gaat. Zo??n programma wordt altijd betaald door de kliniek van een dokter die veelvuldig aan het woord komt. Hij vertelt dat borstimplantaten absoluut niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Sterker nog: voor je mentale gesteldheid is het juist heel goed. Je wordt zoveel meer vrouw door zijn siliconenbubbels. Vervolgens zie je de gladjakker snijden in een jonge caissi?re en er doodeng plastic spul in proppen. Daarna komt het kassaschaap blaten dat ze zich met de grotere cupmaat veel zekerder voelt bij de C1000 en dat ook alle klanten heel enthousiast reageren. Vaak zit er ook nog een moeder naast. Die is doorgaans ook heel blij. Later zie je zo??n meisje nog wel eens terug in een consumentenprogramma.

  Uit haar ene tiet komt gifgroen, fluorescerend vocht en de andere hangt heel droef, half leeg naast haar navel. De dokter woont inmiddels op de Seychellen. Op de een of andere manier heb ik met neptietdames geen medelijden. Je bent toch een intens domme muts als je om cosmetische redenen een bol plastic in je lijf laat naaien. Eigenlijk is het wel grappig dat de zooi massaal is gaan lekken. Mij bevalt het op de een of andere manier wel. Nu gaat het gerucht dat die Pipfabriek de PVV sponsort en dat Hero en zijn waterstofperoxidevriendje daarom geen Kamervragen stellen over deze kwestie. Zo schijnen de grote jongens uit de vastgoedfraude jaarlijks ook grote bedragen aan die partij over te maken. Geld dat gejat is uit pensioenfondsen. Het pensioen van Henk & Ingrid. Dus indirect stort dit symbolische setje geld in de partijkas.

  Zijn ze vast blij mee. Of het waar is van die Pipfabriek en die vastgoedmaffia? Het is een gerucht, een roddel, een achterklapje. En bewijs het maar eens. Als ik Hero Brinkman was zou ik onmiddellijk openheid van zaken geven. Dit soort vuige praatjes wil je niet. De wapenindustrie wordt trouwens ook genoemd. Net als de milieumaffia. Eerlijk is eerlijk: ik kan het niet bewijzen. Ik hoor het ook maar in de kroeg. Maar daar geldt wel als regel: waar bier is is vuur. Wel interessant dat Hero en zijn geblondeerde voorman niet willen vertellen hoe het zit met de schenkingen aan hun partij. Iedere stumper die asiel aanvraagt moet zevenduizend kilo papier bij zich hebben en die papieren moeten door honderden plaatselijke woestijnautoriteiten getekend en gestempeld zijn. Bij de minste geringste twijfel blijft de grensboom dicht.

  Maar als je Hero en die blonde vraagt om gewoon even aan te tonen hoe ze aan hun geld komen dan beginnen ze te briesen en te steigeren. Het leukste zou het natuurlijk zijn als binnenkort blijkt dat het partijkapitaal van de PVV systematisch bij elkaar is geroofd door gewelddadige scootermarokkaantjes. Zou ik intens grappig vinden. Een kern van waarheid schijnt er trouwens wel in te zitten. Heb ik gehoord. Ook in de kroeg, maar toen was het al heel laat. Ondertussen gaat het niet goed met de PVV. Ze hebben nog even de makke Frits Wester misbruikt. Hij mocht zomaar opeens de blonde voorman interviewen. Of er afgesproken was dat Frits geen kritische vragen zou stellen weet ik niet. Laten we het er op houden dat Frits gewoon zijn middag niet had. Mensen en geld. Blijft een grappige combi.

  Las gisteren in de krant over de oud-decaan van de TU Delft, die nog meer declareerde dan het hele college bij elkaar. Een vakantievilla van een dikke 13.000 euro, een huurauto van 2800 en voor bijna zesduizend euri aan tickets. Allemaal betaald. Geen cent geweigerd. Tussen maart en mei mag ik in Delft de professor uithangen. Ik doe deze weken inspiratie op voor die schnabbel en groet u vanuit een zonovergoten Bonaire van waaruit ik doorreis naar??de Seychellen

 173. Dick.

  Van zulke gasten gaat ons hele mooie land naar de filistijnen.
  Heb het hier al vele vele malen aangegeven hoe smerig en corrupt de vastgoed wereld in elkaar zit,en hoe ze elkaar dekken bij het toe eigenen van mega bedragen die in miljoenen euroos per persoon hebben plaatgevonden.
  Het is echt de moeite waard om je eens in de dossiers en verslagen van deze vastgoed fraude zaak

 174. Maar niet alle PVV-stemmers zijn fout. Velen zijn zoekende en ontevreden (over uiteenlopende dingen). Houden van Jip & Janneke-taal. Anderen houden weer van chockeren. We hebben er een paar in de vriendenkring. In de kennissenkring ook, bleek afgelopen zaterdagavond weer, waar ik gewoon 1/3 niet-PVVer was. Goeie, gezellige en ook vrolijke gesprekken gehad.

  Maar in dat kader zit wel een stelletje idd. Daar wou Geert (met Pim de LPF nog op het netvlies) nog zo voor waken 😮

  Bedankt voor de tip: dossiers en verslagen, maar ben aan iets vrolijkers toe.

 175. Dick.

  Te verdiepen,en je staat versteld wat voor namen je tegen komt en een saillant detail is dan ook dat die veelvuldig uit dezelfde gekleurde en getinte club komen.

  Klein voorbeeldje dat de grote Harry Men(ch)s ook daar in voorkomt en een getraceerd is met een spookfactuur van 1,5 miljoen euro( en betaald) bij 1 van de hoofd verdacht.

  Tries is het om gisteren te horen dat dit pas een topje van de ijsberg is en er nog onderzoeken lopen in de vastgoed/bouw wereld.

 176. Dat ben ik helemaal mee eens Dick,ook ik heb kennisen die op de PVV gestemd hebben uit onvrede en ja ook zoekende.Maar zie ook dat er gelukkig ook weer tegen de PVV keren,omdat ze ervaren dat die club helemaal niets kan of wil aanpakken.
  Velen zijn het hoofdoekjes en moslim.emigratie getetter meer dan zat.

  En dat zijn
  dan ook weer positieve ontwikkelingen.

 177. Wie kan mij vertellen waarom een afgeleefde, uitgezakte, bijziende, ranzig grofgebekte man van middelbare leeftijd met de naam Joep, gezien wordt als het summum van artikeltjes (columns) schrijver? Het gehandicapte gehanteerde concept is zo ranzig en simpel, dat de weggehoonde artikeltjes op GeenStijl als stichtelijk aan gemerkt kan worden: ***Zoek elke week een bepaalde actuele doelgroep, en zorg er voor dat deze inhoudloos doormiddel van de meest gore platvloerse schuttingwoorden binnen het kader van een vooraf afgesproken aantal letters geschoffeerd worden.***

  Maar één maal in de week is het Joep tijd! Dan is het lachen voor een bepaalde groep, die de rest van de week op woorden andere mensen de maat nemen en zich voordoen als het ⤽ethisch⤝ geweten van Nederland. ⤽Onze⤝ Joep is van Katholieke huize, zou deze uitgerangeerde cabaretier (en mislukte columnist) niet gewoon in het klooster kunnen gaan om een tuchtig en vroom leven te kunnen leiden? Maar ja, tegenwoordig is dat ook geen optie, die kloosters zitten al vol met mensen die zelfs in kinderdagverblijven niet meer aan het werk komen, en die ook geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Het hele gedonder heeft een voordeel, je bent blij dat het maar één maal in de week is.

  ⤽De naam Joep is authentiek, Youp is misselijke ijdelheid.⤝

 178. Of ik Joep ken,??. jazeker, anders had ik hier geen ⤽ODE⤝ 😮 aan hem besteed. Maar of we nog behoefte aan deze ⤽vieze oude man⤝ hebben, dat vraag ik mij af. Joep is een beetje de feeling met deze tijd kwijt geraakt. Gelukkig voor hem, heeft hij nog wat publiek met dezelfde kwaal.

 179. Dame 20:26

  ***Het is toch een zogenaamde BN-er?***

  Je bedoelt die dikke kale Amsterdammer die niks kan, niks te zeggen heeft en dat plat brengt. Hoe heetie nou? 😉

 180. ordijoep, die iedereen afz*ikt en nietsontziend is in zijn grappen, maar die gaat mekkeren zodra er over zijn eigen penopauze-acties geschreven wordt.:)

 181. ***Hoop dat de VVD-er op het andere lijntje nog ff doorgaat met zijn frustratie. Dan ben ik ook al wel blij met digitale krabbels.***

  Neus ik even op het chat-log, waar ik verder niet op schrijf, wat kom ik tegen, mijn nick-name. Daar ⤽beschuldigd⤝ het meest gefrustreerde menneke (Dick) van WLZ mij van frustratie. 🙂 Laat ik je uit de droom helpen frusto, ik zit achter het scherm met een ongekend plezier jou en nog een persoon elke keer weer op de kast te jagen. Op elk artikeltje van mij reageer je met een waterval van tegen reacties, waarbij binnen de kortste keren geen anker of touw meer aan vast te knopen is. Maar dat is typerend voor frustratie. 🙂

  Maar zoals ik al eens eerder aangegeven heb, stop niet met het ongecontroleerde om je heen ⤽slaan⤝. Voor de bladvulling en voor mijn plezier wil ik je niet missen. 😀

 182. 🙂 een eer om me “gefrustreerd menneke” te laten noemen door de zichzelf schromelijk overschattende vvd-er die niet alleen teleurstelling zal kennen omdat ie zijn doel niet zal bereiken. Altijd beter dan door iemand die echt in mensen geïnteresseerd is. Op verzoek kunnen we het daar nog wel eens over hebben. Maar ik praat natuurlijk liever met een aardig mens met humor. Is er nixxx politieks te melden?

 183. Oh ja die Joep…nou ja voor de 4e keer dan maar. topcartoonist[/url] :D:D:D

  Sommigen vonden Youp sexistisch hahaha, niet naar Paolo de Leeuw gekeken zeker net….maar goed dat er nog vrouwen als Monique van de Ven zijn….en de vrouwen hier in de omgeving. Je zou bijna denken…..nee, zo weiger ik te denken. Er zijn immers ook veel kerels zonder humor.

 184. Ja het is me wat met Joepie`s penopauze. Wordt penopauze niet omschreven al de laatste ⤽stuiptrekking?⤝ 😉

  Joepie compenseert de penopause nu met de Playboy en platvloers taalgebruik, nu JoepieP*nis alleen nog maar zijn bebrilde koppie omhoog kan houden. Ik zie hem zo staan voor de spiegel, in zijn hoofd klinkt het stemmetje dat roept??..58??..58 jaar! Hij probeert het weg te drukken, maar het gevoel van onbehagen blijft. Hij wordt en beetje chaggie en futloos met een buik die nog verder zakt over zijn Joepie.
  Maar hij voel zich een man van 25, (nu citeer ik Koot en de Bie); ⤽ ik spuit van drie hoog een volwassen man van de brommer⤝. Maar dat is een lachertje Joepie, ze moeten nu namelijk een slabbertje om je nek hangen, er wordt nu namelijk niet meer gesp*ten, er wordt een beetje gekwijld. Joepie moet berusten in het feit dat hij geen ⤽jonge god⤝ meer is, hij moet nu stiekem blauwe pilletjes kopen om een illusie in stand te houden.

 185. Wat zou je bijna denken? Kom maar op, Dick. De vrouwen hier op het log die niet houden van de walgelijke wijze waarop Youp de ellende van vrouwen met een lekkend pipimplantaat beschrijft, zijn iig volgens jou niet mooi en sympathiek, bevinden zich niet in jouw omgeving, hebben geen humor. Kom maar op, er kan nog wel een kwalificatie bij.8)8)

 186. Joep Bertrans is zeer succesvol cartoonist, 4x gelinkt hier, maar niets voor humorloze egocentrische zuurpruimen met gebrek aan aandacht.

  Datzelfde geldt voor Youp van ’t Hek (heeft overigens ook een zeer getalenteerde broer in Tom) al een jaar of 30-40 ’s lands populairste cabaretier. Overal en altijd, vaak meerdere keren, stijf uitverkocht.

  Sinds begin jaren ’90 supergoed columnist in het NRC….wekelijks! Hij is zo slim om de columns gewoon te bundelen. Ook deze boekjes verkopen bijzonder goed. Maar die hoef ik dus als fan niet aan te schaffen 😉

  Kritiek? Tuurlijk wel, niemand is volmaakt. Dat ie in zijn laatste show, verder heel goed!, zoveel vloeken nodig had vond ik minder. Wel complimenten dat ie zo’n tof wijf aan de haak heeft geslagen.

 187. Gister 21:57 antwoordde ik D.erk o.a.

  Heb bijvoorbeeld ook meestal geen zin een mening/opinie/uitleg van een stukjesschrijver helemaal uit te pluizen en van commentaar te voorzien. Ben zeker ontvankelijk voor goede argumenten. Walg van mensen die denken altijd en overal de wijheid in pacht te hebben (o.k. van Johan Cruyff kan ik het hebben). We kunnen volgens mij ook altijd leren.

  Uitpluizen en van commentaar voorzien is toch gelukt vandaag….de steen heeft de vijver nogal in beweging gebracht: heerlijk!

 188. Komt door te weinig licht op ’t toetsenbord….dacht ff dat ik op t chatlog zat. Maar past wel in een dag als vandaag: niet over politiek op t pollog….eens kijken.

 189. Dit opvallende protest, is misschien wel een mooie afsluiter van deze heerlijke (digitale) zaterdag.
  Protest tegen de armoede in de wereld, kan het beeldendst…uitgekleed![/url]

 190. Jolande Sap vindt dat de PvdA teveel naar de SP beweegt. Kan ze dan niet even langs Job gaan, en zingen:

  Job waar is m’n stekker, Job waar is m’n doos
  Waar is m’n stekker gebleven
  Ik moet ‘m hebben als ik naar Emiel toe ga
  Ik zag ‘m net nog leggen in de la la la la la la
  Job waar is m’n stekker, Job waar is m’n doos
  Waar is m’n stekker gebleven
  :D:D:D:D:D

 191. Dat zijn pittige kwalificaties voor de mensen die niet houden van humor over de rug van mensen die in de sh*t zitten. We zitten hier op het pollog, dus maak ik het politiek: past dit in je politieke wereldbeeld? Ikzelf zou eerder denken – sorry VVDer – dat het eigen schuld, dikke bult idee meer in het liberale gedachtengoed thuishoort.

 192. Bericht door dick, op 28 januari 2012 om 22:35

  En dan noem jij mij en oproeikraaier Hmmmm

  Maare heren ik heb er van genoten, VVD`er was sk?rp :D:D:D

 193. Sorry, VVDer, zei ik toch.;) Ik wilde de discussie ‘politiek’ maken. Wat Youp eigenlijk zegt is dat mensen de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun fouten en deze niet moeten afwentelen op de maatschappij. Klinkt toch liberaal, of niet? De vunzige wijze van presenteren daargelaten.

 194. Iig komt lachen om de ellende van anderen mij niet bijster sociaal-democratisch over, dus ook zonder de link naar de liberale visie, begrijp ik Dick niet. Of zou het aan zijn leeftijd liggen? Ook in de midlifeblues beland?:)

 195. Dame het is bijna 12 uur, VVD`er neemt pauze (zonder peno 🙂 ) hij gaat stappen. Als je zover bent: slaap lekker en morgen gezond weer op!

 196. Jolanda Sap doet het niet heel erg goed. Heeft van Femke nu al 2x publiekelijk een tik op de vingers gekregen. Dit weet iedereen natuurlijk nog Kunduz via de achterkamers. GL moet zich natuurlijk positioneren. Iedereen weet dat er binnen de PvdA ook plaats is voor mannen als Samsom. Voor sommigen zullen bepaalde sociale onderwerpen hen een beetje naar de SP doen hellen. Anderen denken er weer net iets anders (groener of dierenwelzijnerig —van Dekken bijvoorbeeld—-) over. Gelukkig maar dat niet iedereen hetzelfde is en in dezelfde richting denkt. 1 van de charmes van een brede volkspartij.

  Hier staan ook aardig wat sociale onderwerpen in, waar ze het samen over eens zijn

  confronteert de media Sap hier niet mee? En ja, natuurlijk zullen ze wat sommige onderwerpen betreft, meer naar D’66 neigen. Hoe staan ze in het Neo-Liberalisme? Tijdens de afgelopen GL-bijeenkomst is mij trouwens ook duidelijk geworden dat ze daar ook lang niet allemaal dezelfde richting op denken. Maar Pvda/SP/GL hebben al een akkoord op belangrijke zaken 😀

 197. 😮 Derk: Je leest wel snel iets anders als synoniem voor aanzet

  “aanzet” (lees kogel)

  Je zou zo bij Boulevard, Privé of de TeleTroepToeTerT kunnen werken.

 198. Idd

  Bericht door Dame, op 28 januari 2012 om 23:29
  Ik denk sowieso dat elke lust hem wel zal vergaan als hij Youp’s tekst visualiseert

  cosmetische kunst, nep, opgespoten (Linda de Mol, Monique van de Ven, Amerikaanse toestanden), opgestopt….bijzonder lustafbrekend wat mij betreft. Zijn we het hier ook weer over eens geworden.

 199. Dibi stunt met protestfilm kinderpardon op Twitter

  De juf houdt van een boterham met pindakaas en banaan. De kinderen in haar klas mogen ook zeggen waar ze van houden, maar kennen alleen de stempel die hen wordt gegeven: Gelukzoeker, profiteur, of een fraudeur. Zo begint het protestfilmpje van Tofik Dibi die hij zondagmiddag de wereldpremi?re had op Twitter. Daarmee wil hij het kinderpardon kracht bij zetten om kinderen zoals Mauro Manuel in Nederland te houden.
  In het onderschrift schreef Dibi:
  “Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het meisje. Dat zijn de kinderen die ons land moeten verlaten. Zij horen hier, vinden nu al ruim 100.000 mensen. Geef deze kinderen hun naam terug, laat ze hier blijven.”
  Afgelopen week bleek dat inmiddels 100.000 mensen het kinderpardon steunen. Verschillende burgemeesters zullen binnenkort bij minister Gerd Leers (Asielbeleid) aandringen op clementie voor asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen.
  Vorig jaar december zette Dibi een petitie online met steun van bekende Nederlanders om jongeren zoals de Angolese jongen Mauro Manuel in Nederland te houden. Dit zogeheten ‘kinderpardon’, waaronder inmiddels honderdduizend handtekeningen staan, werd Dibi aanvankelijk niet in dank afgenomen. Volgens PvdA en ChristenUnie is steun uit het land zeer welkom, maar gaat het uiteindelijk toch om het draagvlak in het parlement.

  43 seconden
  http://www.youtube.com/watch?v=iBwiQrQl-Lk&feature=player_embedded

  Hier zou je kunnen tekenen
  KINDERPARDON

 200. 2 SP-berichten zo voor ’t grijpen:

  Populariteit SP stijgt verder
  Maurice de Hond: Record aantal ondervraagden verlaat PVV

  Buitenhof:

  SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil een parlementaire enquête naar de misbruikschandalen bij de rooms katholieke kerk. Nu twee commissie-onderzoeken zijn afgerond is het volgens haar nu tijd dat er ook wordt gekeken naar de rol van de overheid. Ze heeft geen twijfel aan de onafhankelijkheid van de afgeronde onderzoeken, maar er zijn vragen blijven liggen. “De kerk heeft geprobeerd de politiek te beïnvloeden en daar moet naar gekeken worden.⤝

  “Het is een interessante vraag om te kijken of de overheid wellicht bewust enige afstand heeft gehouden omdat er in de kerk het canoniek recht is en de kerk op die manier heeft kunnen zeggen: ??Wij regelen dat zelf.?? Op die manier kan het zijn geweest dat er voor justitie geen plek is geweest om in te grijpen”, zei ze zondagmiddag bij Buitenhof.

  Ook is in de afgelopen onderzoeken volgens haar geen oog geweest voor mishandeling en de rol van vrouwen. Ze wil het onderzoek breed opzetten om tot de bodem te gaan waarom zo lang en wijdverbreid door niemand eerder is ingegrepen.

  Gesthuizen verwacht grote steun voor een parlementaire enquête. Volgens haar kan daarmee het probleem worden verholpen dat veel zaken niet meer te bewijzen zijn doordat dossiers vernietigd zijn.

  “Met zo’n onderzoek kunnen mensen namelijk onder ede worden gehoord. Zo kunnen de feiten volgens haar alsnog boven tafel komen.”

 201. Ja Dick ik heb het gelezen;

  Volgens onderzoek van De Hond haalt de SP vooral kiezers weg bij de PvdA. 32 procent van de PvdA-kiezers in 2010 zegt nu SP te zullen stemmen. Omgerekend zijn er volgens De Hond 10 zetels van de huidige winst van de SP in de peiling afkomstig van de PvdA.

 202. Wat een walgelijke marketingstunt van de gluiperd Tofik Dibi ⤽GroenLinks zet kinderen in voor Kinderpardon.⤝ Wat is het geval, de ⤽meelevende⤝ streber Tofik Dibi heeft een filmpje gemaakt waarin voorgeprogrammeerde kinderen in en schoolklasje hun zegje mogen doen over het ⤽Kinderpardon⤝. Kinderen die nog nooit gehoord hebben van politiek, en tot nog bezig zijn met kind zijn, worden door het politiek bijeengeraapte zooitje van GroenLinks in gezet ter promotie van hun ⤽idealen.⤝ Hoe ver kun je zinken.

  Komt hier weer het aloude ⤽ideaal⤝ naar boven van de fusieclub van oud communisten, die in het verleden kinderen gebruikten ter promotie van ⤽DE PARTIJ!⤝ Kinderarbeid, kindsoldaten, kindermishandeling om enige misstanden te noemen, we maken ons hard om dat bestrijden, maar ten faveure van GroenLinks en de schijnheilige Tofik Dibi is blijkbaar alles geoorloofd. Het wordt hoog tijd dat er een algeheel verbod komt op het verachtelijk promoten van een politiek statement doormiddel van kinderen. Een verachtelijk instrument, dat in het verleden ingezet is door meerdere partijen.

  Een ieder staat het vrij om een mening te hebben over het ⤽Kinderpardon⤝, de voor en tegenstanders hebben beide hun ⤽doorslaande⤝ argumenten, maar ⤽strijd⤝ met de mogelijkheden die ons staatsbestel toelaat. Van deze manier van (emotie) politiek bedrijven wordt ik onpasselijk.

 203. @ Derk, tussen de extreme SP en de progressieve volkspartij PvdA schommelt het vaker in de peilingen. Maar dat veel mensen van het ene extreme in het ander schieten, vind ik 😮

  We liepen net ff, heb Harold nog gegroet. :D:D:D

 204. Maak je over mij geen zorgen Dick. Vrijheid / blijheid! Op het moment dat jij een nachtmerrie had over je vergevorderde midlifecrisis, was deze ⤽jonge man⤝ bezig met zaken waar jij alleen nog maar over kan dromen. 🙂

 205. Gelukkig VVD-er Vrijheid/Blijheid heb ik ook hoog in ’t vaandel staan. Ook essentieel in een relatie. Sommigen leggen de lat zo apart voor zichzelf, dat ze slechts alleen door het leven zouden kunnen. Er zijn er ook nog, van dat slag, die niet eens onder een baas kunnen werken.
  Tja, zo legt iedereen “vrijheid” anders uit. Gelukkig mag dat, als je er maar gelukkig mee bent.

 206. Lees nu pas verder, ik zou een nachtmerrie hebben gehad 😮 Vertel…

  Maar ik weet nu nog niet of er vannacht nog wat moois liep en of je wat versiert hebt. Ach, je hebt (net als “vrijheid”) open en open.

 207. ***Denk je dat VVD-er mooi is, Dame?***

  Geverderie Dick! Zoiets vraagt een ⤽man?⤝ toch niet aangaande een man, zelfs niet aan een vrouw.
  Hormonenhuishouding van slag? 🙂

 208. Kun je niet lezen VVD-er 😮 Zal mij jeuken…

  Bericht door dick, op 29 januari 2012 om 16:57
  VVD-er liep er nog wat moois vannacht?
  Bericht door Dame, op 29 januari 2012 om 17:02
  Wat een vraag, VVD`er liep er toch!
  Bericht door dick, op 29 januari 2012 om 17:04
  Denk je dat VVD-er mooi is, Dame?

  Haha mijn opvatting van “open” is gelukkig echt heel anders.

 209. Maar wat mij opvalt dat het akelig stil blijft over de walgelijke marketingstunt van gluiperd Dibi, of zijn jullie het allemaal eens met jullie ⤽linkse⤝ danspartner?

 210. 17:32 heb ik wat gemist of bedenk je k..tsmoesjes omdat je hier

  VVD-er liep er nog wat moois vannacht? Of alleen maar zitten skieren achter glazen alcohol

  nixxx over durft te zeggen? Hahaha VVD-er zegt me genoeg…..

 211. Wij willen een kinderpardon.Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het meisje. Dat zijn de kinderen die ons land moeten verlaten. 14 jaar oud, 10 jaar in Nederland. 9 jaar oud, 8 jaar in Nederland. 13 jaar oud, 13 jaar in Nederland.

  Als wij niks doen, ligt hun toekomst in Irak, Afghanistan, Eritrea, Angola. Landen waar ze de taal niet van spreken, waar ze niemand kennen, waar ze vreemden zijn. Wij laten dit niet gebeuren. Deze kinderen horen hier. Wij willen een kinderpardon. Wij willen ze uit onzekerheid halen en welkom heten in hun land. Daarom deze hartenkreet.

  Minister Leers, doe niet zo kortzichtig. Laat zien dat Nederland groot kan zijn. Of het er nu 20 of 2.000 zijn, deze kinderen horen hier. Geef ze de kans om een mooie toekomst in Nederland op te bouwen. Geef ze de kans om mee te bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland. Geef ze een kinderpardon!

  Angela Groothuizen, Marco Borsato, Paul de Leeuw, Khalid Boulahrouz, Jörgen Raymann,
  Humberto Tan, Jan Mulder, Anna Drijver, Patrick Lodiers, Thomas Acda, Filemon Wesselink,
  Manuel Broekman, Vincent Bijlo, The Opposites, Appa, Hanneke Groenteman, Eric Corton,
  Margriet Eshuijs, Daphne Bunskoek. Peter van der Vorst, Tanja Jess, Hind, Georgina
  Verbaan, Peter R. de Vries, Waylon, Halina Reijn, Nasrdin Dchar, Jolande Sap en Tofik Dibi.

  Heb overigens minstens evenveel vertrouwen in het wetsontwerp dat PvdA en CU voorbereiden…de wortelwet.

 212. VVD`er, ik hou ook niet van het inzetten van kinderen voor de eigen politieke overtuigingen. Sommige kinderen hebben een sterke eigen mening en mogen die best laten horen. Niettemin hoor je vaak de stem van vader,moeder of schooljuf er doorheen. Je kunt wel praten met kinderen over actuele politieke onderwerpen en soms komen dezeonderwerpen heel dicht bij de directe belevingswereld van kinderen (als een klasgenoot uitgezet dreigt te worden bv), maar je moet toch blijven proberen niet te indoctrineren. Hoe lastig ook. Hoe zou jij onafhankelijk denken bij kinderen stimuleren?

 213. Dick 17:36

  ***VVD-er liep er nog wat moois vannacht? Of alleen maar zitten skieren achter glazen alcohol***
  ***nixxx over durft te zeggen? Hahaha VVD-er zegt me genoeg…..***

  Moet ik mijn escapades van de afgelopen nacht op het log zetten, Dick? Het is toch al niet zover met je, dat achter je scherm zit te kicken op ⤽uitspattingen⤝ van iemand anders?
  Ik vraag toch ook niet aan jouw, of je de afgelopen nacht ⤽lekker:) ) geslapen hebt?

  Voor zulke behoeften moet je verder zoeken op internet.

 214. “Maar wat mij opvalt dat het akelig stil blijft over de walgelijke marketingstunt van gluiperd Dibi, of zijn jullie het allemaal eens met jullie ⤽linkse⤝ danspartner?”

  Mevrouw Dame wacht sinds 17.45 uur op antwoord,VVD`er.
  8)

 215. Bericht door Dame, op 29 januari 2012 om 17:45

  Oké Dame, dan zijn we het over de misgeboorte van deze marketingstunt met elkaar eens.

  Ik kan mij geen kinderpsycholoog noemen, en opvoeden van kinderen is/was totnogtoe ook niet aan mij besteedt.
  Maar ik ben gelukkig in het bezit van een normaal gezond verstand, waar de seinen op rood springen, wanneer kinderen gebruikt worden voor oneigenlijke zaken. Natuurlijk heeft het invloed op kinderen wanneer een vriendje of vriendinnetje
  uit hun klas uitgezet dreigt te worden. Maar ik ben er vast van overtuigd dat deze invloed sterk wordt aangewakkerd door oneigenlijke factoren buiten hun belevingswereld. De getoonde kinderen in het filmpje zijn in de leeftijd tussen 7 en 9 jaar, die van de problematiek van immigratie misschien zijdelinks iets meegekregen hebben van hun ouders/opvoeders, maar nu door diezelfde ouders, gestimuleerd door Tofik Dibi ingezet worden voor een politiek promotiefilmpje. Het door jou aangevoerde ⤽onafhankelijk denken⤝ lijkt mij op die leeftijd nog een brug te ver, daar deze kinderen nog in een te prille opvoedfase zitten, die praktisch volledig afhankelijk van de door de ouders/opvoeders aangegeven richting. Waar op zich niets mis mee is, maar het zou de ouders van de kinderen uit de film sieren, dat zich niet meer laten gebruiken voor misselijk makende politieke promotie.

 216. Verschuil jij je weer als zo vaak achter een ander, Dick? Kom zelf eens met een onderbouwde reactie op deze marketingstunt, of ben jij het eens met het inzetten van kinderen voor ⤽politieke productpromotie?⤝ 😮

 217. De gedachte dat onafhankelijk denken voor 7- 9 jarigen een brug te ver is, is een misvatting. Mijn kinderen hebben mij destijds regelmatig verrast met denkbeelden waarvan ik niet wist waar ze het vandaan haalden. Iig ook niet van school. Misschien zul je dat zelf ook ooit ervaren. Het kan wel, maar je ziet evenzo vaak please- en papegaaigedrag.

 218. Uitzonderingen bevestigen de regel, Dame. Maar je wilt mij toch niet aanpraten dat kinderen in de leeftijd tussen 7 en 9 jaar zich ⤽druk⤝ maken over politiek/immigratie en aanverwante problematiek? Deze leeftijdgroep heeft zo zijn eigen ⤽probleempjes⤝ die ze op een niet onmiskenbare wijze naar voren brengen. Het is zoals jij stelt 99% papegaaiengedrag, aangewakkerd door ⤽misbruikende⤝ externen. En daar is de ⤽ouder⤝ ervaring niet bij nodig, met observatie kom je heel ver.

 219. Ik weet niet hoe oud je bent, VVD`er, maar toen ik die leeftijd had was er nog geen Jeugdjournaal, geen kinderkrant zoals Seven Days en natuurlijk ook geen internet en sociale media. Daardoor worden kinderen op jongere leeftijd geconfronteerd met allerlei actualiteiten. Annie M.G. Schmidt zei eens dat “vroeger” meisjes van 12-15 jaar haar liedjes meezongen en “tegenwoordig” (ook al weer tig jaar geleden), meisjes van 7-10 jaar. Kinderen zijn veel wijzer geworden en misschien wel minder “kind” dan vroeger.

 220. Dame we dwalen af van het onderwerp, we discussiëren niet meer over het ⤽oneigenlijke⤝ gebruik van kinderen voor eigen gewin, maar over het verstandelijk ⤽vroeg rijp⤝ zijn van kinderen. Ik denk dat dit niet uitgangspunt was. Waar we het blijkbaar wel over eens zijn, is het walgelijke gebruik van kinderen voor ⤽politieke⤝ promotie. Laten we het hier naar bij laten, want de interesse van de rest van de reageerders ligt schijnbaar niet bij dit onderwerp, of ze zijn te angstig (bepaalde reden?) om hier op in te gaan.

  Wat mijn leeftijd betreft:een onsje meer als midden jaren zeventig. ;D

 221. Moet ik mijn escapades van de afgelopen nacht op het log zetten, Dick? Voor zulke behoeften moet je verder zoeken op internet.

  Met een welhaast aan paranoïde grenzende angst….voor “mensen” en “openheid” o.a., beweegt VVD-er zich (al jaren?) over het onvolprezen WebLogZwolle.
  De controlfreak zeker voor wat betreft privé en zakelijke gegevens op het www skreeuwt ineens, vanuit het diepe: “A” …. lazen we immers gister niet dat meneer (?) ging stappen.

  Dit is hem natuurlijk van harte gegund, waarvan ik vanzelfsprekend kond deed…..maar “B” VVD-er….komt er bij jou na “A” geen “B” 😮

  Begrijp dat je het ook over “kicken” wilt hebben? Heb het maar ff niet geciteerd, omdat die tekst nixxx met mij te maken heeft (je mag alles van me weten, maar het blijft natuurlijk een feit dat enkel degene die wat geeft….wat krijgt).

 222. Geef ff een seintje als je het over “kicken” wilt hebben VVD-er. Dan zal ik de hier regelmatig op WLZ surfende “KickerT” ff waarschuwen. Komt ie misschien zelfs op ’t politieke log langs :D:D:D

  Hij is nog VVD-er ook; Welkom! Net als…………..

 223. Een andere VVD-er en/of PVV er die ik vanavond met zappen zag:

  HENK BRES :D:D:D

  Gouden kerel, heb jaren dagelijks met The Quistion Master (ook best lang op ’t chatlog/almeen log geweest) op Henk Bres’ draadje gepost…..tot het écht te gek werd (bedreigingen, privé gegevens gepost….gewoon vanuit De Hofstad of vanuit Zwolle)…..heb eerst het hele zwikkie naar ons aller

  DERK

  gestuurd. Weet immers meer van internet en hoe te handelen als ik…..we (ik zeker en Henk had er alle begrip voor) kwamen tot de conclusie dat het beter was afscheid te nemen.

  ——-

  In veel mildere vorm gebeurde dat op het draadje van Willem Lucht….daar weet

  ZWOLSE

  nog wel over mee te praten. Gelukkig is het hier dan altijd nog uiterst netjes gebleven in vergelijking tot die draadjes. Dit compliment wilde ik altijd al eens uitdelen: bedankt voor de gelegenheid VVD-er!

 224. Oh, dacht dat je het toevallig ook over de radicale stijl van schrijven/reageren had…..Kan mij niet snel radicaal genoeg zijn….als het maar om waarheid gaat. Gebasseerd op feiten.

  Sprookjes en lulverhalen kunnen we zelf wel bedenken. Zoals “De Speld” velen vinden het grappig. Vind ik niet, volgens mij is alles daar verdraaid….hou ook niet van SF. Jij?

 225. Worstel me nu ook, ok al scannend, door de woordenbrij tussen Dame en VVD-er….van ’76….wow niet eens de finale van ’74 meegemaakt en toen ik feestend op de tribune zat tijdens de halve finale EN (met maten) de Finale van ’88……had de VVD-er net zijn musicall als figurant afgerond 😮

 226. :):):) Zo maar eens even de waterval van de Dick zijn frustraties bekijken.

  22:17 ⤽met een welhaast aan paranoïde grenzende angst enz??..

  🙂 Ja, inderdaad ging ik gisternacht stappen, en nu denk jij in je simpele gedachtewereld, dat hiervan verslag moet doen op het log? Hoe kinderlijk simpel kan jij zijn.
  🙂 Dan het ⤽kicken⤝ laat ik nu echt er van overtuigd zijn dat jij opgewonden zou raken, van mijn escapades (je drong steeds weer aan) we kennen elkaar niet persoonlijk, dus je weet maar noot wat voor vlees je in kuip hebt,niet waar Dick 🙂

  :)Wie is de ⤽KikerT ⤽ Dick? Een kick bokser? Je gaat toch geen dreigementen op dit log naar voren brengen, m`n beste Alistair Overmeen, sory ik bedoel Dick. Als ik de samenhang van je gebrabbel niet helemaal begrijp, graag toelichting. ;D

 227. Bericht door dick, op 29 januari 2012 om 22:23
  ***wow niet eens de finale van ’74 meegemaakt en toen ik feestend op de tribune zat tijdens de halve finale EN (met maten) de Finale van ’88……had de VVD-er net zijn musicall als figurant afgerond :o***

  :):) Vindt je dat schokkend 😮 Dick? Nou m`n beste kerel, hier vindt ik niks schokkend aan. Als je in 88 de finale van het EK hebt meegemaakt, schat ik in dat je toen een jaar of 20 was? Dan wens ik je vanaf deze plaats binnenkort een aangenaam pensioen, maar mag ik zo vrij zijn hier nog voorlopig even voor te bedanken? ;D

 228. Laat ik nu al gierend van het lachen, volledig van het paadje zijn geraakt v.w.b. de leeftijd van ons aller Dick. 20jaar tijdens het EK van 88 lijkt niet helemaal juist. Maar onze ⤽open⤝ Dick wil vast zijn leeftijd (of moet het lef tijd zijn? 8) ) wel aan ons bekend maken, niet waar Dick?

 229. @ VVD-er: Volgens mij ken je de betekenis niet eens van het eerst door mij gebezigde woord ⤽frustratie⤝, heb de betekenins erbij vermeld. Maar hier wat ⤽de dikke⤝ schrijft: frus⤢tra⤢tie de; v -s gevoel van teleurstelling??.leerde er zelf bij ⤽dat je hebt als je je doel niet kunt bereiken⤝. Kom er maar in met de onderwerpen waarop jij vindt dat ik gefrustreerd ben?

  Des te vreemder aangaande je eigen ⤽dus je weet maar noot wat voor vlees je in kuip hebt, niet waar Dick⤝

  Dé Kickert (niet eens echt een bijnaam) is een WVF-er/ondernemert in de Horeca en een bijzonder best jonk??.zal wel in de Westenholtensche grond zitten. Lees je iets als zijnde dat ik je begreig? Hahahahaha.

  Uh, rekenmachientje stuk? Binnenkort een aangenaam pensioen/gelukkig niet. Als jij echt van 76 bent ben ik 10 jaar ouder/lees: meer levenservaring. Maar maak je geen zorgen, kan nog genieten van menschen en dingen, van gebeurtenissen als een jonk van 18. Tot nu toe, meen ik echt, vind ik dat elke leeftijd zijn charme heeft.
  Door je laatste regel krijg je van mij ook nog mijn treffende geboortedag??blij da??k geen dag eerder geboren ben ⤽Bevrijdingsdag⤝ en sinds het BFO zo groot is opgezet, ben ik 5 mei altijd daar met een vriendin: verjaardag wordt voor iedereen uitgesteld. Ok 1 maat bleef eens expres met zijn vriendin te lang hangen, heb ik Ilse de Lange op RTV Twente gezien. En hem natuurlijk niet teveel aandacht gegeven, dat lijkt me vanzelfsprekend????hij/hun komen nu ook niet meer 5 mei ??s ochtends????nee, NATUURLIJK geen ruzie; niet meer welkom op DAT tijdstip.

  *Oewww, dit kon ff maar nu weer aan de bak (hard)werk ze menschen!

 230. Man van staal
  woensdag 15 juni 2011
  Vorige maand mochten wij in het dagvod Cobouw lezen, dat de boel verslonst op de plaatsen waar gebouwd wordt. Tijd voor een kwootje. Komt ie:

  “De gedwongen bezuinigingen hebben niet alleen gevolgen voor de banen bij bouwbedrijven. Bouwbedrijven snijden met name in hun overhead en ook op toezicht. Dat vertaalt zich in slechtere kwaliteit op de bouwplaats”.

  Aldus Erik Staal, het baasje van woningbouwcorporatie Vestia. Is misschien ergens in een zwerfspijker getrapt. Of heeft een veegje kalk op zijn dure pantalon gekregen. En geeft dan in Cobouw meteen gas.
  Want die zorgzame meneer Staal is niet zo maar iemand. Zijn Vestia is de grootste opdrachtgever in de sociale sector en hij verdient er dan ook naar. Een kleine half meloen euro per jaar. Zijn ze in Den Haag wel een paar keer over gevallen. Riepen dat dat eigenlijk niet kon. Maar daar had Erik geen boodschap aan. Die had andere zorgen. De kwaliteit op de bouwplaatsen in het Koninkrijk der Nederlanden!! Dat geldt dus ook voor Bonaire, onze nieuwe randgemeente. En laat onze Erik daar nou een pandje hebben gekocht. Jawel. Naar verluidt voor een kleine anderhalf meloen dollar. Dat heeft ie vervolgens laten ruimen en op die plek verrijst momenteel een mega-villa met guesthouse. Mag dat spulletje kosten? Naar verluidt in ieder geval zo’n 2,5 tot 3 meloen dollar. En nou maar hopen dat de bouwplaats er een beetje knappies bij ligt als meneer Staal naar de vorderingen komt kijken. Want voor je het weet sta je in Cobouw.

 231. Wat een uberklootzak Zwolse! Cobouw is een gerenomeerd en bekend blad. Maar wie gaat/wie gaan er nu wat aan die egocentrische hufter doen?

  “Vertrouwen” is toch echt belangrijk in een menschenleven. Voor een Minister zeker lijkt me!!!

  ==============

  Zo, pauze die ik helaas grotendeels op mijn werkplek moest doorbrengen zit erop….oorzaak >:(>:( De zool van mijn schoen (die overigens geen schuld heeft!) begaf ut aan het begin van de lunchwandeling….Maar weer een % uit mijn minimale salaris hakken. in deze belachelijke, door marktwerking & neoliberalisme nog duurder gemaakte, zuigend bezuinigende tijden.

  Maar ach, ajmaagelukkigbint.

 232. Waarom blijft mijn post nu weer bij de admin hangen????
  – reactie op de hufter die Zwolse post
  – stukje van stijllozen (nieuwsblokje) over minister zonder vertrouwen
  – de reden dat ik hier zit in mijn pauze >:(

  Jammer dan, doe het niet opnieuw.

 233. Ook De Volkskrant al Mejuffrouw(of mevrouw?) van Bijsterveldt en NU.NL

  Misschien is dit iets; optie 3?

  Vertrouwenskwestie – HoofdinhoudIndien de Tweede of Eerste Kamer een besluit dreigt te nemen dat voor het kabinet of een bewindspersoon onaanvaardbaar is, dan kan de vertrouwenskwestie worden gesteld. Dat betekent dat het kabinet (of een bewindspersoon) dreigt met een crisis. Feitelijk wil het kabinet (of bewindspersoon) van de Kamer horen of het nog wel het vertrouwen i heeft.

  Als het kabinet met aftreden dreigt, spreken we van het stellen van de kabinetskwestie. Een minister kan de portefeuillekwestie stellen.

  Het stellen van de vertrouwenskwestie kan in de volgende situaties gebeuren:

  – als de Tweede of Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, dat door het kabinet (of een bewindspersoon) als een heel belangrijk voorstel voor het totale beleid wordt beschouwd;- als de Tweede Kamer dreigt een wetsvoorstel ingrijpend te wijzigen (amenderen). De bewindspersoon die het wetsvoorstel voorstel verdedigt, verklaart het amendement dan onaanvaardbaar;- als de Tweede Kamer een motie van afkeuring i dreigt aan te nemen. Soms is de kritiek in de motie zo ernstig, dat twijfel bestaat over de vraag of er nog wel vertrouwen is. Het kabinet of de bewindspersoon kan dan de vertrouwensvraag aan de orde gestellen. De motie van afkeuring wordt dan feitelijk een motie van wantrouwen. Aanneming ervan leidt tot een kabinets- of ministerscrisis.

 234. He Dick even wat anders, jij hebt ook kinderen . Wat zeg jij als hun aan tafel zeggen hufter? Gaan je dan lachen of is dat normaal in jullie conversaties? Jij weet ze lezen mee…… Ik ben benieuwd. Mij stoort het in ieder geval.

 235. @ Derk, goeienmorgen: goed punt “puberkinderen en schelden”. Vooropgesteld weet ik dat 1 wel eens naar ’t nieuws kijkt op WLZ en vermoed ik dat geen van 3-en verder kijkt: goed, kijken ze wel: ook prima. Heb een stelregel in het leven (dus ook in de opvoeding)

  Schelden en vloeken is gebrek aan woorden.

  Hier post ik echter altijd zonder nadenken (vind ik échter) ok, je mag het impulsief noemen. Idd, heb wel eens irgentwo gescholden…had ik in die fractie van een seconde geen ander woord voorradig. Conclusie: moet ik toch echt wat synoniemen bedenken voor het woord klootzak….hoe noem jij een klootzak in het echt? En op www. of omzeil je dat woord……DRAAI (woord met politieke lading) je er om heen?

 236. @ Admin, zit mijn antwoord vast op het woord “Kl*otzak” ……jammer zeg, heb ik 7 of 8 zinnen genuanceerd antwoord op Derk…..nou ja….mischien komt het onderwerp “schelden met puberkinderen op www en in t echt en hoe je “duider” om 00:10 dat zelf oplost” nog wel eens?

 237. Dick, je moet het woord k l o o t z a k ook gewoon met spties tussen de letters doen, weet iedereen wat je bedoelt en het komt nog door ook:-)

 238. Heren, heren….

  Op het sociale medium Twitter stromen de reacties binnen.

  Zo twittert Arie Slob (ChristenUnie) in reactie op de uitspraken van Rutte:
  Crisisaanpak kabinet Rutte: boerkaverbod instellen. Zo komen we er wel. #werkloosheid #500.000 #doeiets

  Acteur Tijl Beckand vraagt zich af waar dat goede voorbeeld waar Rutte het over heeft toch blijft:
  Rutte roept vandaag op tot intelligent bezuinigen. Ik zou zeggen Mark: goed voorbeeld doet volgen.. Dus eerst n goed voorbeeld graag..
  ——–Vrees dat ik ook niet meer reacties op sociale media wil lezen….hoewel, wat zou Geert’n van de pensioenopmerking vinden?—

  Buiten de uberarrogante toon en de B-ster lach van Mark, schijnt ie niet over
  – Caviapolitie
  – JSF
  – 130 op de snelweg
  – natuur verkrachten
  – juist banenverlies ipv mensen herintegreren
  etc etc te hebben gerept…..de waarheid?
  Tuurlijk niet: Mark’s waarheid

  Uhhhh de laatste regel lijkt me nogal voorbarig: vanmiddag 15:30 IS begonnen trouw

 239. Idd Joppuh 10:20…was het anno 2012 “bijna gewone omgangstaal geworden” woord, beter tot zijn recht gekomen.

  k l o o t z a k

  Leer graag wat, zeker van oudere (net iets in dit geval :)) menschen.

  Maaruh of ik het geduld voor die spaties heb :'(

 240. DWDD o.a. Een debat over de bonuscultuur bij bedrijven door Ronald Plasterk (PvdA) en tafelheer Jort Kelder (maat van Mark Rutte…die van “Lacht naar dingen”)

 241. Is dat zo Dick, echt uit nostalgische overwegingen? Of is het (bewust/onbewust) een onderstreping van jou gevoel van ⤽Gutmensch⤝ zijn? Als je de (knip/plak) monologen van jou er eens op naleest, kom ik altijd tot de conclusie,dat jij een opvallend geliefd stokpaardje gebruikt, dat te pas en te onpas opgevoerde wordt. Monologen over die ene waarheid waarvoor Nederland (en de wereld) nog niet voldoende gewaarschuwd is. Hoe ⤽groter⤝ het gejatte thema, hoe beter. Het gaat doorgaans over ons economisch lot, het doem en welzijn van de bevolking en het ⤽himmelhoch jauchzend⤝ over de sociaal-democratie. De hele reeks laat zich met alles aanvullen zolang het maar alles omvattend is, naar de grote leider, Cohen.
  Inmiddels is het gevoel dat jij je als ⤽Gutmensch⤝ bij anderen oproept, een scala van goochelen met feiten en verdraaiingen, dat altijd voortkomt bij ⤽menschen⤝ 😉 die klakkeloos anderen napraten.

 242. DWDD o.a. Een debat over bonuscultuur bij bedrijven door tafelheer Jort Kelder en PvdA??er Ronald Pasterk (maat van ex MP Kok??.⤝u weet wel die bonusgraaier⤝) 😉

 243. Goeie, mooie, morgen!

  VVD-er:

  Is dat zo Dick, echt uit nostalgische overwegingen?

  😮 Geloof je me niet? Jammer, probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Dat walgelijke woord “Gutmensch” ben ik zéker wel eens tegengekomen. Dan sloeg ik de hele posting altijd over. Als je namelijk in die termen denkt denk je ook in “schlechtmensch” lijkt me. Nooit zin in die onzinnige afzijk discussies. Maar wat is het onderwerp van 20:14 en 20:47?

  Niemand DWDD gezien :o:o:o Jort geslacht en wat een goeie reclame voor het bonus-ban-voorstel :D:D:D Vorm uw eigen mening: http://www.dwdd.nl