Fototentoonstelling over de Molukkers in Zwolle

Zwolle – Burgemeester Meijer van Zwolle neemt op 3 februari het eerste exemplaar van het boekje “Kenang Kenangan, herinneringen” in ontvangst, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het HCO. In het met vele foto’s geïllustreerde boekje staan interviews met Molukse Zwollenaren. Het Historisch Centrum Overijssel nam het initiatief om het wel en wee van de Molukse gemeenschap vast te leggen. De persoonlijke geschiedenis van de Zwolse Molukkers is heel bijzonder en is meer dan de moeite waard om te kennen.

kenang.jpg

Van 3 februari tot 3 maart staat in het Historisch Centrum Overijssel de fototentoonstelling “Molukkers in Nederland” van Museum Maluku in Utrecht. Bij de tentoonstelling is een collage van foto’s van Zwolse Molukse families gemaakt, waarop onder meer te zien is hoe men op de Molukken leefde, hoe de oversteek per boot naar ons land verliep, hoe de gezinnen in de woonoorden leefden en hoe men zijn weg zocht in de Nederlandse samenleving. Veel Molukkers waren als militair in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werden 4.000 Molukse KNIL militairen en hun gezinnen naar Nederland overgebracht en tijdelijk gehuisvest in woonoorden, bijvoorbeeld in Laarbrug bij Ommen.

De Nederlandse overheid is de gedane belofte tot terugkeer naar de Molukken niet nagekomen en zo werd het tijdelijke verblijf permanent. In de jaren zestig van de vorige eeuw vestigde zich een groep Molukkers in Zwolle en ontstond de Molukse wijk in Holtenbroek. In het boekje is te lezen hoe het de Molukkers in Zwolle is vergaan en hoe inmiddels een derde generatie Molukkers in de stad opgroeit. Voor veel mensen is het verhaal van de Molukkers onbekend. Het HCO wil met het boekje en de tentoonstelling de aandacht vestigen op de bijzondere geschiedenis van deze Zwolse bevolkingsgroep.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer