Voosterpoort heeft inspirerend ontwikkelkader

Zwolle – Zwolle kan op Voorsterpoort flexibel inspelen op wensen van marktpartijen op het gebied van toekomstbestendig werken, winkelen en vrijetijdsbesteding. Voor Voorsterpoort, de kansrijke ontwikkelzone pal langs de A28 en dichtbij de binnenstad, is een zogenoemd ontwikkelkader gemaakt. Hiermee wil de gemeente marktpartijen inspireren en stimuleren om tot ontwikkeling te komen.

17-01-2012_gebouwen_voorsterpoort_01.jpg
De Electrische Stoel en de IJsseltoren

Het Ontwikkelkader Voorsterpoort is de volgende stap in de realisering van de hoogwaardige en flexibele werk- en winkelzone voor een wijde regio. Voorsterpoort geldt als de beste locatie die Zwolle te bieden heeft voor een werk- en winkelzone die voorop loopt in Noordoost-Nederland. De Overijsselse hoofdstad – al jaren geroemd als economische motor van een wijde regio – heeft nog volop ruimte voor groei.

Duidelijk

Het ontwikkelkader volgt op de Voorkeurszonering, die in de zomer van 2011 door de Zwolse gemeenteraad besproken is. Het is een concrete uitwerking van die zonering: uitgaande van de bestaande infrastructuur en de reeds beschikbare ruimte zijn nu de kaders duidelijk voor ontwikkeling van deze bijzondere locatie. De‘ontwikkelkaart’, die een belangrijk onderdeel uitmaakt van dit kader, is gebaseerd op de eerdere college- en raadsbesluiten en op de meest recente inzichten – onder meer van de markt – wat betreft marktpotentie en (economische) haalbaarheid.

Flexibel

Wethouder René de Heer: “Leidend principe bij de ontwikkeling van Voorsterpoort is dat Zwolle zo flexibel mogelijk inspeelt op de wensen van de markt. Voor Voorsterpoort zetten we in op ‘organische’ groei, vanuit een aantal bronpunten. Voor kantoren, retail- en leisure-ontwikkelingen zijn voorkeurszones aangegeven. Die zonering hebben we opgesteld na consultatie van – onder andere- experts uit de markt. Ook hebben marktpartijen die nu al betrokken zijn bij Voorsterpoort meegedacht.” De wethouder is realistisch over het tempo van de ontwikkeling: “In deze mindere economische tijden willen we niet alles doen, en zeker niet alles in één keer. Maar de wensen die we nu al horen in de markt kunnen en willen we hier nu zo snel mogelijk realiseren. Zodra de wensen uit de markt leiden tot concrete investeringsbeslissingen zullen we in samenspraak met de raad ook de gemeentelijke bijdrage hiervoor beschikbaar stellen".

Kansrijk

Kansrijk zijn met name het perceel bij de bestaande meubelboulevard, de zone meteen langs de A28 en het bouwterrein in het oostelijk deel van Voorsterpoort. Een onderdoorgang van de toekomstige tramlijn tussen beide delen van Voorsterpoort verbetert de bereikbaarheid van het hele gebied.

Voorsterpoort wordt ontwikkeld vanuit vier bronpunten – identiteitsbepalende plekken: Spooldereiland, het gebied bij de meubelboulevard (Het Plein), het gebied rondom het nieuwe openbaar-vervoerpunt (De Halte) en het oostelijk deel van Voorsterpoort.

Ontwikkelkaart

Op Voorsterpoort wordt nadrukkelijk niet gekoerst op een ‘klassiek’ stedenbouwkundig eindbeeld. De ontwikkelkaart toont waar de verschillende initiatieven uit de markt zo goed mogelijk een plek kunnen vinden in een aantal bronpunten. Daardoor ontstaat kritische massa voor een samenhangende ontwikkeling. Om die samenhang ook in de uitstraling mogelijk te maken staan in het ontwikkelkader ook aanbevelingen voor de sfeer- en beeldkwaliteit van de Voosterpoort. Per ontwikkeling is nadrukkelijk ruimte voor maatwerk.

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over het ontwikkelkader. Op de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl, is het complete ontwikkelkader te lezen en te downloaden.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Laat Zwolle zich door projectontwikkelaars een oor aannaaien en wordt de (kantoren)leegstand hier straks ook flink opgevoerd? Misschien toch even via Uitzendinggemist kijken naar “De Slag Om Nederland” (16 januari Ned. 2 om 20:20).    Maak melding

Reageer