Provinciale grenzen geen bezwaar voor Regio Zwolle

Zwolle – De provinciale grenzen tussen Overijssel, Drenthe en Gelderland mogen geen enkele belemmering vormen bij het versterken van de economische positie van de regio Zwolle. Dat hebben de fracties van de VVD in de gemeenteraden van Dronten, Hattem, Kampen, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle in een gezamenlijke vergadering uitgesproken. De bijeenkomst vond plaats in Zwolle.

De komst van de Hanzelijn en een verdere verbetering van de infrastructuur moeten worden aangegrepen om de economische positie van de regio en het woonklimaat te verbeteren. Innovatie en een goede afstemming tussen de gemeenten van de woningbouwprogramma’s staan hoog op het lijstje van de regionale liberalen. Meppel zei economisch sterker gericht te zijn op Zwolle dan op Hoogeveen. De VVD Hattem gaf aan in voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid gericht te zijn op Zwolle, en wil dat uitgangspunt verder uitbouwen. De VVD Dronten noemde de aanstaande Hanzelijn een mooie stap, maar wil de infrastructurele verbindingen nog verder versterken. Alle zeven liberale fracties zullen er bij hun eigen colleges op aandringen zich bij oriëntatie op de‘Economische regio’niet te beperken tot traditionele samenwerkingsverbanden tussen steden.‘Na de crisis ook weer verder moeten gaan’is hiervoor het belangrijkste motief. De bedoeling is dat de acht VVD fracties periodiek bij elkaar komen. Ook de VVD–wethouders in de regio zullen hierbij worden betrokken. De volgende bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging van de VVD Kampen.

Artikel delen:

Reageer