Meer info Lünentunnel nodig van bestemmingsplan

Zwolle – De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep op het bestemmingsplan Hogeschool Windesheim en Greijdanus College. De onderbouwing over de capaciteit van de Lünentunnel ten aanzien van het aantal studenten nu en in de toekomst is onvoldoende volgens de Raad van State. De gemeente gaat de ontbrekende informatie zo snel mogelijk aanleveren. Op basis van de nieuwe informatie doet de Raad van State een definitieve uitspraak.

De gemeenteraad heeft op 13 december 2010 het bestemmingsplan Hogeschool Windesheim en Greijdanus College vastgesteld. Een bewonerscollectief uit de naastgelegen woonwijk heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Daarbij hebben zij bezwaren ingediend ten aanzien van de wijze van vaststelling Plan van Aanpak, te weinig parkeerplaatsen op het Campusterrein, het parkeren in de wijk, de bouwhoogte en volume van de gewenste nieuwbouw en de langzaamverkeersstroom door de Lünnentunnel. De Raad van State vindt dat alleen voor dit laatste bezwaar onvoldoende informatie aanwezig is om een besluit te nemen, de overige bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Artikel delen:

Reageer