Celeanum Zwolle klaar voor De Digitale Klas

Zwolle – Na een proefperiode van zes maanden lanceerden De Digitale Klas BV en ThiemeMeulenhoff dé revolutionaire manier van lesgeven in het voortgezet onderwijs: De Digitale Klas. Dit online platform stelt docenten in staat veel meer rendement te halen uit het digitale schoolbord. De inhoud bestaat uit interactief lesmateriaal dat aansluit op de bestaande lesmethoden van ThiemeMeulenhoff.

digibord20004.jpg
Foto’s: Guus Schoonewille

Donderdagavond werden op de Gymnasium Celeanum in Zwolle 40 docenten uit de regio Zwolle getraind om te kunnen werken met De Digitale Klas. Het Gymnasium Celeanum is een van de scholen die in de pilotfase van De Digitale Klas al mee heeft gedraaid. Ze werken dus als een van de eerste met De Digitale Klas en ze zijn heel enthousiast. De interactieve manier van lesgeven maakt dat leerlingen informatie sneller oppikken en beter onthouden. Aan de lancering van De Digitale Klas is een proefperiode van zes maanden vooraf gegaan onder 5000 leerlingen en 133 docenten op 42 middelbare scholen in Nederland. “De leerlingen nemen dankzij De Digitale Klas actiever deel aan de lessen, en ze begrijpen het beter”, zegt uitgever Joost Mollerus.

digibord20036.jpg

digibord20034.jpg

“Uit het onderzoek dat we deden bleek dat 50% van de docenten vindt dat het leerrendement voor de leerlingen verbetert door De Digitale Klas. En voor de docenten heeft het gebruik van deze methode als voordeel dat ze hun les veel eenvoudiger en met minder voorbereidingstijd kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Ze kunnen er naar eigen inzicht meer diepgang in aanbrengen, of moeilijke onderwerpen extra aandacht geven.”

Tot dusver waren de middelbare scholen nog onvoldoende gefaciliteerd om het maximale uit het digitale schoolbord te halen. Zo werd het digibord voornamelijk gebruikt als luxe beamer, blijkt uit onderzoek naar het gebruik ervan door ThiemeMeulenhoff en De Digitale Klas BV. Mollerus: “Er worden powerpointpresentaties mee gegeven, of Youtube-filmpjes op vertoond. Maar er kan zoveel méér met het digibord. Samen met docenten en directies hebben we daarom een oplossing voor het digibord ontwikkeld die de docent in staat stelt om op eenvoudige wijze de stof uit bestaande lesmethodes op een interactieve en aansprekende manier over te brengen. Denk aan het toevoegen van audio en beeldmateriaal en aan het uitdagen van de leerlingen met interactieve oefeningen. Nieuwe didactische vormen waarmee je aantrekkelijke en inspirerende lessen kan geven.”

De Digitale Klas is makkelijk in gebruik en geschikt voor ieder type digitaal schoolbord. Het systeem werkt volledig online zodat docenten de lessen overal en altijd kunnen voorbereiden. Ze krijgen toegang tot interactieve content die aansluit bij de bestaande lesmethoden. Zo kan de docent eenvoudig een bestaande basisles aanpassen aan de eigen wensen of stijl, of een geheel nieuwe les samenstellen. Na afloop van de pilot gaf ruim de helft (54 procent) van de docenten aan dat De Digitale Klas de diepgang van de lessen bevordert. Maar liefst 98 procent van de leraren vond dat de lessen significant aantrekkelijker werden dankzij het systeem.

Afgelopen juni werd De Digitale Klas beloond met de gouden Europese Comenius-EduMedia Award. Deze onderscheiding voor innovatieve educatieve producten wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI). De makers van De Digitale Klas ontvingen de onderscheiding omdat het product een revolutionaire manier van lesgeven biedt die aansluit bij de meest gangbare lesmethoden van het voortgezet onderwijs.

ThiemeMeulenhoff is één van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland en ontwikkelt lesmaterialen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

De Digitale Klas BV is een initiatief van Van Dijk Educatie. De Digitale Klas BV heeft als doel om zo veel mogelijk lesmethoden beschikbaar te stellen in De Digitale Klas. Naast ThiemeMeulenhoff worden momenteel gesprekken gevoerd met andere educatieve uitgeverijen over een mogelijke samenwerking. Het platform De Digitale Klas wordt voortdurend doorontwikkeld op basis van de eisen die de diverse vakken en gebruikers stellen aan het product. www.dedigitaleklas.nl

Artikel delen:

Reageer