Kerken en GGZ zoeken toenadering

Zwolle  – Donderdag 26 januari vindt er in het stadhuis van Zwolle een bijeenkomst plaats waar vertegenwoordigers vanuit kerken en beroepsorganisaties in gesprek gaan met vertegenwoordigers vanuit de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). De bedoeling is om samen te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen die kunnen leiden naar een goede en werkzame relatie tussen de kerken en de GGZ.

Het initiatief van deze bijeenkomst is gekomen vanuit het Provinciaal Protestants en Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk en de Kwartiermakers in Zwolle(ondersteund door GGZ instellingen en onderdeel van Focus). Jarenlang hebben kerken de GGZ instellingen vermeden. Ze wisten er immers geen raad mee. Met uitzondering van het Leger des Heils die zich juist wel om deze groep bekommerde. Binnen de kerken zijn genoeg mensen aanwezig of aanwezig geweest met een psychiatrische aandoening. Toch werden ze in de geloofsgemeenschap niet gezien, niet erkend en niet betrokken bij allerlei activiteiten in de gemeenschap. Ook naar buiten toe hebben de kerken moeite om op een goede gelijkwaardige manier om te gaan met deze mensen. Er zijn wel inloophuizen, er zijn maatjesprojecten en sommige vrijwilligers bij Stichting Present komen in aanraking met mensen met een psychiatrische aandoening. Toch zijn deze mensen niet deel geworden van de gemeenschap en vallen ze nog vaak overal buiten. Kerken hebben moeite om grip te krijgen op de GGZ. Er past nu eenmaal niet een etiket op en dat maakt het lastig. Verder ligt er voor kerken nog een heel terrein braak wat de ouders, partners en kinderen betreft van mensen met een psychiatrische aandoening. In hoeverre worden zij gezien ?

In de landelijke pers kwam vorige week naar buiten dat de mantelzorgers, voor mensen uit de GGZ, het juist heel zwaar hebben. Zijn kerken zich daarvan bewust ?

Daartegenover staan de GGZ instellingen met hun sterke punten maar ook kwetsbare punten.

Jarenlang hebben zij gezorgd voor diagnose, medicatie en onderdrukking van de kwaal. Tegenwoordig gaat het om meer dan alleen de medische kant. Er is een nazorg traject gestart om mensen weer deel te laten nemen aan de samenleving. Toch spreken veel GGZ instellingen nog steeds dezelfde taal, waarmee ze vooral de mensen die een geloofstaal spreken niet kunnen helpen en/of verkeerd helpen.

De GGZ instelling Dimence heeft daar bewust iemand voor aangenomen. Iemand met een geloofsachtergrond die de brug kan leggen tussen geloofstaal en de wereld van de psychiatrie.

Mensen met een bepaalde geloofsachtergrond die bij Dimence komen voelen zich daardoor erkend en gezien, ze durven ook eerder voluit te spreken, zonder dat er gelijk het etiket gek op wordt geplakt.

De eerste initiatieven om tot samenwerking te komen zijn genomen, er is nog een weg te gaan. Wethouder Dannenberg zal vanuit de gemeente Zwolle aangeven wat de gemeente kan doen om deze samenwerkingspogingen te versterken. Belangrijk voor de kerken is dat ze de ogen durven open doen, zowel naar binnen als buiten. Belangrijk voor de GGZ is dat ze durft af te wijken van de traditionele behandeling en durft in te zien dat niet iedereen dezelfde taal spreekt en dezelfde achtergrond heeft. De organisatie hoopt op een inspirerende bijeenkomst waarbij ontmoeting een belangrijke rol speelt en waarin een ieder antwoord mag vinden op de vraag “ Is er ruimte voor anders zijn “ ? 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goedemorgen,

    Ik lees net het bericht over de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente om met vertegenwoordigers van kerken en beroepsorganisaties in gesprek te gaan om mogelijk samen te werken. Ik zou graag aanwezig willen zijn. Kunt u vertellen wat het tijdstip van deze bijeenkomst is? Ik werk bij Eleos in Zwolle. Eleos is een instelling voor gereformeerd GGZ. Bij Eleos werken verschillende disciplines (vanuit verschillende kerkelijke achtergronden) die goed de brug kunnen slaan tussen geloofstaal en de wereld van de psychiatrie.


    Maak melding

Reageer