Zorgen over toekomst standplaatsen

Zwolle – De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over het Zwolse standplaatsenbeleid. Swollwacht heeft zich daar druk over gemaakt en ergernissen ter discussie gesteld. "Het is begonnen met tumult rondom de bloemenstandplaats in Stadshagen, vervolgens de dreigende verdwijning van de vishandel bij het Kerkbrugje, waarna het jaar 2011 zelfs werd uitgeluid met een heuse ‘oliebollenoorlog’ in Holtenbroek."

Vorig jaar heeft het college de raad en de stad aangekondigd voor 1 januari 2012 te komen met een nieuw standplaatsenbeleid. Het jaar is inmiddels op gang gekomen, maar Swollwacht geeft maandag aan nog geen teken van leven van een hernieuwd beleid te hebben ontvangen, terwijl het al 23 januari 2012 is. De reden van de vragen van Swollwacht heeft grotendeels te maken, doordat ongeruste ondernemers, wie nu gebruik maken van een standplaats, zich door het uitblijven van het nieuwe beleid enorm zorgen maken over hun toekomstperspectief als zelfstandig ondernemers. Swollwacht vindt dat een ongewenst situatie, omdat het inkomen van diverse zelfstandig ondernemers hierdoor in gevaar dreigt te komen, en stelt daarover vragen aan het college.

De swollwacht heeft de volgende vragen:

– Wat is de reden dat het nieuwe beleid nog steeds niet is gepresenteerd?

– Waarom zijn de raad en de betreffende ondernemers hierover niet tijdig geïnformeerd?

– Bent u met ons van mening, dat we hier spreken om een ongewenste situatie, omdat mede door uw toedoen de betreffende ondernemers in onzekerheid verkeren en hiermee zelfs hun zelfstandig ondernemerschap in gevaar dreigt te komen?

– Wanneer denkt u het nieuwe beleid wel te presenteren?

– Zijn er door de vertraging negatieve effecten voor de betreffende ondernemers in 2012, omdat zij op dit moment niet kunnen beschikken over een vergunning?

– Zo ja, wat zijn deze gevolgen?

Wij zien de beantwoording graag op maandag 30 januari 2012 tegemoet.

Hans Borrel en Wichert aan ’t Rot

Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer