Samenwerking SPH Windesheim met Forum

Zwolle – Vrijdag 27 januari presenteren groepjes eerstejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Windesheim hun ‘Together to get there-project’ aan het publiek. Dit project werd uitgevoerd als resultaat van een nauwe samenwerking van de opleiding SPH met Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Op de bijeenkomst krijgen studenten een deelnamecertificaat en wordt het boek Together to get there gepresenteerd met daarin de ‘best practises’.

Het project steunt enerzijds op het boek Methodisch handelen inzichtelijk van Kuipers en Zijsling en anderzijds op de samenwerking met Forum. Het boek en de ervaring van Forum op het gebied van multiculturele vraagstukken, resulteerden in een nieuwe onderwijseenheid die een verrijking zijn van de leerstof van SPH. Het project biedt studenten de mogelijkheid om de theorie van het methodisch werken goed te oefenen en in praktijk te brengen.

Huiskamerbijeenkomsten

Voor de opleiding SPH betekent de samenwerking met Forum een verhoging van het leerrendement omdat studenten theoretische kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. Vanaf de start van het project in september 2011 organiseerden studenten zogenoemde huiskamerbijeenkomsten in de wijk of regio rondom multiculturele vraagstukken en thema’s als culturele diversiteit, (homo)sexualiteit en lokaal beleid.

Dat gebeurde bij mensen thuis maar ook in openbare gebouwen zoals kerk, clubhuis, moskee, buurtcentrum en politiebureau. Doel is het bevorderen van participatie en beeldvorming van culturele diversiteit. Het boek Together to get there kan wellicht ter inspiratie dienen voor de 200 nieuwe studenten SPH die in februari starten met soortgelijke projecten in de wijk.

Artikel delen:

Reageer