Vraagtekens bij ondersteuning Stadsfestival Zwolle

Zwolle – Maandagavond werd tijdens de raadsvergadering in het stadhuis gesproken over het door de raad gekozen scenario Focus van de Cultuurnota. Het college stelt voor om drie initiatieven (Wresinski Cultuurstichting, The Young Ones en Stadsfestival) meerjarig te ondersteunen en verder een bedrag van 31.000 euro te reserveren voor kleinschalige projecten.

Er worden vragen gesteld bij de gevoerde procedure, waarbij wethouder Vedelaar aangeeft dat er geen ’open inschrijving’ is geweest, maar dat zij instellingen en initiatiefnemers heeft benaderd en omgekeerd. De fracties kunnen zich vinden in de meerjarige ondersteuning van The Young Ones en de Wresinski Cultuurstichting, maar er zijn enkele fracties, die vraagtekens zetten bij de ondersteuning van het Stadsfestival. Deze fracties vragen zich af of er niet vooraf criteria moeten worden gesteld, waarop het nieuwe initiatief nadien wordt beoordeeld. Er zijn ook fracties, die zich afvragen waarom het festival betaald wordt uit dit budget en niet uit het evenementenbeleid. Wethouder Vedelaar vindt het stellen van criteria minder zinvol. Dat is in het verleden gebeurd. Het gaat er vooral om dat een festival bij de stad hoort. Festival Zwart voelde niet zo. Het gaat erom dat er vertrouwen is in deze nieuwe formule en dat men de tijd krijgt iets op te bouwen. De wethouder gelooft in deze formule, die ook past in het evenementebeleid dat altijd al een bijdrage vanuit Cultuur kent. Volgens de wethouder past dit voorstel in de doelstellingen, zoals verwoord in de PPN en de Cultuurnota. Bovendien moet men zich realiseren dat er minder geld beschikbaar is. De voorzitter concludeert dat m.b.t. het al of niet stellen van nadere criteria er geen duidelijkheid is. Fracties kunnen hiervoor een motie of amendement indienen. Het voorstel kan als A-onderwerp door naar de besluitvormingsronde.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik heb me laten vertellen dat het Stadsfestival sterk vergelijkbaar is met het vroegere Stad Als Theater. Waarom nu weer dat gedoe en gezever. Had dat toch zo gelaten!! De SAT was, in tegenstelling tot opvolger ZwArt, een succes in de stad. Denk aan het openluchtconcert bij het Rodetorenplein. Nu zitten dezelfde verantwoordelijken weer aan de touwtjes te trekken.


    Maak melding

Reageer