Plan voor uitbreiding winkelcentrum Stadshagen

Zwolle – Zwolle wil uitgroeien tot top winkelstad. Hoe dit te realiseren staat in de nieuwe Kadernota detailhandel die het college heeft vastgesteld en nu voorlegt aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders legden de concept kadernota van de zomer voor aan partners in de stad. Op basis van de reacties is nu de definitieve kadernota tot stand gekomen.

De adviezen en reacties liepen sterk uiteen. Waar iedereen het over eens was, is dat de goed opgebouwde wijkwinkelstructuur behouden moet blijven, de binnenstad moet zich blijven versterken en Voorsterpoort moet zich ontwikkelen als winkellocatie. De afgelopen jaren is door gemeente en partners flink geïnvesteerd op wijkniveau om de consument goed te bedienen in de dagelijkse boodschappen. Iedereen is het er over eens dat we dit moeten vasthouden. Zo wordt er dit jaar gestart met de planvorming voor de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen.

Winkelen in de binnenstad

Het historische stadshart is het uithangbord van de Overijsselse hoofdstad. Het streven is om bezoek en bestedingen in de binnenstad op niveau te houden en dat Zwolle uitgroeit tot dé winkelstad van Oost-Nederland. Hiertoe krijgt Zwolle de komende jaren (tot 2020) extra winkeloppervlakte op de bankenlocatie en Katwolderplein. Ook wordt komende tijd bepaald hoe de bibliotheeklocatie ontwikkeld wordt.

Winkelen op een locatie buiten het centrum

Er blijkt vanuit de markt behoefte aan mogelijkheden voor grote winkels, buiten het centrum van de stad. Voorsterpoort – pal langs de A28 en straks voorzien van een tramhalte – is daarvoor bij uitstek geschikt. Zwolle mikt voor deze locatie met name op winkels rondom het thema ‘in en om het huis’.

Ruimte voor ontwikkelingen

Zwolle vervult al jaren een belangrijke functie als winkelstad voor de Zwollenaren zelf en voor consumenten uit een wijde regio. De winkelsector is echter dynamisch en de afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen geleid tot nieuwe uitdagingen voor winkeliers. Zo heeft de economische crisis de afgelopen jaren ook in Zwolle gevolgen gehad. De opkomst van internet heeft ook invloed op het koopgedrag van mensen: in welke mate is (nog) niet goed in te schatten. Zwolle wil in haar winkelbeleid voldoende ruimte laten om de komende jaren in te kunnen spelen op dergelijke ontwikkelingen.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Huh, het winkelcentrum in Stadshagen groter maken?? Dus nog lomper en tochtiger dan het daar nu al is. Ik blijf lekker naar de Aa-landen gaan 😉


  Maak melding

 2. nou, initieel zou er dwars op het tochtgat nog gebouwd gaan worden, zeg maar tussen de wijkboerderij en het winkelcentrum. Dat scheelt wel wat winderigheid 🙂


  Maak melding

 3. Hopelijkhebben ze hun les geleerd met het winkelcentrum in Zwolle-zuid en zorgen ze ervoor dat het voor de fiets ook goed geregeld wordt in Stadshagen.

  Het was toch een blamage een nieuw winkelcentrum ontwerpen en dan de fietser vergeten


  Maak melding

 4. Ga toch fietsen. Wat een gezeur, wees blij dat er geïnvsteerd wordt in uitbreiding van de winkelcentra…..
  In de Diezerstraat mag je ook niet fietsen,moet je kijken hoe druk het daar altijd is…..


  Maak melding

 5. >:( Nee nee,ze begrijpen het nog steeds niet een wijk met straks bijna 40.000 inwoners is het verstandig om nu al een 2e WC te bouwen op juiste locatie met meerder voorzieningen en andere winkels bv Aldi,Lidl etc….


  Maak melding

 6. @Fietser WC Stadshagen heeft zat plek voor fietsers, bij het cultuurhuis en belvederelaan stikt het van de fietsenstallingen. Dus er is echt wel aan deze groep gedacht! Maar iedereen is lui en zet zn fiets bijna voor de deur bij de winkels. Moet je eens kijken hoeveel chaos dat geeft! Vooral in het nauwe gedeelte bij de AH! Niet de bouwers bekritiseren maar eens naar jezelf kijken en je gedrag als fietser, lijkt me stuk beter….


  Maak melding

 7. @Tsja ; dat weet jij niet. Door een Bijenkorf en bijv. een Zara te kriebelen om naar Zwolle te komen, trek je ook weer andere leuke winkels aan. Waanders wordt al een hotspot, en door uit te spreken dat je DE winkelstad van oost-nederland wil worden, en daar ook op inspeelt met toegankelijkheid en parkeren, plus de komst van Ikea, en de ontwikkeling van Spoorzone, Voorsterpoort, en een invulling van de plek waar nu nog ziekenhuis De Weezenlanden staat; dat lijkt me al een mooi begin.


  Maak melding

 8. overkapping van het winkelcentrum zou nog de beste uitbreiding van dit tochtgat zijn!
  15 min fietsen en je bent tenminste in een echt winkelcentrum8)


  Maak melding

 9. Uitbreiden? Overkappen!! Altijd wind en het heeft niets gezelligs. In de zomer is het wel te doen, maar dat zijn helaas maar een paar maanden. Ga net zo lief naar de stad of Aalanden.


  Maak melding

Reageer