Iedereen telt mee bij de Blue Hawks

Zwolle – Tijdens de Algemene Ledenvergadering is zaterdagmiddag de nieuwe missie en visie van honk- en softbalvereniging Blue Hawks gepresenteerd. De missie en de visie zijn door het bestuur van de vereniging opgesteld naar aanleiding van brainstormsessies met kader, vrijwilligers en leden.

Mede door het opstellen van een missie en een visie voor de vereniging wil het bestuur een stevige basis voor de club leggen. Naast de missie en de visie is ook de organisatiestructuur van de vereniging vernieuwd. Bekijk hieronder de nieuwe missie en visie. De basis van Blue Hawks is iedereen in Zwolle en omgeving de mogelijkheid te bieden om de honk- en softbalsport te beoefenen: jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Dit door trainingen aan te bieden en deel te nemen aan de competitie. Daarbij is er geen sprake van een prestatiecultuur, maar wordt er op positieve en ontspannen wijze gezamenlijk gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat. Daarbij geldt ‘iedereen telt mee’.

Blue Hawks biedt een plek aan iedereen, die honkbal een warm hart toedraagt. De vereniging is een sociale vereniging, die zich kenmerkt door een onderlinge verbondenheid met respect voor elkaar.

Visie

Blue Hawks is een bloeiende, gezellige, levendige en financieel gezonde vereniging, waarbij iedereen welkom is, vanuit alle achtergronden. De vereniging is goed georganiseerd met een natuurlijk doorstroom voor leden. Leden zijn actief als vrijwilliger. Samen wordt continuïteit van de vereniging gewaarborgd.

Blue Hawks draagt bij aan de bekendheid van de honk- en softbalsport en streeft naamsbekendheid na in Zwolle en omgeving. De vereniging houdt verbinding met de wijk en zorgt het hele jaar door voor (honk- en softbal) gerelateerde activiteiten.

Artikel delen:

Reageer