CDA Overijssel zegt nee tegen gasboringen

Zwolle – Na het uiten van zorgen door de CDA fracties in Kampen en Zwolle wil ook de CDA-Statenfractiel geen gasboringen naar steenkoolgas in Overijssel. Hoewel de vergunningen pas door de minister worden afgegeven na onderzoek over de veiligheid en milieugevolgen, is het CDA tegen deze boringen.

Er bestaan allerlei vragen over de wijze van deze vorm van gaswinning. Of het wel veilig is, of het schade aan het bodemgestel oplevert. Het onderzoek en de antwoorden op deze vragen zullen pas in het najaar van 2012 bekend zijn. Omdat niet duidelijk is of deze antwoorden positief zijn, blijft het CDA twijfelen of dit de juiste vorm van energiewinning is in Overijssel. De provincie heeft juist in Overijssel hoog ingezet op duurzame energie. Er wordt via het Energiefonds heel veel geld in geïnvesteerd. Het CDA vindt dat allerlei andere vormen van duurzame energie, zoals aardwarmte, biovergisting en zonne-energie veel meer passen in een Groen Overijssel.

“Het CDA gaat graag de discussie aan waar we als provincie onze ‘energie’ in steken; in fossiele brandstof of in duurzame energie”. CDA-Statenlid Henk Meulink wil deze strijd wel aangaan. “Het CDA wil dat Overijssel in ieder geval voorop loopt met energie waar we geen milieu- of veiligheidsrisico’s mee lopen”.

Artikel delen:

Reageer