Samenwerking ziekenhuizen Zwolle en Meppel

Zwolle – De besturen en medische staven van Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Isala klinieken in Zwolle hebben besloten hun bestaande samenwerking verder uit te bouwen en permanent te maken. Artsen van beide ziekenhuizen bundelen hun krachten om zo de beste zorg voor patiënten in beide verzorgingsgebieden blijvend te garanderen. Met de permanente samenwerking spelen beide ziekenhuizen ook beter in op landelijke kwaliteitseisen aan de zorg die hoger worden, terwijl de beschikbare middelen schaarser worden. De grootste verzekeraar in de beide verzorgingsregio’s, Zilveren Kruis Achmea, staat achter dit plan om zo twee toekomstbestendige ziekenhuizen te creëren met goede, doelmatige, bereikbare en betaalbare zorg.

“Onze ambitie is de basiszorg voor alle inwoners in beide verzorgingsgebieden op hoog niveau te garanderen bij zowel Zorgcombinatie Noorderboog als de Isala klinieken. Voor ingewikkelder zorg kunnen mensen ook bij de Isala klinieken terecht. Wij vinden dat in onze verzorgingsgebieden iedereen recht heeft op dezelfde kwaliteit van basiszorg én ingewikkelde zorg. Door de reeds bestaande medische samenwerking uit te bouwen, wordt de optelsom meer dan de som der delen”, aldus bestuurders Lidy Hartemink van Zorgcombinatie Noorderboog en Marjanne Sint van Isala klinieken.

Meerwaarde

Door het permanent maken en verder uitbouwen van de bestaande samenwerking lopen beide ziekenhuizen ook vooruit op de aanscherping van de landelijke minimumnormen waaraan specialisten de komende jaren moeten voldoen. Ook is de samenwerking een antwoord op maatregelen van overheid en verzekeraars om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Die maatregelen zijn nodig omdat volume- en kostenstijgingen op den duur de solidariteit onder druk zet. De verzekeraar let steeds scherper op prijs, kwaliteit en volume. Als ieder ziekenhuis hier zelf het antwoord op probeert te vinden, bestaat het risico van geleidelijke uitholling van kwaliteit en verschraling van het aanbod. De samenwerking biedt voor Isala de kans zijn positie als topklinisch ziekenhuis verder te versterken en garandeert dat Zorgcombinatie Noorderboog in staat blijft basiszorg aan de inwoners in de regio te verlenen. In de komende maanden gaan de ziekenhuizen deze samenwerking uitwerken.

Verloskunde

Om aan de toekomstige aangescherpte kwaliteitsnormen in Nederland voor verloskunde te kunnen voldoen, is het volgens de ziekenhuizen onontkoombaar dat in de regio de ziekenhuisbevallingen op termijn geconcentreerd moeten worden in Zwolle. Om de bereikbaarheid ook in die situatie te kunnen waarborgen, zijn echter eerst aanpassingen in de ambulancedienstenstructuur noodzakelijk. Verder is het cruciaal dat afspraken gemaakt worden met de verloskundigen om een sluitende zorgketen te realiseren. Partijen zijn hierover constructief in gesprek. In het geval van concentratie van verloskundige zorg kunnen patiënten voor voor- en nazorg uiteraard op verschillende locaties terecht.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Bizar, de raad van bestuur heeft het over ‘verscherpte landelijke kwaliteitseisen’, maar daar is geen sprake van.

  De Raad van Bestuur grijpt allerlei argumenten aan voor het sluiten van de afdeling verloskunde en gynaecologie, maar kunnen die argumenten niet onderbouwen, laat staan hard maken. Er is geen grondig onderzoek gedaan naar de risico’s van het verplaatsen van de afdelingen voor de veiligheid van de patiënt, er is niet berekend hoeveel het verplaatsen van de zorg kost. Er is niet berekend welke financiële schade dit heeft voor overige specialisten, denk aan kinderartsen, anaesthesisten, internisten en ga zo maar door.

  Er is geen concreet plan om er voor te zorgen dat in noodgevallen de zwangere op tijd in het Zwolse ziekenhuis te laten zijn. Waarom wordt een beslissing genomen, terwijl er nog geen goed alternatief is?
  Daarbij spreekt mevrouw Hartemink over basiszorg ?n ingewikkelde zorg in onze regio, maar basiszorg zonder verloskunde is geen basiszorg. En lang niet iedereen heeft ingewikkelde zorg nodig. Kortom: voor basiszorg ?n ingewikkelde zorg moet men door deze beslissing in Zwolle zijn en dus niet in Meppel.

  De betrokken partijen zijn volgens bovenstaand artikel ‘constructief’ met elkaar in gesprek, maar neem van mij aan: de zogenaamde regiovisie is niet ontwikkeld door betrokken partijen in de regio, zoals je zou verwachten en zoals zou moeten, maar door beide raden van bestuur. Er wordt weinig tot niet gesproken met overige betrokken partijen.

  Wanneer de landelijke kwaliteitseisen aagescherpt worden is het Diaconessenhuis in staat te voldoen aan deze eisen (waar momenteel dus absoluut geen sprake van is!).

  Wat mevrouw Hartemink bovendien vergeet te vermelden is dat dit alles onder grote druk van Achmea is gebeurd. Achmea meent namelijk dat de concentratie van verloskunde hen geld op gaat leveren.


  Maak melding

 2. @zorgverlener, jij werkt in het ziekenhuis in Meppel? Het lijkt mij als zwangere vrouw lijkt mij het niet prettig om zover van de zorgverlening af te moeten zitten.
  Maar vind de informatie te weinig om echt een mening te hebben.


  Maak melding

Reageer