Natuurplatform vraagt wethouder realisatie NME-beleid

Zwolle – De deelnemende organisaties van het Natuurplatform Zwolle vragen wethouder Dannenberg middels een brief aandacht voor de ontwikkelingen over natuur- en milieueducatie en – communicatie (NME) in Zwolle. De natuurorganisaties maken zich zorgen over de voortgang van hun werkzaamheden bij met name de scholen.

De overeenkomst en bijbehorende taken met het Ecodrome vervallen per eind maart 2012. In een brief van 23 maart 2011 heeft het Natuurplatform Zwolle de wethouder geattendeerd op de bestaande NME-taken. Ook heeft het platform aangegeven actief me te willen meedenken en waar mogelijk en passend ook actief mee te willen meedoen aan oplossingen om NME-beleid te ontwikkelen en te behouden voor de Zwolse samenleving. De door de wethouder georganiseerde NME-bijeenkomst voor (mogelijke) NMEuitvoeringsparticipanten van 30 augustus 2011 is positief ontvangen. In het verslag van deze bijeenkomst staat vermeld dat de concept-visie NME tijdens een bijeenkomst van begin 2012 besproken wordt. Tot op heden heeft het Natuurplatform geen uitnodiging ontvangen. Echter de tijd dringt, vinden de organisdaties.

Bespreking van de concept-visie, de politieke besluitvorming en de daadwerkelijke implementatie vergen tijd. De huidige NME-taken worden nog beperkt uitgevoerd tot eind maart. Zo ligt het NME-aanbod voor het basisonderwijs en buitenschoolse opvang zo goed als stil. Dit is niet goed voor het draagvlak en continuïteit bij de scholen en is het een gemiste kans bij de kinderen.

Het gezamenlijk uitgangspunt over het nut en noodzaak om juist jeugd te betrekken bij maatschappelijke duurzaamheidsthema’s staat volgens het Natuurplatform Zwolle niet ter discussie De partijen maken zich ernstig zorgen over de voortgang en inbedding van NME na de‘boedelscheiding’ met het Ecodrome.

Het Natuurplatform verzoekt wethouder Dannenberg met klem om met verve een gedragen NME-beleid te realiseren en ook om de continuïteit te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door NME onder te brengen bij een professionele setting.

Aan het Natuurplatform Zwolle nemen momenteel deel: Zwolle Groenstad – IVN afd Zwolle – KNNV afd Zwolle – NBV afd Zwolle e.o. – Roofvogelwerkgroep Zwolle – Milieuraad Zwolle.

Artikel delen:

Reageer