Opening expositie over geschiedenis Nooterhof

Zwolle – Zaterdagmiddag werd op Doepark Nooterhof de opening verricht van de tentoonstelling‘Doepark Nooterhof, park met geschiedenis’ door de familie Nooter. Dit is een tentoonstelling over Wethouder Nooter Hof vroeger en Doepark Nooterhof nu.

28-01-2012_nooterhof_jubileum_01.jpg

Deze tentoonstelling is gezamenlijk vervaardigd door de Milieuraad en Landstede. De tentoonstelling is mobiel en wordt onderdeel van het aanbod voor bezoekers van Doepark Nooterhof. Hij is de komende weken te bezichtigen op afspraak via info@milieuraadzwolle.nl op de dinsdag- tot/met vrijdag ochtenden (kantoortijden Milieuraad), en voor groepen op aanvraag via info@doeparknooterhof.nl De tentoonstelling vertelt, via foto’s en teksten op 7 uitklapbare panelen, de geschiedenis van Doepark Nooterhof. Elk paneel belicht een specifiek facet uit de geschiedenis van het park. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij Arie Nooter als persoon, als wethouder en zijn invloed op het ontstaan van de Commissie Jeugd en Natuur, de organisatie die aan de wieg stond van het latere Natuurvoorlichtingscentrum Wethouder Nooter Hof. Ook de invloed van Gerard Mostert, voormalig hoofd van de Afdeling Plantsoenen, op de stadsinrichting en natuur- en milieueducatie komt aan de orde.

28-01-2012_nooterhof_jubileum__gerard_mosterd_06.jpg
Anton Cramer en Gerard Mosterd

28-01-2012_nooterhof_jubileum_nazaten04.jpg
Nazaten wethouder Nooter…

28-01-2012_nooterhof_jubileum_10.jpg

Een van de panelen gaat uitgebreid in op het jeugdtuinwerk in Zwolle, dat in de jaren zeventig , tachtig zijn hoogtepunt kende met zo’n 1300 kinderen die 2x per week kwamen tuinieren. Een ander paneel geeft een opsomming van de tientallen activiteiten voor jeugd en volwassenen die tot 1996 in en vanuit het park plaatsvonden. Dat vrijwilligers altijd een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten wordt op meerdere wijzen naar voren gebracht.

28-01-2012_nooterhof_jubileum_02.jpg

Uiteraard is er ook aandacht voor de activiteiten en de doelstelling van het huidige Doepark. Voor de informatie zijn de vrijwilligers te rade gegaan bij het Historisch Centrum Overijssel, zijn diverse personen geïnterviewd en zijn oproepen in de krant geplaatst. Fotomateriaal werd door meerdere personen belangeloos ter beschikking gesteld. Inhoud en vormgeving zijn verzorgd door vrijwilligers van Stichting Milieuraad Zwolle (Jack Delmaar, Fenna Westers, Ton Venselaar). De technische en financiële realisatie en het paneel over het huidige Doepark zijn verzorgd door Landstede.

28-01-2012_nooterhof_jubileum_03.jpg

28-01-2012_nooterhof_jubileum_05.jpg

28-01-2012_nooterhof_jubileum_08.jpg

28-01-2012_nooterhof_jubileum_09.jpg

Artikel delen: