Zwolle klaar voor City Battle

Zwolle – Woensdagmiddag 1 februari a.s. strijden ruim 135 mensen in Topsporthal Landstede (Hogeland 10) mee in de City Battle van Zwolle. De VVD Zwolle had daar de afgelopen week nog bedenkingen over het tijdstip van deze ‘strijd’. Burgemeester Meijer verzorgt de aftrap.

De Battle is een inhoudelijk gevecht waarbij de beste ideeën en oplossingen overleven. Het is de bedoeling dat teams creatieve oplossingen vinden op de vraag Hoe kan Zwolle de kracht van de stad nog meer inzetten om de kwaliteit van samenleven voor iedereen te vergroten? Zestien teams gaan met elkaar de strijd aan. Hiervan bestaan twee teams uit studenten van Deltion, Landstede en Windesheim. Er is ook een team met onder andere ondernemers van buiten Zwolle. De overige dertien teams zijn gemêleerd en bestaan onder meer uit inwoners, ondernemers en medewerkers uit de Zwolse publieke sector (welzijn, onderwijs, sport).

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Antwoord van het college op vragen van de VVD Zwolle:

    1.Met welke overwegingen heeft het College voor de genoemde tijdstip gekozen;
    Het is altijd zoeken naar een goede balans wat betreft tijdstip en data om een zo groot mogelijke groep deel te laten nemen. Bij het zoeken naar een goed tijdstip voor the CityBattle hebben meerdere overwegingen een rol gespeeld. Belangrijkste reden waarom de CityBattle ïn de middag is, is het tijdsbeslag van deze mooie, intensieve vorm om met elkaar bezig te zijn. De CityBattle duurt van 13.00 ?? 18.00 uur, verloopt volgens een strak schema en vraagt de hele middag van mensen. Het is moeilijk om een sessie van 5 uur in de avond te doen plaatsvinden. Daarnaast vonden wij het ook belangrijk dat twee studententeams (Deltion/Landstede en Windesheim) deelnemen aan de CityBattle. Zij hebben vaak een heel andere kijk op vraagstukken en wij hopen dan ook dat zij rond het vraagstuk ⤽hoe kan Zwolle de kracht van de stad nog meer inzetten om de kwaliteit van samenleven voor iedereen te vergroten? een verrassende bijdrage hebben.

    2.Is in die overweging meegenomen dat door deze keus een groot en belangrijk deel van de Zwolse bevolking wordt uitgesloten van deelname en dus geen bijdrage kan leveren;
    In uw vraagstelling concludeert u dat de groep ondernemers uitgesloten is van deelname. Ik kan u aan de hand van de aanmeldingenlijst laten weten dat dit niet het geval is. We hebben de datum van 1 februari tijdig gecommuniceerd, waardoor een 25tal ondernemers zich bereid hebben gezien mee te denken a.s. woensdagmiddag. De voorbereiding van de middag heeft plaatsgevonden door een zogenoemd designteam, ook hierin waren ondernemers vertegenwoordigd. De voorbereiding vroeg 3 dagdelen van deze mensen. De organisatie heeft tot nu toe geen wanklank ontvangen, eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties. Zowel van inwoners, organisaties, sportbedrijven, onderwijs als van ondernemers. Zij vinden het een bijzondere en gedurfde manier waarop Zwolle de vraagstelling centraal stelt. De CityBattle is een inhoudelijke strijd. We beginnen met 16 teams, en er blijven 3 teams over die tussen 17.00 ?? 18.00 uur hun idee presenteren. Tot het eind blijf je meestrijden. Als je aan het begin als team afvalt, sluit je je aan bij de overgebleven ideeën. Tijdens de eindpresentatie worden de teams ondersteund door 3 reclamebureaus uit Zwolle, die hun tijd die middag om-niet beschikbaar hebben gesteld. Zij willen graag aanwezig zijn die middag om hun kwaliteiten te laten zien.

    3.Wil het College toezeggen bij volgende initiatieven waar een grote bijdrage vanuit de Zwolse bevolking gewenst is, de tijden en data van dergelijke initiatieven aan te passen op een zo groot mogelijke deelname vanuit de hele Zwolse bevolking.
    Vanzelfsprekend kijken wij bij elk initiatief welk tijdstip en data ervoor zorgt dat een zo groot mogelijke deelname vanuit de hele Zwolse bevolking aanwezig kan zijn. Dit deden we al en dit blijven we doen!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.