Waterschap geeft geen garantie voor kwaliteit van ijs

Zwolle – De ingevallen vorst vraagt van medewerkers van het Waterschap Groot Salland extra maatregelen. Deze verschillen echter per regio. Peilbeheerders controleren de peilen nu vaker dan normaal. Als er na de afgelopen natte periode, in een gebied geen waterafvoer meer is en het waterpeil in het kanaal of sloot stabiel is, kunnen gemalen worden stilgezet. Dit zal de ijsgroei dan ten goede komen.

Het stil zetten van gemalen kan eerder in Salland omdat dit een enigszins hellend zandgebied is. In het noordelijk gebied van het waterschap, in de omgeving van Mastenbroek, Staphorst en Hasselt is het niet mogelijk om met het wegmalen van vooral kwelwater te stoppen. Als de grotere gemalen van bijvoorbeeld lager gelegen polders worden stilgezet, kan er gemakkelijk wateroverlast optreden omdat kwelwater permanent zorgt voor een hoger waterpeil. In deze gebieden kan dan ook bijna niet, of pas veel later worden geschaatst omdat het water daar ‘volop’ in beweging’ blijft.

Vijvers in stedelijke gebieden zijn ook vaak geliefd om op te schaatsen. Medewerkers van het waterschap proberen het waterpeil van deze vijvers stabiel te houden. Maar het spreekt uiteraard voor zich dat het waterschap geen garanties kan afgegeven voor de betrouwbaarheid of de kwaliteit van het ijs. Schaatsers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Artikel delen:

Reageer