Dierenambulance: “144 werkt niet”

Zwolle – Als voorzitter Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) heeft mevr. van Kommer in volle overtuiging het Convenant Dierenhulpverlening, zoals het oorspronkelijk was bedoeld, getekend: het melden van dierenmishandeling en -verwaarlozing en dieren in acute nood en niet voor overige niet-acute dierproblemen. Mevr. van Kommer: "Toen het meldnummer 144 werd aangenomen door de KLPD werd er direct doorgeschakeld, zodat de centralist van betreffende Dierenambulance (DA) direct de melder aan de lijn kreeg. De melding kon vervolgens adequaat worden afgehandeld. Sinds het meldnummer 144 ondergebracht is bij het Loket van de Dierenbescherming (DB) gaat het volkomen mis."

Er volgt een regen van klachten: "Er wordt niet doorgeschakeld, maar de melding wordt aangenomen door een onervaren centralist. Deze centralisten hebben geen verstand van zaken en zijn niet bekend met de plaatselijke situatie. De dieren lopen vaak nog los en wordt er voor niets uitgereden. De DA centralist moet zelf de melder terugbellen. Niet alleen kost dit veel geld, maar in de drukke periode is daarvoor geen tijd. Bij directe doorschakeling kan de DA centralist meteen advies geven en is er geen kostbaar tijdverlies. Er wordt verkeerde informatie gegeven over de werkwijze voor beschermde diersoorten. Er wordt verkeerde informatie gegeven op de site van 144. De DA’s moeten veel papierwerk verrichten, terwijl er niet wordt nagegaan of de eigen administratie daarvoor al adequaat is voorzien."

Brief mevr. van Kommer:

De DA’s lopen tegen bovenstaande punten aan en zijn bang dat het dierenwelzijn in gevaar komt door de slechte afhandeling van en door tussenkomst van 144. Daarom heeft een aantal DA’s een persbericht uitgegeven om te voorkomen dat het opgebouwde vertrouwen bij contractpartners verloren gaat en hun goede naam veilig gesteld wordt. In de persberichten wordt met klem geadviseerd om bij acute noodhulp rechtstreeks de dierenambulance te bellen, want elke seconde telt.

Hetgeen echter het FDN Bestuur nog meer zorgen baart, is de ‘’samenwerking’’ met de DB.

Samenwerking kan alleen op basis van gelijkwaardigheid. Dat is wat anders dan gelijk zijn aan elkaar. Inderdaad verschillen FDN en DB enorm van elkaar. De breedte, omvang en aard van de Dierenbescherming maakt dat deze organisatie een erg sterke positie heeft in zowel het politieke als het maatschappelijke veld. Echter dat veel partijen daardoor direct belang hebben bij de DB en dat de DB wél direct (dit impliceert dat andere partijen zoals de FDN niet direct) in de uitvoering (opvang en vervoer) zit, is ons inziens een volkomen verkeerde gedachte. DB is bij uitstek een beleidsmaker. De leden van de FDN zijn dienstverleners. Daarin zit het grote verschil.

Tweederde van de DA‘s zijn aangesloten bij de FDN, dat wil zeggen dat tweederde van het landelijke vervoer valt onder de FDN. In deze tak dienstverlening is dus niet de DB, maar de FDN de grootste partij.

DB stelt voelt zich verheven boven andere (dierenwelzijn)partijen. De DB werkt niet samen, creëert geen draagvlak, maar legt van bovenaf op, in het contact op landelijk niveau, maar ook in den lande.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de uitnodiging aan het bestuur van de FDN om in het reguliere overleg van de regiomanagers onder leiding van Frank Dales (Directeur DB) een half uur te mogen verschijnen. De regiomanagers en/of bestuur DB hadden reeds gezamenlijk gesproken over de wenselijkheid van een nieuwe koepelorganisatie en de convenantpartner mag een half uur haar zegje doen. Juist deze zo belangrijke kwestie dient met alle betrokkenen op gelijkwaardige wijze te worden besproken. Dit is geen samenwerking en geen open communicatie.

Andere voorbeelden zijn de eis van de DB om aanwezig te zijn op de ALV van de FDN, en via de mail de vraag te krijgen of het FDN bestuur maar met twee leden van de FDN wil overleggen of het een werkbare weg is over het houden van een landelijke informatiebijeenkomst. De stap daarvoor om eerst te overleggen met het FDN bestuur wordt overgeslagen om maar invloed te krijgen op de procesgang binnen de FDN. Voordat wij überhaupt zelf hadden kunnen reageren, is al een mail naar alle DB organisaties gegaan, dat een van de eerste acties die nu opgepakt wordt, een landelijke informatiebijeenkomst voor dierenambulance- organisaties op bestuurlijk niveau is. Naar verwachting zal deze binnen 4 tot 6 weken worden gehouden.

FDN en DB zijn inderdaad andere organisaties met een verschillende insteek inzake hulp aan dieren in nood, maar door op gelijkwaardige basis met elkaar samen te werken, kunnen we elkaar versterken en de hulp aan dieren op een hoger niveau zetten.

Zo lang echter de DB deze houding op regionaal en landelijk niveau blijft houden, zal iedere vorm van samenwerking mislukken.

Mensen die een dier in nood zien moeten het nummer 06-25120505 bellen. Bel maar eens 144 dat krijgt u een bandje met daar op “ al onze mensen zijn in gesprek wacht bij spoedgevallen bel 112 ”. dat is verboden en dat doet de Dierenbescherming.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het is toch al jaren bekend, dat de Dierenbescherming alles wat met dieren te maken heeft in handen wil hebben. Gaat dat niet goedschiks, dan kwaadschiks. Ze zijn erg goed in het schrijven van zwartboeken, die, ondanks dat die vol staan met fictieve aanteigingen, veel schade aanrichten alles wat de Dierenbescherming doet (inslapen asieldieren wegens niet te controleren ziekten en gebreken?), goed praat. Controle vindt plaats door de LID, waar de D staat voor Dierenbescherming, waardoor ze rapporten over asielen en dierenambulances hun eigen draai kunnen geven (Wij van WC-eend…) en zo particuliere initiatieven kunnen maken als ze ze nodig hebben en breken als ze er genoeg van hebben (of een intiatief op hetzelfde werkgebied willen beginnen).

    Voor een dierenambulance bel : 0900-0245 voor de dichtsbijzijnde dierenambulance. Direct doorschakelen en in geval van geen contact altijd centralisten met ruime dierenambulance-ervaring als back-up.


    Maak melding

Reageer