Windesheim geeft les in Second Life

Zwolle – In samenwerking met ICHEC Brussels Management School introduceert de opleiding Bedrijfskunde MER van Windesheim een nieuwe manier van onderwijs op een virtuele campus in Second Life. Een groot aantal studenten uit Zwolle en Brussel maken samen opdrachten en discussiëren binnen deze nieuwe studieomgeving om onder andere interculturele vaardigheden op te doen. De eerste virtuele contacten tussen de studenten zijn gelegd.

Zowel Windesheim als de ICHEC Brussels Management School wil met dit project het internationale contact tussen studenten op een andere, intensievere manier vorm geven, die nauw aansluit bij de belevingswereld van jongvolwassenen. Studenten van nu leren snel, zijn nieuwsgierig en ontdekkend ingesteld. De campus in Second Life biedt hiervoor talloze mogelijkheden. Studenten, die afstuderen of later gaan werken in het buitenland, lopen vaak tegen interculturele problemen aan. Nu kan iedereen deze interculturele samenwerking verkennen en uittesten op de online campus.

Student aan het roer

In Second Life gaan studenten met een avatar van zichzelf de campus op. Een docent geeft de studenten opdracht om bijvoorbeeld stelling te nemen in een discussie over hoe Google de privacyregels hanteert. Het debat vindt op de virtuele campus plaats onder andere door in een congreszaal posterpresentaties te geven en met elkaar daarover te discussiëren. De poster wordt ook daadwerkelijk gemaakt in deze online congreszaal. Studenten lopen bij elkaar langs en moeten zeggen wat zij ervan vinden. Als bewijs van hun bijdrage moeten ze digitale opnamen maken van hun aandeel in de posters en de discussie. Student Patrique Westerweel ziet hier het nut wel van in: “De Belgen hadden een hele andere mening over de Europese Unie. Het was wel leerzaam om hun mening te horen en daarover te discussiëren. Zo kom je erachter dat zij zich een heel ander beeld hebben gevormd, bijvoorbeeld doordat zij andere berichtgeving van de media kennen dan wij."

Leiderschap

De vernieuwde opleiding Bedrijfskunde MER stimuleert leiderschap en een ondernemende houding. Daarom initieerden Jasper Grimmius, teamleider, en Dinand Warringa, coördinator internationalisering, van de opleiding dit project. Jasper vertelt: “In Second Life nemen studenten snel zelf het stuur in handen. Ze zijn nieuwsgierig, treden met een actieve houding op in discussies en helpen elkaar.” Op de virtuele campus worden studenten in het diepe gegooid, maar het helpt hen ook over de Engelse taaldrempel. Twee deelnemende studentes bevestigen dit: “Ondanks dat de Belgen later aanwezig waren in Second Life en ons niet direct konden vinden heeft Windesheim ons goed voorbereid op het komende project en de bedoeling ervan was goed. Ook het omgaan met de Engelse taal was voor velen een obstakel. Wijzelf zagen hier ook erg tegenop, maar uiteindelijk viel dat heel erg mee. De Belgen hadden hier evengoed last van, maar we begrepen elkaar wel. Verder was het voor ons wel leerzaam, voor zowel onze Engelse taal als onze visie over governance bij Google."

Virtuele campus

In de virtuele wereld van Second Life bevindt zich een Windesheimeiland waar van alles gebouwd kan worden. Het eiland is ontworpen door Dr. Wim Trooster verbonden aan het lectoraat ICT en Onderwijs van Windesheim. In samenwerking met het lectoraat onderzocht stagiair Wilfred Luijk de mogelijkheden voor deze virtuele campus en ging naar Brussel om samen met de Franstalige Belgen de omgeving in Second Life op te tuigen. Wilfred is blij met de resultaten: “De studenten pikten het erg gemakkelijk op en zaten vrij vlot met elkaar te discussiëren. Op enkele kinderziektes na, is wat ons betreft de pilot geslaagd. Enkele studenten wilden zelfs verder discussiëren met elkaar over het onderwerp na de sessie!”

Duurzaam ondernemen

Deze innovatieve manier van onderwijs is een voorbeeld van duurzaam ondernemen. Studenten hoeven bij wijze van spreken niet meer met de trein of het vliegtuig ernaar toe. Het milieu wordt minder belast. Overigens zijn de instapkosten nihil. Je hebt alleen een computer en een internetverbinding nodig. Bovendien kunnen veel meer studenten actief oefenen met hun bedrijfskundige medestudenten in Brussel en later ook met studenten uit andere landen.

Artikel delen:

Reageer