Zorgen over veiligheid op markten in binnenstad

De Swollwacht fractie maakt zich ernstig zorgen over de verkeers –en  veiligheidssituatie op de vernieuwde Grote – en Melkmarkt. Nu de Horeca zich opmaakt om een bruisende ontvangst te kunnen geven aan Zwollenaren en gasten uit de regio komen een aantal aspecten aan de orde die wellicht niet zijn voorzien, zegt de fractie.

Swollwacht: “Op de Grote Markt heerst op het ogenblik een wild west situatie waarin iedereen zijn eigen weg zoekt van A naar B. Het zijn niet alleen de fietsers en voetgangers maar ook de snorfiets, de scooter en de scootmobiel van de invalide en/of slecht ziende mens die hier kris kras door elkaar rijden. En ’s avonds wordt de markt het domein van de veel te hard rijdende taxi chauffeurs en jeugdige bromfietsgebruikers. Het ontbreken van regelgeving is ook een gevaar voor de gemeente zelf, daar in geval van een ongeluk de aansprakelijkheid gelegd kan worden bij de gene die verantwoordelijk is voor duidelijkheid , de gemeente dus”. De fractie gaat een aantal mondelinge raadsvragen aan de wethouder stellen. Lees verder…

De Melkmarkt

Al voor de ingebruikname van de Melkmarkt dienen de problemen zich aan. De horeca ziet zijn terrassen soms 10 tot 15 meter links of rechts van het pand gesitueerd door obstakels zoals bijvoorbeeld vuilcontainers of het terras van een collega van de overkant.

Ook de rijbaan blijft een gevaar voor het overstekende bedienend personeel  en de klanten in de huidige situatie. 

Een groot probleem ook is het lukraak stallen van fietsen. Aangezien de geplande fietsenstalling onder de huidige bankenlocatie nog wel enige tijd op zich laat wachten denkt Swollwacht dat een tussentijdse fietsen-parkeerplaats nodig is om de overlast en het gevaar van her en der geplaatste vervoermiddelen te voorkomen.

Swollwacht heeft de volgende vragen voor het college:

1. Wethouder, bent U bekend met de huidige situatie en hoe beoordeelt  U dit zelf?

2. Bent U ook van mening dat de genoemde knelpunten om een oplossing vragen?

3.Wie is er aansprakelijk in geval van een ongeluk ontstaan door het ontbreken van verkeersregels?

4. Hoe kijkt U aan tegen de ontstane situatie op de Melkmarkt?

5. Indien U het met ons eens bent heeft U hiervoor dan een oplossing in gedachten?

6. Kunt U aangeven binnen welke termijn de problemen  zijn opgelost?

Hans Borrel

Raadslid Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Wethouder Cnossen bestreed maandagavond, in de gemeenteraadsvergadering, dat de twee markten verkeersonveilig zijn.

    Het Grote Kerkplein is voor bromfietsers verboden gebied, zei de wethouder. Wanneer de problemen aanhouden zullen er regelmatig controles op het plein worden uitgevoerd. Volgens de wethouder zijn er geen ongevallen geregistreerd tot nu toe.

    Wat de Melkmarkt betreft gaf Cnossen Swollwacht gelijk. Er worden lukraak fietsen gestald. De wethouder beloofde binnen drie maanden met een tijdelijke maatregel te komen.


    Maak melding

  2. idd Cnossen: bromfietsers/scooters bekeuren als ze over de markt crossen. Doen dan eauk; dan geef je azijnpissers geen handvat te klagen.


    Maak melding

Reageer