Stadshagen passeert grens 20.000 inwoners

Zwolle – In 2011 heeft er in Zwolle weer een Buurt-voor-Buurt-onderzoek plaatsgevonden. Daarmee wordt inzicht gekregen in opvattingen, wensen, ervaringen en beleving van burgers over diverse onderwerpen. Er is ook gemeten in de wijk Stadshagen. In een Stadshagen Buurt-voor-Buurtboekje staan de belangrijkste en meest opvallende uitkomsten en trends voor Stadshagen. Deze zullen steeds vergeleken worden met het stadsgemiddelde.

Over het algemeen scoort Stadshagen in de trendcijfers 2011 positief vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Over de hele linie van onderwerpen zit Stadshagen voor 75% aan de positieve kant van dit gemiddelde. Voor de 25% aan de andere kant van het gemiddelde gaat het gedeeltelijk om typische ‘nieuwbouw’-kenmerken. Enkele voorbeelden: – Lagere tevredenheid over de groenvoorzieningen – Weinig voorzieningen voor kinderen / jongeren – Gehechtheid en woonduur liggen logischerwijs nog wat lager dan gemiddeld – Sociale cohesie en participatie liggen lager dan gemiddeld Van de andere kant heeft Stadshagen zich op sociaal gebied (ontwikkeling ‘sociaal’) als enige wijk in Zwolle positief ontwikkeld ten opzichte van 2009. Stadshagen is een relatief jonge wijk; in 2012 viert zij haar vijftiende verjaardag. Hoewel er tijdelijk stagnatie in de groei van de wijk te zien is (o.a. door de nog steeds doorzettende crisis), zal de wijk zeker nog flink meer inwoners gaan kennen. Halverwege 2011 telde Stadshagen 20.268 inwoners. In de planontwikkeling is ruimte voor meer dan 30.000 inwoners, waarbij het niveau van stadsdeel Zwolle Zuid wordt benaderd.

Wat dat betreft is het goed om te zien dat de wijk zich positief blijft onderscheiden op een aantal belangrijke indicatoren (woonomgeving, voorzieningen, veiligheid en sociaal), terwijl het niveau van Zwolle inmiddels wordt benaderd voor wat betreft gehechtheid en participatie. Stadshagen onderscheidt zich niet van andere wijken in Zwolle voor wat betreft de wens geïnformeerd en waar mogelijk betrokken te worden bij ontwikkelingen in de wijk en planontwikkeling naar de toekomst. Speciale informatie- en themabijeenkomsten scoren beter dan traditionele wijkbijeenkomsten. Nieuwe vormen van instrumenten van (digitale) consultering en participatie worden inmiddels toegepast of zijn in ontwikkeling.

In de eerste helft van 2011 heeft de gemeente Zwolle voor de negende keer een grootschalig onderzoek1 uitgevoerd. Het Buurt-voor-Buurt-onderzoek is een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zwolse wijken en Zwolle als geheel. Aan het onderzoek hebben dit jaar ca. 6600 Zwollenaren meegedaan. Deze groep is representatief voor de Zwolse bevolking van 18 tot en met 75 jaar. Het volledige onderzoek is in te zien op www.zwolle.nl/buurtvoorbuurtonderzoek/

Artikel delen:
Reacties 6
  1. 20 mille, dan gaat er vast ook extra geld voor voorzieningen die kant op. De burgemeester krijgt betaald naar aantal inwoners toch? Hij is toch niet de enige die er beter van wordt? In elk geval de gemeentelijke middenstand/gemeentelijke lasten-kas, lijkt me.


    Maak melding

  2. @dick ; salarisverhoging voor de burgemeester is pas aan de orde wanneer Zwolle meer dan 150.000 inwoners telt. Dat gatie dus niet meemaken.


    Maak melding

  3. De stad moet ook niette groot worden want dat gaat de burgers dan ook meer kosten aan gemeentelijke bijdragen .En het centrum kan ook niet zoveel volk verwerken want er zijn nu al parkeerproblemen met auto,s en fietsen .En zo,n burgemeester heeft niet te klagen wat inkomsten betreft want als je naar het wachtgeld van een wethouder kijkt dat is al behoorlijk voor niks doen


    Maak melding

Reageer