Dagboekje helpt zwangere bij black-out

OHC-verpleegkundigen Annet van der Kolk en Inge Borkent van de Isala klinieken en Nelly Miske van het Scheper Ziekenhuis, deden onderzoek naar het informatieverlies bij zwangere vrouwen met het HELLP-syndroom (ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging).

Samen met verpleegkundigen van ziekenhuizen in Emmen, Hardenberg en Almelo onderzochten zij of er sprake is van informatieverlies, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe je een black-out kunt voorkomen. Informatieverlies bij de zwangere heeft nadelige gevolgen voor de verwerking van deze moeilijke periode. Om dit te voorkomen krijgen zwangeren die intensieve zorg nodig hebben nu, in de Isala klinieken, een dagboekje waarin de partner of familie alle ervaringen kunnen bijhouden.

Informatieverlies en angststoornis

Uit de vakliteratuur bleek dat ingrijpende emotionele ervaringen vaak onvolledig worden herinnerd. Bij HELLP-patiënten is zelfs sprake van een angststoornis met als gevolg informatieverlies. De oorzaken hiervan zijn de voor HELLP-patiënten noodzakelijke medicijnen maar ook lichamelijke oorzaken die horen bij deze aandoening. Een black-out is een vorm van zelfbescherming. Je bent vitaal bedreigd en door je op deze manier te beschermen, kun je ‘overleven’. Je laat prikkels niet toe.

Onderzoek

Honderd ex-HELLP-patiënten hebben een uitgebreide schriftelijke vragenlijst ingevuld. Daarvan geeft 71% aan een black-out te hebben ervaren tijdens hun ziek zijn. In de meeste gevallen, kortdurend verlies van geheugen, maar ook wel verlies van bewustzijn en concentratie. Vooraf bij opname was het de patiënten niet verteld dat dit kon optreden. Meer dan de helft van de patiënten had later, zelfs maanden daarna, nog last van de doorgemaakte black-outs: onzeker, angstig, concentratieproblemen, problemen met algeheel functioneren.

Gebeurtenissen uit die periode vernamen de ex-patiënten voornamelijk via hun partner of andere familieleden. Aan de ex-patiënten is in de enquête gevraagd hoe het missen van informatie ondervangen kan worden: 66% gaf aan dat een dagboekje een uitkomst zou bieden (bij te houden door partner of familie). Dit had de voorkeur boven de informatie mondeling van de partner te krijgen.

Deze uitkomst van het onderzoek heeft ertoe geleid dat in de betreffende ziekenhuizen al bij de opname van HELLP-patiënten gesproken wordt over het optreden van black-out en wat daarna te doen is. Binnenkort wordt bij de opname op de OHC van de Isala klinieken aan alle patiënten een dagboekje aangeboden.

Artikel delen:

Reageer