Subsidie voor woonservicegebieden in Zwolle

Zwolle – Heeft u ideeën of initiatieven om het niveau van uw woonservicegebied te verhogen? De gemeente nodigt bewoners en partijen uit om gezamenlijk initiatieven te nemen om het niveau van de woonservicegebieden in Zwolle te verhogen. Deze partijen kunnen daarvoor in de periode 2011–2014 subsidie krijgen. De subsidie kan worden ingezet daar waar u leemtes en of kansen ziet om zo het niveau van het woonservicegebied te optimaliseren.

De gemeente Zwolle kent een aantal zogenoemde woonservicegebieden. De kernwaarde van woonservicegebieden is dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, ook als er beperkingen zijn of iemand minder mobiel wordt. Het gaat om de mogelijkheden om actief te blijven participeren in de samenleving, zo nodig met ondersteuning en zorg. Op de website van de gemeente Zwolle vindt u een kaartje waarop in kleur is aangegeven welke gebieden in Zwolle kansrijk zijn als woonservicegebied en in aanmerking komen voor een subsidie. In 2012 is er € 408.000 subsidie beschikbaar waarvan 65% is bedoeld voor fysieke investeringen.
Afgelopen jaar is er o.a. subsidie verleend aan de realisatie van een buurtrestaurant in wijkcentrum De Enk in Assendorp, het Steunpunt Berkum plus en een ontmoetingsruimte in zorgcentrum Westenhage in Westenholte. De subsidieaanvragen voor 2012 kunnen tot 1 april 2012 ingediend worden.

Alle informatie over de visie op woonservicegebieden, subsidie, de voorwaarden, de informatiefolder, de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier is te vinden op www.zwolle.nl/loket/subsidies of neem contact op met het subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 4102. De folder met het aanvraagformulier is ook te verkrijgen bij het informatiecentrum van het Stadskantoor, Lubeckplein 2.

Artikel delen:

Reageer