Steun voor Meander College in onderzoek fietsroutes

Zwolle – Woensdag 22 februari fietst het Meandercollege mee met de leerlingen naar Hasselt. Ze vetrekken om 14.55 uur en komen rond 15.35 in Hasselt aan. Onderweg zullen de gevaarlijke plekken en situaties onthouden worden voor het gesprek met het ouders, leerlingen en raadsleden in Hasselt. Het gesprek, waar een ieder vrij is om bij aan te schuiven, vindt plaats in “Onder de Luifel“ aan de Ridderstraat 5 – 7. Naar aanleiding van het eerste onderzoek naar de veiligheid van de scholierenroutes is er veel gebeurd. Zo hebben de colleges van de gemeente Zwolle en van de gemeente Dalfsen de resultaten van het onderzoek in ontvangst genomen. Zij zijn nu bezig om de bevindingen vanuit het onderzoek,daar waar mogelijk, te vertalen in beleid om de veiligheid van de scholierenroutes te verbeteren. Binnenkort horen we daar meer over. 

Veilig Verkeer Nederland wil graag meedenken en ondersteunen. De provincie heeft gereageerd, op maandag 20 februari komt zijn naar het Meander College om  mogelijke samenwerking te bespreken. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel komt namens de provincie daarover praten. De politie IJsselland heeft op een hele positieve manier zijn betrokkenheid getoond. Ze was aanwezig bij het eerste gesprek in Dalfsen over verkeersveiligheid . Ze heeft daarna een verkeersspecialist ingeschakeld om de verschillende routes te bekijken en te komen met adviezen. Al met al is er al veel gebeurd terwijl het onderzoek nog niet halverwege is. Raadsleden van de gemeente Zwartewaterland en van de gemeente Zwolle worden uitgenodigd om de route mee te fietsen en aanwezig te zijn bij het nagesprek in “Onder de Luifel“.

 

Artikel delen:

Reageer