SP vraagt noodplan schimmelhuizen Dieze-Oost

De SP wil dat er een noodplan komt om de problemen met schimmel en kou in de huurhuizen in Dieze-Oost op te lossen. De SP heeft naar aanleiding van buurtonderzoek in de Isaac van Hoornbeekstraat en de Hemerkenstraat zoveel meldingen van bewoners gekregen uit verschillende straten dat blijkt dat er sprake is van een wijkbreed probleem. De leefsituatie van sommige bewoners is dusdanig dat er niet langer gewacht kan worden met aanpakken van de kou, tocht en schimmelproblematiek. 

 

De SP begon vorig jaar oorspronkelijk met een straatonderzoek in de Isaac van Hoornbeekstraat. Daaruit bleek dat er forse problemen waren met schimmel en kou in de huurhuizen van SWZ. Daarna volgde de Hermekenstraat, waar er naast kou en schimmel ook veel problemen waren door tocht. Nu krijgt de SP nieuwe meldingen uit diverse straten  in Dieze-Oost. Het probleem blijkt structureel in de wijk te zijn. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘In het begin dachten en hoopten we dat de situatie in de Isaac van Hoornbeekstraat een uitzondering in Dieze was, maar het lijkt eerder de regel. Deze situatie kan zo niet voortduren en SWZ mag zich niet blijven verbergen achter een plan voor wijkvernieuwing dat ooit zal komen. Deze bewoners hebben een afschuwelijk koude winter achter de rug en er mag volgend jaar geen tweede volgen.’ 

 

SWZ heeft de bewoners van de Isaac van Hoornbeekstraat naar aanleiding van het SP-onderzoek centrale verwarming en collectieve aanpak van de schimmel aangeboden. De partij wil dat de woningbouwvereniging ook de problemen in andere straten direct gaat aanpakken. Als SWZ niet op korte termijn met noodmaatregelen komt voor alle probleemgevallen in Dieze-Oost, wil de SP het college van B&W vragen te interveniëren. Ondertussen heeft de SP ook uit andere wijken in Zwolle klachten over huurhuizen ontvangen. De partij gaat al deze klachten zorgvuldig onderzoeken.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Ik woon sinds acht jaar in de Pieter Steynstraat. Op 2 hoog en heb daarom (?) gelukkig (nog?) geen last van schimmel. Wel vrees ik elke winter weer met één gaskachel voor het hele huis. Ik heb drie kamers verbonden met een schuifdeur want die moeten open kunnen om het hele huis te verwarmen.
  JAREN GELEDEN is al gezegd dat bij renovatie deze huizen blijven staan. Verder zouden de woningen grondig gerenoveerd worden en we zouden dan tijdelijk uit de woning moeten, al wist niemand te vertellen hoe en wat dan de consequenties zijn en hoe vrijwillig dat allemaal wel is ondanks de kreet ‘inspraak’.

  Het ‘binnenkort’ werd steeds weer jaren vooruit geschoven naar een ter zijner tijd.
  Steeds kwamen er nieuwe vage plannen en nog vagere informatie waaruit in ieder geval bleek dat de renovatie weer langer op zich laat wachten en ik vrees ook minder degelijk gaat gebeuren. Het gerucht gaat nu dat ze gewoon aan de slag gaan terwijl we er wonen. Los van kou, overlast en kans op beschadiging van inboedel spaart dat natuurlijk makkelijk verhuiskosten-vergoedingen.
  Ooit ben ik op een bijeenkomst (ook al weer lang geleden) wijzer geworden dat we ooit in ieder geval centrale verwarming krijgen en er vernieuwingen komen van keuken en douche. Althans dat is de laatste versie. Hoe en wanneer en vooral wat voor consequenties dat heeft is (bij mij) tot nu toe nog steeds niet bekend. Wel zijn er PR-achtige projecten geweest als Dieze ben ik en inspraak-achtige avonden.waar aangegeven kon worden wat al veel eerder ook al op wijkbijeenkomsten is aangegeven. Voor dovemansoren schijnbaar want met groot gebaar ging men de mening van bewoners eens pijlen.

  Ik hoop op spoedige verbetering!!  Maak melding

 2. Dit soort jaren 50 woningen zijn niet geschikt voor renovatie,anno 2012 gewoon slopen die boel en gaan voor nieuwbouw en SWZ moet dat nu ook wel inzien.


  Maak melding

 3. mijn ervaring met SWZ is wel geld vangen maar niet uitgeven aan betere woningen, ik heb 20 jaar in een woning van de SWZ gewoond en al die tijd is beloofd op renovatie pas 5 jaar na dat ik verhuist was is er wat aan gedaan, en Den Haag of Brussel de schuld geven is wel erg goedkoop, de SWZ is verantwoordelijk voor de woningen en ontvangt de huur


  Maak melding

 4. @Ans Alleen met het geld van de huren kan geen enkele woningcorporatie renoveren en nieuwbouw koop/huur realiseren. Het meeste geld moet geleend worden wat heel hoge rente lasten veroorzaakt waardoor negatieve kasstromen ontstaan wat niet wenselijk is. De staatssteunregels uit Brussel schrijven postieve kasstromen voor. Hier zit de beperking in de mogelijkheden.


  Maak melding

 5. Yoz, leg het eens uit hoe het precies zit? Wat ik weet is dat corporaties onderscheid moeten maken tussen commerciële en sociale activiteiten. Voor het laatste kunnen ze goedkoop lenen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarvoor de overheid garant staat (ca 60 miljard in de Rijksbegroting). De EU heeft de Nederlandse regering om beleid gevraagd om te bepalen tot welk inkomen het gaat om ‘sociale woningbouw’. De regering heeft de grens op ca 33.000 jaarinkomen gesteld. Activiteiten van woningcorporaties voor rijkere doelgroepen mogen niet met overheidssteun gefinancierd worden omdat het dan als staatssteun wordt gezien (want valse concurrentie met marktpartijen).
  Daarnaast is voor de EU het EMU-saldo (totale overheidsschuld, dus Rijk, provincie, gemeenten en sociale fondsen) van een land van belang. Volgens afspraak mag dat niet hoger zijn dan 3%. Dit is van belang voor de stabiliteit van de Euro en daarmee in economisch belang van de Eurolanden.
  Werkt een negatieve kasstroom negatief op dat EMU-saldo? En hoe komt het dan dat woningcorporaties onvoldoende middelen hebben voor renovatie? Teveel commercieel gebouwd en door de crisis onverkoopbaarheid van die woningen? Waarom hebben de corporaties zich niet aan hun doelstelling – sociale woningbouw – gehouden? De huur moet toch voldoende opleveren voor planmatig onderhoud en renovatie? En hoe zit het met de bonussen voor de directie? Niet misselijk volgens mij.


  Maak melding

 6. Sinds 1 jan 2011 zijn woco’s verplicht hun DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (vrije sector bedrijfspanden en verkoop) activiteiten te scheiden. Hier staat tegenover dat hier andere financierings verplichtingen aan hangen. DAEB via het WSW met lagere rente percentages en NIET-DAEB middels commerciele leningen (Gewoon dus bij de bank). Probleem van dit laatste is dat de banken een business case wensen waaruit een positiefsaldo uit de kasstromen blijkt wat haast onmogelijk is. Huren van 1000 p maand en dus onverhuurbaar. Of rechtstreeks uit het Eigen Vermogen waar daar nog ruimte voor is. Dus Niet Daeb wordt eigenlijk het liefst niet meer gedaan door woco’s.
  Koop projecten worden dus eigenlijk vermeden om de financiering maar ook door de woningmarkt die op zijn gat ligt. (er wordt niets meer verkocht.)
  Voor de DAEB activiteiten financieren via het WSW vereist positieve kasstromen. Hier ligt een groot risico dat woco”s teveel uitgeven en geen positieve kasstromen meer kunnen genereren en dus geen financiering meer krijgen.
  Onderhoud is dus DAEB.
  Belastbaar inkomen >33.000 dan geen sociale huurwoning anders wordt dit door Brussel dus ook als staatssteun gezien daarnaast probleem van scheefwonen.
  Middels de Governance code wordt er door RvC”s al heel straks op de beloningen van bestuurders beperkt. Nieuwe bestuurders krijgen in het algemeen niet meer dan de Balkendenorm. Wat je in de media hoort zijn vaak oude contracten van bestuurders. Daarnaast is het niet raar dat een bestuurder van Vestia met 70.000 VHE”s meer verdient dan een bestuurder van SWZ met 7.500 Vhe’s. In de begroting van SWZ over 2010 beloven ze 9 miljoen uit te geven aan onderhoud en in werkelijkheid geven ze maar 8 miljoen uit. Dit heeft dus deels met bovenstaand verhaal te maken.


  Maak melding

 7. platgooien is geen optie. Er mag niet meer zo dicht bij een snelweg gebouwd worden. Heb zelf ook jaren aan de pieter steynstraat gewoond. Kinderen altijd verkouden en schimmel in de douche en slaapkamers. Leuke tochtjes door de wijk met die tegenwoordige campingbaas, maar het is er nog geen reet opgeschoten.


  Maak melding

 8. Vergeet De pietersteynstraat ook niet?? verschikkelijk koud wonen het is niet eens meer leuk om thuis te zijn je zit daar ongezellig in de tocht en kou en in je keuken komen is er ook niet bij om ff te kunnen koken moet je je jas erbij aan trekken..
  en dan iedere ochtend douchen.. kachel op stand sambal kleeding erop (totdat ze warm beginnen te roken kans op Brand?? boeiend ik wil het warm hebben) douche op heet en er onder springen voor 10 min.. dan snel terug naar de woonkamer rennen om je voor de kachel af te drogen…. (oh ja ik heb ruim 3 maand met een hele grote brand wond gelopen op me borst aangezien ik het zo koud had dat ik me eigen wou opwarmen met (kokend) heet water.. ja wel mijn eigen domme schuld maar je moet wat om het warm te krijgen)

  de renovatie van het balkon zouden ze afgelopen jaar al beloofd hebben maar tot nu toe is er niks gebeurt .. maar wel ieder jaar de service kosten omhoog gooien evenals de huur.. en indien je verhuist moet je eerst je toko op eigen kosten renoveren anders krijg je een toren hoge absurde boete aan je broek..

  en over het geluid overlast maar daar gelaten.. de buurman & vrouw de liefde hoort bedrijven of de klappen hoort vallen tijdens een ruzie.. of complete gesprekken kan horen. de auto’s hoort toeteren ect ect enz enz..

  het enige mooie wonen is in de hete warme zomer maanden ..  Maak melding

Reageer