CDA bezorgd om Kamperlijntje

De CDA-Statenfractie Overijssel en de CDA-raadsfracties van Zwolle en Kampen willen opheldering over de recente ontwikkelingen rondom het ‘Kamperlijntje’. Woensdag 15 februari werd duidelijk dat de aanbesteding van de vertramming van de spoorlijn tussen Kampen en Zwolle op problemen stuit. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de tramlijn nu niet aan te besteden. De offertes die er lagen blijken juridisch niet te voldoen. De CDA-fracties hebben vragen voorgelegd aan de betreffende colleges. GS en de colleges B&W van Zwolle en Kampen worden hierin opgeroepen de verkennende rapportage uiterlijk mei 2012 te communiceren. “Voor de reizigers is het van belang dat, totdat de nieuwe vervoersvoorziening er is, de huidige dienstregeling van de NS ook in 2013 gecontinueerd wordt”, legt Laura Antuma, woordvoerder CDA-Statenfractie, uit. “Tot afgelopen woensdag hebben we niet getwijfeld dat die oplossing er zou komen,” vullen de woordvoerders van CDA Zwolle en Kampen, Dite Husselman en Hilde Palland Mulder aan. “Het kan niet zo zijn dat de belangen van de reizigers en de economische ontwikkeling van Zwolle en Kampen onder druk komen te staan nu de aanbesteding niet doorgaat”.

Voor de economische ontwikkeling van Zwolle Kampen Netwerkstad is de lijn erg belangrijk wat betreft woon-, werk- en schoolverkeer voor de inwoners van de netwerkstad. Ook is de vervoersverbinding van cruciaal belang bij het realiseren van de plannen op de Voorsterpoort in Zwolle en de herontwikkeling Stationsgebied in Kampen. In 2009 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle en Kampen besloten een hoogwaardige vervoerslijn tot stand te brengen over het spoor tussen Kampen en Zwolle. Eind  2011 is besloten dat de provincie de benodigde tramstellen zou financieren aan de hand van een aanbestedingstraject. De vertraging van de aanleg van de tramlijn kan ook gevolgen hebben voor de realisatie van de fietsbrug bij de Blaloweg in Zwolle, een belangrijk onderdeel van de veilige fietsroute tussen Kampen, ‘s Heerenbroek, Stadshagen en het centrum van Zwolle.

Artikel delen:

Reageer