Jongeren schrijven levensboeken voor ouderen

Vrijwilligerscentrale Zwolle (VCZ) is het Levensboekenproject gestart. Middelbare havo/vwo-scholieren van het Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap interviewen in het kader van hun Maatschappelijke Stage (MaS) senioren over diens leven. Het eindresultaat: hun persoonlijke verhaal in een boekje, geschreven door een jongere. De pilot moet uitwijzen of dit idee past binnen de MaS en of de senioren enthousiast over het proces en het eindresultaat zijn. In eerste instantie gaan vijf middelbare scholieren aan de slag met vier ouderen. Drie leerlingen werken ieder één-op-één met een oudere, twee werken als een koppel samen met een oudere.

In acht gesprekken van anderhalf uur vertellen de senioren over hun leven. “De een vertelt over heftige dingen, zoals zijn tijd in een concentratiekamp. De ander misschien over zijn kinderen of de liefde van zijn leven”, zegt projectleider Marlies van Beek, consulent steunpunt vrijwilligerswerk bij VCZ. “De jongeren hebben geheimhoudingsplicht.” Het project geeft de jonge vrijwilligers een rol in de strijd tegen de vereenzaming van ouderen en laat hen verschillende vaardigheden oppoetsen en aanleren. Ouderen krijgen met dit project de kans hun leven vast te laten leggen.

Het levensboekenproject was oorspronkelijk een idee voor reguliere (volwassen) vrijwilligers van de Haagse vrijwilligerscentrale ‘Hof, Promotie Haags Vrijwilligerswerk’, die het met ondersteuning van het Oranje Fonds landelijk onder de aandacht bracht. “Bij VCZ bedachten we toen dat dit ook leuk kan zijn voor de MaS”, zegt Van Beek. Ze is ervan overtuigd dat jong en oud een goede match vormen. “De ouderen vinden het leuk om te vertellen en voor jongeren is het interessant om te horen hoe het vroeger ging.”

Dit project is een samenwerking van vier partijen: Vrijwilligerscentrale Zwolle, Steunpunt Informele Zorg, Thorbecke Scholengemeenschap en Christelijke Hogeschool Windesheim. Vrijwilligerscentrale Zwolle is bij het project betrokken als de Zwolse MaS-makelaar, Steunpunt Informele Zorg bemiddelt voor de ouderen, Thorbecke Scholengemeenschap levert de jonge vrijwilligers enWindesheim biedt een student die de middelbare scholieren begeleiden bij het verwerken van de gesprekken tot tekst en het voeren van de gesprekken. 

De verwachting is dat in mei 2012 de boeken gemaakt zijn.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer