Community Safety

Zwolle – Met het project Community Safety zet de gemeente Zwolle bij haar inwoners in op de vergroting van kennis en handelingsbekwaamheid op het gebied van veiligheid. De brandweer Zwolle, die het project uitvoert, zoekt hierbij samenwerking met verschillende organisaties in de stad. Het afgelopen jaar zijn er vanuit Community Safety al diverse projecten gestart en succesvol gebleken. Zo zijn in samenwerking met de Zwolse basisscholen voor de leerlingen ontruimingsoefeningen georganiseerd en is er een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8. Ook dit jaar worden deze acties voortgezet. Een ander voorbeeld van een project dat in 2012 een vervolg krijgt is de ondersteuning van BHV teams in onder andere verzorgingstehuizen.

Voor 2012 staan ook nieuwe projecten gepland. Rondom de GRAS-week richt de Zwolse brandweer zich op kamerbewoners. Zo worden studentenwoningen bezocht en gecontroleerd op veiligheid. In samenwerking met woningbouwcoöperaties worden dit jaar woninginspecties gedaan waarbij wordt gekeken naar brandveiligheid en indien nodig extra rookmelders geplaatst worden. Ook gaat de brandweer vlak na een calamiteit in een wijk een informatieavond organiseren. Hierbij is dan aandacht voor nazorg en wordt veiligheidsinformatie gegeven die de zelfredzaamheid voor de toekomst moet vergroten. Het project Community Safety kent projecten voor verschillende doelgroepen. Ook wordt samengewerkt met organisaties in de stad. Op deze manier worden zoveel mogelijk inwoners bereikt en wordt breed ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid en handelingsbekwaamheid. 

Artikel delen:

Reageer