Overleg over herinrichting wal van Almelose Kanaal

Zwolle – De gemeente Zwolle is van plan de ruimtelijke kwaliteit van de wal van het Almelose Kanaal (gedeelte Almelose Pad – Weteringkade) te verbeteren. Dit gebeurt in overleg met de betreffende woonbootbewoners. Zo wordt onder andere een oplossing gezocht voor de verrommeling van de walkant die ontstaan is door de opslag van materialen en de plaatsing van diverse schuurtjes en bergingen. Het gebruik van de wal langs het Almelose kanaal is al langere tijd onderwerp van gesprek tussen bewoners, het waterschap Groot-Salland en de gemeente. Op de kant zijn door bewoners in de afgelopen jaren verschillende schuurtjes en bergingen geplaatst wat een rommelige aanblik geeft. Volgens de ligplaatsvergunning mogen bewoners de wal alleen gebruiken voor het binnengaan en verlaten van hun schip. De gemeente en het waterschap begrijpen dat er behoefte is aan extra bergruimte en gaat daarom met bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen. Hierbij valt te denken aan het bouwen van nieuwe (gezamenlijke) schuurtjes/bergingen. 

In het gemeentelijk rioleringsplan is opgenomen dat alle woonschepen op legale ligplaatsen gefaseerd worden aangesloten op de riolering. Bij de woonschepen in dit gedeelte van het Almelose Kanaal is dit nog niet gerealiseerd. Tegelijk met de aanleg van de riolering wordt daar waar noodzakelijk ook de houten walbeschoeiing vervangen. Beide onderwerpen worden ook besproken met de bewoners. Enexis, eigenaar van het aanpalende gebied op Marslanden A, is voornemens om het gebied te herontwikkelen. Omdat de projecten van de gemeente en het waterschap en die van Enexis elkaar fysiek raken, vindt er onderling afstemming plaats. 

Artikel delen:

Reageer