De Ambelt en de Twijn staken tegen bezuinigingen

Zwolle- Tijdens een landelijke stakingsdag op 6 maart 2012, uitgeroepen door de onderwijsbonden, gaan de Ambelt en de Twijn samen met honderden andere scholen staken tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs. Net als de eerste massale demonstratie vorig jaar vertrekken de Ambelt en de Twijn met bussen vol medewerkers vanuit Zwolle. Personeel uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs laten in Amsterdam nogmaals massaal horen dat de bezuinigingen op met name het speciaal onderwijs en de Ambulante dienstverlening niet samen kunnen gaan met de invoering van Passend Onderwijs. De Ambelt en de Twijn, die beide (voortgezet) speciaal onderwijs en ambulante begeleiding in het regulier onderwijs bieden, sluiten hierbij aan.

Directeur van de Ambelt-regio Zwolle, Erik Wijtsma en directeur Pieter Greidanus van de Twijn: “Wederom worden de meest kwetsbare kinderen, leerlingen die extra zorg nodig hebben, de dupe van extreme bezuinigingen. Kinderen met een rugzak in het regulier onderwijs raken hun extra begeleiding kwijt waardoor de aansluiting binnen het regulier onderwijs lastiger zal worden. Veel leerlingen die nu naar het speciaal onderwijs gaan moeten terug naar het regulier onderwijs. De Ambelt en de Twijn maken zich nu al grote zorgen over thuiszitters, omdat de aanmeldlijsten voor komend schooljaar een groei laten zien binnen het onderwijs en de Ambulante Begeleiding. We spannen ons maximaal in om iedereen onderwijs te kunnen bieden. Het regulier onderwijs krijgt daarnaast de zorg, maar amper de middelen. De expertise van docenten in het speciaal onderwijs en ambulant begeleiders wordt overboord gegooid. Voor iedere leerling ontstaat hier een verlies -verlies situatie. Bovendien wordt de keuzevrijheid van ouders fors beperkt. Er verdwijnen meer dan 6000 banen en dat zijn voor een groot deel juist de experts die door hun ondersteuning leerlingen juist in het regulier onderwijs kunnen houden.”

Wijtsma en Greidanus: “Het onderwijsveld realiseert zich dat er bezuinigd moet worden maar wij zijn ronduit kwaad dat de minister niet naar de voorgelegde alternatieven wil kijken, zoals het schrappen van de prestatiebeloning waarvoor 250 miljoen structureel beschikbaar is. Tevens zijn de bezuinigingen gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Het is bij ons weten de eerste minister van Onderwijs die niet de dialoog aangaat met het onderwijsveld.” Onderwijsmedewerkers en ambulante begeleiders van de Ambelt en de Twijn vertrekken dinsdag 6 maart vanaf het Hengeveld College in Zwolle. 

Artikel delen:
Reacties 12
 1. goed idee :D:D, deze bezuinigingen >:(>:( in het onderwijs zijn te stom voor woorden, maar klagen dat de jeugd van tegenwoordig niet meer leert maar als de klassen als maar groter worden en steeds meer kinderen met extra zorg op de basis school moeten blijven is het voor de leerkracht niet mogelijk om aandacht te geven aan hen die het nodig hebben :'(:'(


  Maak melding

 2. Van Bijsterveldt mist, zoals al eerder genoemd door een vertegenwoordiger van de AOB, het intellectuele vermogen om de positie van minister te mogen bekleden. In normaal Nederlands: ze is dom. In de regio IJsselland betekenen deze bezuinigingen dat een reguliere school voor voortgezet onderwijs er 50 leerlingen bij krijgt die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen recht hebben op speciale zorg maar dat nu dus niet meer krijgen. U kunt zich de gevolgen wellicht voorstellen die dit met zich meebrengt.


  Maak melding

 3. @Kafka, het geld ook voor het MBO onderwijs, ze weten nu al niet hoe ze met jongeren die beperkingen hebben moeten omgaan.
  Laat staan wanneer alle begeleiding weg valt. Ik denk dat er dan vele jongeren met een beperking, zonder diploma de school verlaten.
  En dat terwijl er ook bezuinigd wordt op de sociale werkplaatsen, waar ze dus straks ook niet meer terecht kunnen. Er zal straks ook ongetwijfeld bezuinigd gaan worden, om de jongeren die een wajong uitkering hebben, geen jobcoach begeleiding meer te geven bij de werkgever. Dus ook die komen thuis te zitten.

  Er is op deze manier weinig hoop voor de toekomst van deze jongeren.


  Maak melding

 4. In feite vullen zij in wat een school zou behoren te doen.
  Maar veel scholen vullen dat niet langer in.
  Zo druk en zo weinig tijd en zo weinig geld.
  Ja wie niet….?


  Maak melding

 5. Het woord ‘regulier’ geeft al aan dat een school geen pychiatrische instelling is Otero en dat behoort ook zo te blijven. Een demente bejaarde stuur je ook niet naar de peuteropvang.


  Maak melding

 6. Doordat deze doelgroep ‘verdwijnt’ in het reguiliere onderwijs bestaat deze alleen nog als een percentage uitval die een school mag/kan verantwoorden. Diep triest dit. Alsof de zorg nu niet meer nodig is…


  Maak melding

 7. @Otera, het trieste is dat de scholen tegenwoordig worden afgerekend op prestatie. Dus wanneer je te veel zogenoemde “zorgenkindjes”op je school hebt zitten. Waardoor misschien de cito toets, of het aantal geslaagden lager uit valt, wordt je daar door dezelfde minister, die dit allemaal bedenkt gekort, of je krijgt een stempel slechte opleiding.


  Maak melding

 8. -Kafka, hoeveel kinderen krijgen geen stempeltje opgedrukt als zijnde adhd, add, pdd nos etc, terwijl dat niet eens nodig is bij velen als men bv eens beter let op de voeding en gezonder zou eten?
  En hoeveel kinderen krijgen geen goede opvoeding, omdat beide ouders moeten werken, kinderen welke op straat rondzwalken, over psychiatrie gesproken, niet enkel kinderen die psychisch iets zouden mankeren krijgen hulp, maar ik vind het jammer dat voor de kinderen die het echt nodig hebben, deze bezuiniging doorgang vindt. Maar blijkbaar is er teveel misbruik gemaakt, ten koste van kinderen zelfs, en daar is de regering het dus niet mee eens.  Maak melding

 9. @Otero,

  hoeveel kinderen krijgen geen stempeltje opgedrukt als zijnde adhd, add, pdd nos etc, terwijl dat niet eens nodig is bij velen als men bv eens beter let op de voeding en gezonder zou eten?

  Vertel over je eigen ervaring hiermee.  Maak melding

 10. Mwah, een snel oordeel van adhd kan ik ergens inkomen als je kind gevoelig is voor suiker. PDD-NOS werkt toch net even op wat meer vlakken door wat je niet oplost door een dieetje…

  Te veel misbruik komt doordat er te weinig toezicht gehouden is. de kinderen zijn n u de dupe van een wanbeleid die de regering nota bene zelf heeft gecreeeerd!

  De bezuinigingen hebben als gevolg dat er meer mensen in de problemen komen. Ze aanspraak gaan maken op uitkeringen, zorgvoorzieningen en in de problemen komen met justitie.


  Maak melding

 11. ook een school als Jenapleinschool in Zwolle, (basisonderwijs) sluit zich aan bij de landelijke stakingsdag op 6 maart aanstaande. Want de bezuinigingen treffen allen die in het onderwijs werken of naar school gaan!  Maak melding

Reageer