Nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden

De gemeente Zwolle heeft de basis voor een nieuw bestek voor aanbesteding van de hulp van bij het huishouden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemaakt. Een aantal basisuitgangspunten in de nieuwe aanbestedingsprocedure is veranderd ten opzichte van de eerste aanbestedingsronde in 2006. Het aantal te contracteren zorgaanbieders is uitgebreid van drie in 2006 naar maximaal tien nu. De wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de raadswerkgroep en de klankbordgroep Wmo. De uiteindelijke gunning zal plaatsvinden in oktober 2007. De ingangsdatum is van de nieuwe contracten is vastgesteld op 1 januari 2008.

De keuze van Zwolle om nu te kiezen voor maximaal tien partijen bij de hulp bij het huishouden heeft te maken met het feit dat voor de gemeente het belang van de cliënt voorop staat. Zij hebben hiermee veel ruimere keuzevrijheid. De eerste ervaringen in 2007 leren dat de cliënt deze behoefte aan keuzevrijheid heeft.  

Artikel delen:

Reageer