Windesheim: ‘Gun ze toch hun borreltje!?’

Zwolle – Windesheim organiseert – in nauwe samenwerking met het Partnership Vroegsignalering Alcohol – op maandag 23 april een congres over ouderen en alcoholproblematiek. In de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle komen op die dag contrasterende meningen over dit onderwerp aan bod in de vorm van lezingen en zaaldebatten. Het middagprogramma bestaat uit een gevarieerd aanbod van workshops verzorgd door onderzoekers, specialisten en behandelaars van onder meer verslavingszorginstellingen. Geen probleem dat dagelijkse borreltje, zullen de meeste mensen geneigd zijn te denken. Toch nemen de problemen toe. In het afgelopen decennium verdubbelde het aantal ouderen dat contact zocht met verslavingszorg en steeg tot 9000. Maar voor een klein deel is dat te verklaren door het stijgende aantal ouderen in de samenleving. De kern van dit verschijnsel is dat nieuwe generaties ouderen meer alcohol drinken met alle verslavingsproblematiek die daar bij komt kijken. 

De babyboomers vormen de eerste naoorlogse generatie die regelmatig alcohol gebruikte. Stijgende welvaart en culturele veranderingen die daaruit voortvloeiden waren debet aan die ontwikkeling. Met het bereiken van de pensioenleeftijd, neemt de alcoholproblematiek van deze generatie toe. Er is immers voldoende vrije tijd en geld beschikbaar om het leven in te richten als een ‘lang weekend’. Tijdens het congres dat onder leiding staat van dagvoorzitter mr. dr. Rob Bovens, komen contrasterende visies aan bod waarbij de grenzen van overheidsbemoeienis en de vrijheid van het individu worden verkend in lezingen van dr. Rutger Claassen, filosoof en docent politieke filosofie en dr. Hans Becker, emeritus hoogleraar humanisering van de zorg. Voor bezoekers is er gelegenheid om in de discussie te participeren tijdens het zaaldebat, waaraan ook Wim van Dalen (STAP Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) zal deelnemen. Het congres is vooral gericht op mensen die beroepsmatig te maken hebben met alcoholproblematiek en -verslaving onder ouderen. Van medewerkers in de thuiszorg en intramurale zorg, maatschappelijk werk of verslavingszorg tot vertegenwoordigers van financiers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De urgentie van de problematiek komt zowel tot uiting in het plenaire aanbod als in het gevarieerde workshopaanbod. Naast Carolien Smits (lector Innoveren in de Ouderenzorg) en Rob Bovens (lector Verslavingspreventie) van Windesheim belichten tal van specialisten daarin een zo breed mogelijk spectrum van deze problematiek. Bij een aantal beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik denk dat het echte probleem zit in dat deze generatie de alcohol totaal niet als een probleem ziet… En als je er dan als ‘jongere’ een opmerking over maakt dan is dat helemaal ‘raar’ natuurlijk… Maar alcohol maakt je achterdochtig… En ook dat valt de mensen die alcohol drinken zelf natuurlijk niet op.


    Maak melding

Reageer