Wijkplatform Aa-landen in De Bolder

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Aa-landen uit voor het wijkplatform Aa-landen op woensdag 7 maart 2012. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29 en begint om 19.30 uur. Tijdens het wijkplatform wordt een toelichting op de reconstructiewerkzaamheden van de Merwedelaan gegeven. Een vertegenwoordiger van Orthopedagogisch dagcentrum “De Kameel”  vertelt over het werk van de instelling in de wijk. Verder wordt er deze avond uitleg gegeven over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En geeft een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een presentatie over het CJG in de wijk. Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid voor individueel contact met wijkwethouder Gerrit Piek. Na afloop van de bijeenkomst kunt u tijdens het informele gedeelte in gesprek te gaan met de wijkwethouder, de wijkagent en medewerkers van de gemeente en politie.

De gemeente Zwolle organiseert in elke wijk tenminste één keer per jaar voor de bewoners een wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/wonen-leven, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen:

Reageer