D66 wil oplossing onveilige verkeerssituatie Spinhuisplein

Zwolle – Door een onhandig geplaatst verkeersbord is er momenteel een onveilige situatie bij de kruising vanaf het Spinhuisplein. Verkeerd rijdende auto’s en bijna aanrijdingen komen te vaak voor, aldus Henk Schippers van D66. Volgens de Zwolse D66 fractie is het bij elkaar komen van meerdere eenrichtingswegen op het kruispunt erg verwarrend en zijn manouvrerende auto’s op een plek waar weinig ruimte is aan de orde van de dag. D66 stelt daarom vragen aan het college van B&W. De fractie hoopt op een snelle oplossing van het verkeersprobleem.

De vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld of het bekend is bij het college dat de situatie ter plekke onduidelijk is voor verkeersdeelnemers, en dat dit leidt tot misverstanden en zelfs aanrijdingen? Hoe het college, tot de geplande herinrichting van de wegen in dit gebied is gerealiseerd, zorgt voor het oplossen van deze ongewenste situatie? En op welke termijn het herinrichten van de bestrating op die plek te verwachten is? "Als hier geen snelle oplossing voor gevonden wordt, zijn wij bang dat het niet bij blikschade blijft", aldus Henk Schippers.

Vragen:

–   Is bekend dat de situatie ter plekke onduidelijk is, en dat dit leidt tot misverstanden en zelfs aanrijdingen?

o Zo ja, waarom is hier nog niks aan gedaan?o Zo nee, wat gaat u hier alsnog aan doen?-   Hoe gaat het college, tot de geplande herinrichting van de wegen in dit gebied is gerealiseerd, werken aan het oplossen van deze ongewenste situatie?

–   Op welke termijn is het herinrichten van de bestrating daar te verwachten? –   En als dat nog geruime tijd gaat duren:

o a: wat is daarvan de reden?

o b: Welke acties onderneemt het college om deze termijn te verkorten?

–   Wordt bij de herinrichting een oplossing voor de beschreven problemen, zoals bijvoorbeeld de fuik vanwege het eenrichtingsverkeer en de bewegwijzering meegenomen?

o Zo nee, waarom niet?

o Zo ja, op welke manier? Wij zien het antwoord op deze vragen graag op korte termijn tegemoet. 

Namens de fractie van D66  

Henk Schippers,
Burgerlid

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Er is daar een idiote verkeerssituatie ontstaan doordat zonodig op dat kleine parkeerpleintje een immens gebouw neergezet moest worden.
  Gevolgen:
  * Vanaf Assiesplein loop je in een fuik en moet keren wegens eenrichtingsverkeer.
  * Vanaf Spinhuisplein (De Spiegel dus) kan je niet zien dat het verboden is om linksaf te slaan (want bord daarvan zie je van de zijkant)
  * Vanaf Spinhuisbredehoek heb je door het gebouw totaal geen zicht of er verkeer van rechts komt, terwijl je dat wel voorrang moet geven.
  Enige oplossing die ik zie is om de nieuwbouw maar weer te slopen….


  Maak melding

Reageer