CDA Kamerleden strijden voor erkenning streektaal

Zwolle – Vijf CDA Kamerleden, Van Hijum, Ormel, Omtzigt, Smilde en de Rouwe stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal schriftelijke vragen over de stand van zaken rond de erkenning van het Nedersaksisch door de rijksoverheid.

Het gaat hierbij om de bescherming en stimulering van het gebruik van de streektaal in Overijssel (Sallands, IJssellands, Twents), Gelderland (Achterhoeks, Veluws), Friesland (Stellingwerfs), Drenthe en Groningen. Vanuit deze provincies wordt al geruime tijd een lobby gevoerd voor een hoger niveau van bescherming (deel III onder het Europees Handvest voor streektalen); de aanvraag ligt echter al twee jaar te wachten in een bureaulade van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen van de leden lid Van Hijum, Ormel, Omtzigt, Smilde en de Rouwe (allen CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Bent u op de hoogte van de lang gekoesterde en breed gedragen wens van de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Groningen en de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf om het Nedersaksisch als streektaal te erkennen op het niveau III van het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden?

2. Bent u er van op de hoogte dat de officiële aanvraag voor de erkenning van het Nedersaksisch al op 26 maart 2010 is aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, maar dat een officiële reactie van het kabinet tot op de dag van vandaag is uitgebleven? (http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/03/26/verzoek-tot-erkenning-nedersaksisch.html)

3. Is het juist dat u recent heeft gesproken met een delegatie van deskundigen van de Raad van Europa over een hogere beschermde status voor het Nedersaksisch? Heeft deze delegatie het pleidooi voor erkenning onder deel III uit de regio’s onderschreven? (http://www.provincie.drenthe.nl/thema/cultuur/@69371/erkenning/)

4. Staat het kabinet – zoals de staatssecretaris destijds bij het in ontvangst nemen van de aanvraag heeft aangegeven – nog steeds positief ten opzichte van de aanvraag? Welke mogelijkheid ziet u om het Nedersaksisch te erkennen op het niveau van deel III, onder de voorwaarden die destijds door het kabinet zijn gesteld? Wanneer kan de Kamer hierover een besluit verwachten?

 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Geachte Volksvertegenwoordigers,

  Bedankt voor uw in-actie-komen voor Erkenning Nedersaksisch Deel III.
  Zelf heb ik, vanaf mei 2011, enkele keren via e-mail geïnformeerd bij BZK hoe lang een eventuele Erkenning Deel III nog zou duren.
  De antwoorden, allemaal op ambtelijk niveau, varieerden achtereenvolgens van: nog volop onderzoek nodig bij de diverse ministeries. Erkenning van Deel II naar Deel III voegt niets toe. Besluit kan vanwege het vele noodzakelijke extra onderzoek niet meer in 2011 plaatsvinden, maar begin 2012 komt er naar verwachting een besluit.
  Eind maart of begin april komt er naar verwachting een besluit.

  Zelf denk ik dat uw bemoeienis met deze materie heel belangrijk is.

  Met vriendelijke groet,

  Koop Bos, docent Drents


  Maak melding

 2. Tuurlijk, alle dialect moet bewaard blijven! In de volksmond. Wat is echter de (enkel theoretische) waarde van

  officiële aanvraag voor de erkenning van het Nedersaksisch al op 26 maart 2010 is aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

  Groet’n uut (oes) Drenthe.


  Maak melding

 3. Taal veranderd telkens. Streektaal zal op den duur ook weer anders klinken zoals opa en oma het spraken. Dus leg maar lekker vast in allemaal statuten. Je hebt er verder niks aan. We praten immers ook geen bataafs of middeleeuws meer.


  Maak melding

 4. als de status III vertaald kan worden in slubsiedies (euri), dan moeten we (naar goed nedersaksisch gebruik) daar zeker aan werken.8)


  Maak melding

 5. Kan natuurlijk zijn dat de prioriteit bij de overheid momenteel elders ligt (cijfers CPB…). Maar inderdaad dick, als dit een beetje in de avonduren als hobby kan worden gedaan, no problemo…


  Maak melding

Reageer