Arbeid, Wajong en andere regelingen rondom werk!

Zwolle – Wanneer je als jongere een ziekte of beperking hebt zijn er diverse regelingen voor inkomen en arbeid. Bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen, de Wajong, de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Maar wat is passend voor jou? En wat verandert er allemaal in 2012?

MEE IJsseloevers en het Overijssel Platform VG organiseren een informatieavond over arbeid en andere regelingen waarmee je te maken kunt krijgen als je een beperking hebt. Door alle berichtgeving rondom veranderingen en bezuinigingen is er veel onrust ontstaan. Die onrust kan niet geheel door ons  worden weggenomen, maar wel kan benoemd worden wat er nu staat te gebeuren en waarover nog besluiten moeten komen.

Een medewerker van de gemeente Zwolle zal ingaan op de Wet Werken naar Vermogen 2012 en Roos Oosterhoff, consulent arbeid MEE IJsseloevers zal, e.e.a. vertellen over de andere regelingen en de eventuele wijzigingen die er komen.

Voor wie? Alle avonden zijn bedoeld voor ouders/betrokkenen, vrijwilligers en hulpverleners in de
zorg. Ook beleidsmakers zijn van harte welkom om persoonlijk kennis te nemen van de ervaringen van ouders.

Wil u hier meer over weten en op de hoogte worden gebracht van alle veranderingen omtrent deze regelingen?

Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 13 maart 2012.Waar : kantoor MEE IJsseloevers
Adres : Dr. van Deenweg 2-10
8025 BG ZwolleTijdstip: 19.30 – 21. 30 uur

Kosten en aanmelding.

De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden is gewenst. U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via T 038 455 46 46 (informatiecentrum) of via info@meeijsseloevers.nl Vermeldt u hierbij de datum en locatie van de bijeenkomst en met hoeveel personen u komt. Dit kan tot en met 12 maart a.s.

Artikel delen:

Reageer