TBC-onderzoek onder dak- en thuislozen en verslaafden

Zwolle – Door GGD IJsselland is maandag 5 maart het jaarlijkse tuberculose-onderzoek onder dak- en thuislozen en verslaafden in Zwolle uitgevoerd. Bij deze groepen bestaat een verhoogd risico op het ontstaan van tuberculose.

Alle bezoekers van De Herberg, Dagopvang Bonjour en de Sociale verslavingszorg van Tactus in Zwolle zijn verzocht om aan het onderzoek mee te doen. Deelnemers krijgen na afloop een kleine attentie. Van de betrokkenen, hulpverleners en ander personeel wordt een borstfoto gemaakt in een mobiele röntgenbus. De resultaten van dit onderzoek zijn aan het eind van deze week bekend. Doel van het onderzoek in Zwolle is om longtuberculose op te sporen en daarmee de gezondheid van de risicogroepen te bewaken. Bij vaststellen van de ziekte kan direct begonnen worden met behandeling, zodat verdere uitbreiding en besmettingen kunnen worden voorkómen. Tuberculose is een infectieziekte die meestal de longen aantast. De ziekte kan echter ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen zoals de lymfeklieren, botten of buikorganen. De tuberculose-bacterie vormt ontstekingen. Als deze ontstekingen in de longen zitten kunnen bacteriën worden uitgehoest. Dat is de besmettelijke vorm van tuberculose, ook wel ‘open tbc’ genoemd.
Besmetting vindt plaats als iemand wordt aangehoest door een persoon met besmettelijke long-tuberculose. Wie besmet raakt wordt niet direct ziek maar pas na enkele maanden of zelfs jaren. Slechts een deel van de mensen die besmet raken, wordt uiteindelijk ook ziek.

Besmetting

Tuberculose is gelukkig goed te behandelen met medicijnen. Deze moeten wel langdurig – minimaal zes maanden – dagelijks worden geslikt. Ook een besmetting kan uit voorzorg met medicijnen behandeld worden, waardoor wordt voorkómen dat iemand ziek wordt.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 1000 mensen tuberculose. Een veelvoud hiervan raakt besmet maar wordt niet ziek, omdat zij uit voorzorg met medicijnen behandeld worden. Zonder behandeling kan tuberculose tot ernstige ziekte leiden en soms zelfs dodelijk verlopen. Wereldwijd overlijden jaarlijks 2 miljoen mensen aan tuberculose, waarvan de meeste in ontwikkelingslanden, omdat daar medische zorg of medicijnen niet voldoende beschikbaar zijn.

Artikel delen:

Reageer