Zwolse onderwijsmedewerkers naar landelijke staking

Zwolle- Tientallen onderwijsmedewerkers en ambulante begeleiders zijn dinsdagmorgen vanaf het Hengeveld College te Zwolle naar Amsterdam vertrokken voor deelname aan de landelijke stakingsdag. Tijdens deze dag, uitgeroepen door de onderwijsbonden, gaan de Ambelt en de Twijn samen met honderden andere scholen staken tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs.

06-03-2012_protest_ambelt-twijn_02.jpg

Net als de eerste massale demonstratie vorig jaar vertrokken de medewerkers van de Ambelt en de Twijn met meerdere bussen vanuit Zwolle. Personeel uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs laten in Amsterdam nogmaals massaal horen dat de bezuinigingen op met name het speciaal onderwijs en de Ambulante dienstverlening niet samen kunnen gaan met de invoering van Passend Onderwijs. De Ambelt en de Twijn, die beide (voortgezet) speciaal onderwijs en ambulante begeleiding in het regulier onderwijs bieden, sluiten hierbij aan.

06-03-2012_protest_ambelt-twijn_01.jpg

06-03-2012_protest_ambelt-twijn_05.jpg

06-03-2012_protest_ambelt-twijn_03.jpg

Directeur van de Ambelt-regio Zwolle, Erik Wijtsma en directeur Pieter Greidanus van de Twijn: “Wederom worden de meest kwetsbare kinderen, leerlingen die extra zorg nodig hebben, de dupe van extreme bezuinigingen. Kinderen met een rugzak in het regulier onderwijs raken hun extra begeleiding kwijt waardoor de aansluiting binnen het regulier onderwijs lastiger zal worden. Veel leerlingen die nu naar het speciaal onderwijs gaan moeten terug naar het regulier onderwijs. De Ambelt en de Twijn maken zich nu al grote zorgen over thuiszitters, omdat de aanmeldlijsten voor komend schooljaar een groei laten zien binnen het onderwijs en de Ambulante Begeleiding. We spannen ons maximaal in om iedereen onderwijs te kunnen bieden. Het regulier onderwijs krijgt daarnaast de zorg, maar amper de middelen. De expertise van docenten in het speciaal onderwijs en ambulant begeleiders wordt overboord gegooid. Voor iedere leerling ontstaat hier een verlies -verlies situatie. Bovendien wordt de keuzevrijheid van ouders fors beperkt. Er verdwijnen meer dan 6000 banen en dat zijn voor een groot deel juist de experts die door hun ondersteuning leerlingen juist in het regulier onderwijs kunnen houden.”

06-03-2012_protest_ambelt-twijn_04.jpg

Wijtsma en Greidanus: “Het onderwijsveld realiseert zich dat er bezuinigd moet worden maar wij zijn ronduit kwaad dat de minister niet naar de voorgelegde alternatieven wil kijken, zoals het schrappen van de prestatiebeloning waarvoor 250 miljoen structureel beschikbaar is. Tevens zijn de bezuinigingen gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Het is bij ons weten de eerste minister van Onderwijs die niet de dialoog aangaat met het onderwijsveld.”

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Niet alleen van de Twijn en de Ambelt zijn ze naar Amsterdam. Ook een heleboel collega’s vanuit de openbare scholen in Zwolle zijn die kant op gegaan met de bus…..


    Maak melding

  2. Ik steun deze actie. Het gaat niet alleen ten koste van kinderen die begeleiding nodig hebben terwijl ze op het reguliere onderwijs zitten, en geen rugzakje meer krijgen, en ook niet meer als het echt niet gaat naar het so kunnen.

    Maar ook de kinderen die op het reguliere onderwijs zitten krijgen door dat er steeds meer zorgkinderen in het reguliere onderwijs zitten (zonder extra begeleiding) dat zij door de mand gaan vallen doordat er straks voor hun helamaal geen aandacht meer is.


    Maak melding

Reageer