College wil economische vitaliteit van Zwolle intensiveren

Zwolle – Zwolle maakt werk van werk. In 2012 wil het Zwols college samen met werkgevers op zoek naar concrete ideeën om de economische vitaliteit van de stad en de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid te intensiveren. Het resultaat moet zijn dat minimaal 300 mensen met  een uitkering aan het werk kunnen en minimaal 90 jongeren met een uitkering aan een opleiding of een baan  geholpen worden. Bijzondere aandacht is er voor het plaatsen van mensen met een SW-indicatie op de arbeidsmarkt.

Het plan van aanpak is niet helemaal nieuw. De acties die voorgaande jaren ook goede resultaten lieten zien worden voorgezet  en uitgebreid. Met de komst van de nieuwe Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 krijgt de gemeente meer ruimte en kansen om werkgevers en klanten te faciliteren. Denk hier bijvoorbeeld aan instrumenten zoals loondispensatie en detachering.  Het Zwols college is begin 2012 gestart met een werkgeverstour om zo de vragen en behoeften van de Zwolse ondernemers helder te krijgen.

De gemeente streeft ernaar om samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen en te houden of op een andere manier te laten meedoen. “Werkgevers zijn zeker bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden”, zegt Van As. ’Om het hen makkelijker te maken zorgen we voor heldere detacheringsvoorwaarden, minder administratieve druk en één duidelijk loket waar de werkgevers terecht kunnen met al hun vragen.”

De gemeente is als werkgever ook verantwoordelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Omdat veel van de functies die voor hen geschikt zijn, zijn uitbesteed wordt dit via het inkoopbeleid geregeld. “Bij de aanbesteding van schoonmaak- of cateringdiensten stellen we de voorwaarde dat de aanbieder 5 procent medewerkers met een SW-indicatie in zet.”

Ontwikkelingen arbeidsmarktHet college komt met de Zwolle aan het werk aanpak tegemoet aan de uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. “Dat is een hele opgave aangezien we vanuit het rijk minder geld krijgen, het aanbod van werkzoekenden groter is dan de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt, de Wet werk en bijstand wordt aangescherpt en de voorbereidingen van de Wet werken naar vermogen in volle gang zijn. Dat vraagt om samenwerking, innovatieve oplossingen en organisatie”, aldus Van As.

Artikel delen:

Reageer