Muziekwijk wordt ‘Jouw Energie Moment’

Zwolle – Nederland kent twaalf proeftuinen voor slimme elektriciteitsnetten. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaf hiervoor recent het startsein. De nieuwbouwlocatie Muziekwijk is één van de twaalf proeftuinen. Slimme elektriciteitsnetten besparen energie en maken duurzame oplossingen mogelijk. De kennis over slimme netten is een innovatief product dat Nederland banen en inkomsten kan opleveren.

Het ministerie heeft 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van de proeftuinen. De proeftuinen van slimme energienetten helpen de netbeheerders om ervaring op te doen, op basis waarvan geleerd kan worden hoe de meest optimale slimme energienetten zo efficiënt mogelijk kunnen worden aangelegd. Slimme netten kunnen samen met de slimme meter regelen dat elektrische apparaten vaker aangaan op momenten dat de energieprijs laag is. De Muziekwijk waar SWZ ruim 300 woningen realiseert, krijgt een slim net met zonnepanelen en laadpunten voor elektrische auto’s. Toekomstige bewoners van de Muziekwijk in Zwolle kunnen straks als één van de eersten in Nederland deelnemen aan de pilot ‘Jouw Energie Moment’. Ruim 90% van de toekomstige bewoners starten eind dit jaar met Jouw Energie Moment. SWZ wil van de Muziekwijk één van de meest duurzame wijken van Nederland maken. Meedoen aan het initiatief Jouw Energie Moment maakt dat bewoners, onder andere door slimme apparatuur, inzicht krijgen in hun energieverbruik en gestimuleerd worden om (nog) bewuster met energie om te gaan. Slimme apparatuur Toekomstige bewoners van de Muziekwijk kunnen straks zelf het gunstigste energiemoment kiezen. Om dit mogelijk te maken hebben Enexis en SWZ een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij is afgesproken dat Enexis haar energienetwerk koppelt aan slimme apparatuur in een duurzame, comfortabele woning waar energie wordt opgewekt. SWZ heeft de woningen geschikt gemaakt voor aansluiting op dit netwerk en rust de woningen voor de deelnemers uit met zonnepanelen.

Tot 2014 worden in de Zwolse Muziekwijk ruim 300 nieuwe woningen gebouwd. Een deel van de woningen is inmiddels opgeleverd. De toekomstige bewoners van bouwfase 2 en 3 en de toekomstige bewoners van Mens- en Milieuvriendelijk Wonen kunnen meedoen aan Jouw Energie Moment.

Meer informatie http://www.muziekwijkzwolle.nl/ jouw-energie-moment.html

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer