Discriminatie? Meldpunt Artikel 1 Overijssel

Zwolle – Artikel 1: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Wordt u gediscrimineerd op het werk, door uw buren, in een winkel of op school? Komt u vanwege een handicap niet in aanmerking voor een functie of vanwege uw afkomst de discotheek niet in? Als iemand ongelijk behandeld wordt op basis van zijn of haar uiterlijke kenmerken die er niet toe doen, valt dit onder discriminatie. Dit kan leiden tot psychische schade en is een inbreuk op onze vrijheden. Hebt u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of ben u getuige van discriminatie? Dan is melden zeker van belang. Woont u in de gemeente Zwolle? Dan kunt u terecht bij Artikel 1 Overijssel, meldpunt discriminatie.

"Bij Artikel 1 Overijssel luisteren wij naar uw verhaal en ondernemen actie als u dat wilt. Wij bieden deskundige hulp en ondersteuning. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht strikt vertrouwelijk. Bovendien is onze hulp gratis."

Artikel 1 Overijssel is een onafhankelijke organisatie, die door de gemeente is aangewezen als antidiscriminatievoorziening voor haar inwoners. Naast klachtenonderzoek en clientbegeleiding geven wij trainingen, informatie en advies aan organisaties en bedrijven over het voorkomen en bestrijden van discriminatie en over het praktisch vormgeven van diversiteitsbeleid. Artikel 1 Overijssel is aangesloten bij de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Artikel 1.

U kunt uw klacht melden via het klachtenformulier op de website www.artikel1overijssel.nl of telefonisch via (038) 42 24 762 of 0900 2 354 354 of door een mail te sturen naar ijsselland@artikel1overijssel.nl

Artikel delen:

Reageer