“Autisme & Eigen Kracht” van start in Overijssel

Zwolle – Op 8 maart 2012 organiseerde het samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel een kick off bijeenkomst over Autisme & Eigen Kracht (AEK). Mensen met autisme vertelden over de betekenis die zij zelf geven aan eigen kracht in hun leven. Het visiedocument “visie en activiteiten samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel 2012 en 2013” werd uitgereikt aan de 130 aanwezigen. Onder hen mensen met autisme, naasten en professionals.

Autisme & Eigen Kracht is een project, met subsidie van de provincie, waarmee het samenwerkingsverband autisme Overijssel in 2012 en 2013 aan de slag gaat. Eén van de projectdoelen is om mensen met autisme te ondersteunen bij het versterken van de regie over hun eigen leven. Diverse convenantpartijen waaronder Ambiq, Vitree, BJzO, MEE Twente en MEE IJsseloevers werken vanuit de visie dat de regie van hulpverlening en ondersteuning bij de patiënt en zijn netwerk ligt. Professionele hulp moet daarom aanvullend zijn op wat familie en leden van het sociale netwerk zelf aan ondersteuning kunnen bieden. Eigen Kracht conferenties kunnen een waardevol hulpmiddel zijn in dit proces om tot één plan te komen. Standaard worden Eigen Kracht conferenties ingezet voorafgaand aan of gecombineerd met een hulpverleningstraject.

Ook de Overijsselse jeugdzorginstellingen Jarabee, Trias Jeugdhulp en LSG-Rentray werken met de visie “een netwerkplan is leidend voor de hulpverlening”. In 2012 en 2013 gaan ook de overige Overijsselse convenantpartijen verkennen hoe zij Eigen Kracht in hun primaire proces een plek kunnen geven. Ook krijgt Eigen Kracht een plaats binnen de huidige multidisciplinaire autisme consultteams en gaat men aan de slag met de projecten levenscoach, zorg en onderwijs en arbeid en dagbesteding. De Provincie Overijssel maakt het graag mogelijk dat burgers met een hulpvraag hun eigen besluitvormingsproces kunnen inrichten om tot de invulling van hulp te komen en faciliteert de Eigen Kracht conferenties dan ook.

Artikel delen:

Reageer